Regiocollege-1

Verduurzamen van het Regio College

Het Regio college wil verduurzamen. Toen dit project startte waren er wel losse initiatieven, maar moest er nog een stap worden gemaakt naar een gecoördineerde en beleidsmatige aanpak. Verduurzamen van een organisatie zit niet alleen in CO2 besparende maatregelingen, maar ook in het opbouwen van draagvlak en eigenaarschap.

Onze participatieve nulmeting duurzaamheid zorgde daarvoor! Met zowel bewustwording om input bij medewerkers en studenten op te halen, als een cijfermatige duurzame nulmeting, zorgden samen voor een analyse met een glashelder, onderbouwd en gedragen advies voor het versnellen van duurzaamheid bij het Regio College.

De uitdaging

We willen wel verduurzamen, maar wat maakt nou echt impact? Waar moeten we beginnen? En hoe nemen we iedereen mee? Allemaal vragen waar het Regio College mee zat.

We beginnen bij het begin: Waarom is het nou noodzakelijk voor een MBO school om te willen verduurzamen? Een MBO school heeft een opvoedrol voor haar studenten die nog een leven lang impact gaan maken en nu worden opgeleid voor de banen van de toekomst. Daarnaast is er ook een maatschappelijke kentering gaande die duurzaamheid verlangt van organisaties. Ook komt er vanuit de overheid nieuwe wetgeving aan waar aan voldaan moet worden. En tot slot zitten er ook financiële gevolgen aan als je nu niet start met verduurzamen. Deze heldere opsomming specifiek voor het MBO maakt het duidelijk waarom verduurzamen nodig is. Kortom, genoeg redenen om aan de slag te gaan, maar waar begin je dan? We zijn begonnen bij de medewerkers en studenten van het Regio College, en bij de data.

De oplossing

Onze participatieve aanpak voor het versnellen van duurzaamheid, leidt tot een oplossing die past bij de organisatie en de fase waar zij op dat moment zijn. Ook zorgen we voor bewustwording over duurzaamheid op een leuke manier.

Onze participatieve aanpak leidt tot veel reuring over duurzaamheid binnen de school. Zoals tijdens de week van de duurzaamheid die we organiseerde, waar een week lang vegetarische proeverijen zijn gehouden, er ‘Wist je dat…’ posters over duurzaamheid door de school hingen, een  en er uitdagende stellingen door de school verspreiden. Studenten bleken veel meer betrokken bij het onderwerp dan eerder gedacht. Ook bleken er uit ons onderzoek al veel bevlogen docenten en medewerkers die zich inzetten voor duurzaamheid, maar zich daar wel alleen in voelen. De nominatie van het lesprogramma ‘StartUp Future proof’ voor de publieksprijs van de SustainaBul (dé coöperatieve benchmark voor duurzame MBO’s) werd als mooi voorbeeld in het zonnetje gezet.

Het resultaat

Duurzaamheid leeft binnen het Regio College. Het staat op de agenda en steeds meer gelijkgestemde mensen kunnen elkaar vinden. Het is duidelijk wat er moet gebeuren!


Voor het Regio College zijn er tijdens onze analyse 60 mogelijke oplossingsrichtingen verzameld en geprioriteerd. Maar om effectief aan de slag te gaan met deze duurzame maatregelen, is het eerst nodig om de juiste randvoorwaarden te creëren vanuit de behoeftes van de organisatie. Specifiek voor het Regio College zijn deze randvoorwaarden: Agendeer duurzaamheid bij de fusie, formuleer een duidelijke visie voor duurzaamheid en installeer een duurzaamheidscoördinator. Hier heeft de organisatie grote behoefte aan en zal duurzaamheid enorm versnellen binnen het Regio College. Wij hebben onze analyse en advies gepresenteerd bij het directieteam en alle managementteams om het draagvlak nog meer te vergroten. Nu gaat het Regio College hier dankbaar mee verder.

Meer weten? Neem contact op met Shaun, Mirjam of Annelou en stoom je bedrijf/organisatie klaar voor de toekomst.

App Met de je data overweg mobiliteit Provincie Utrecht

Met je data overweg – Provincie Utrecht

Het Regionaal Data Team Midden-NL (RDT) (met o.a. de provincie Utrecht) heeft ons gevraagd om de waarde van mobiliteitsdata te demonstreren aan beleidsmakers en (weg)beheerders. Er wordt ontzettend veel waardevolle data verzameld door overheden en andere instanties. Door deze data overzichtelijk te presenteren op een gebruiksvriendelijk platform en de verschillende data met elkaar te combineren, kan de data worden ingezet voor het maken van beleid en verbeteren van beheer.

In dit project werkten we samen met Jim Ebbelaar, Dave Ebbelaar en Wilfried Hoffman aan een dashboard voor mobiliteit data. 

Een demo app voor één gebruiksscenario 

De vraag: ontwikkel een demonstratie app voor één gebruiksscenario dat relevant is voor beleidsmakers in de provincie Utrecht. We gingen aan de slag met wegbeheerders om de huidige staat van de weg beter in beeld te brengen. Op korte termijn (binnen 2 maanden) moest deze app worden opgeleverd voor een conferentie in Brussel.  

Voor het gebruiksscenario gingen we op zoek naar iets praktisch dat men snel kan begrijpen. Ook was het belangrijk dat het niet een heel politiek onderwerp was, omdat dat de discussie over de waarde kan vertroebelen. Daarom is er gekozen voor een usecase die ging over het inzicht bieden in de staat van de wegen voor wegbeheerders bij de gemeente.  

Aanpak in designsprints 

Vanwege de strakke deadlines is er in dit project gewerkt met een sprint aanpak. In korte cycli van één week kwamen we iedere week een stap verder. Hoe pakten we dit aan?  

 1. Een vaste dag in de week werd er met het hele team aan het project gewerkt. 
 1. Iedere sprintdag begon met een stand-up waarin werd gekeken wat iedereen aan het einde van de dag zou opleveren.  
 1. Tussendoor werd snel feedback verzameld doordat er wekelijks een presentatiemoment was voor de klant.  
 1. Eindgebruiker betrekken in het ontwerpproces. 

De oplossing  – Met je data overweg 

Samen met wegbeheerders gingen we aan de slag. In de huidige situatie werken ze met tabellenboeken, en zit er veel kennis in de hoofden van wegbeheerders. In de nieuwe situatie werden dit real-time data in een dashboard. Dat is een grote verandering. Daarom hebben we eerst de stappen inzichtelijk gemaakt die een wegbeheerder doorloopt in z’n hoofd. Om zo een oplossing te maken die echt aansluit bij de werkwijze van de wegbeheerder.  

De uiteindelijke oplossing was een dashboard waar de belangrijkste data werden samengevoegd tot relevante inzichten voor de wegebeheerder, zoals het gebruik van de weg en het aantal keer dat het had gevroren. 

De voordelen?  

 • Door efficiënter en gerichter onderhoud is er minder verspilling.  
 • Dit is niet alleen duurzamer, maar bespaart ook een heleboel kosten.  
 • Het maakt het werk van wegbeheerders makkelijker.  

Hoogtepunten van het project 

 • In korte sprintjes kan je heel veel bereiken. Je houdt de energie in het project en het is leuk! Je verrast jezelf met hoeveel je kan doen.  
 • We hebben het netwerk van Suit-case goed ingezet om snel met een aantal testpersonen in contact te komen.  
 • De gesprekken met de gepassioneerde wegbeheerders die graag hun kennis delen, waren heel leuk!  
 • De eindpresentatie bij regionaal Data Team  
 • Met het ontwerp hebben we een brug geslagen tussen techniek en de eindgebruiker.

Meer weten over hoe je data op een waardevolle manier in kan zetten? Neem dan contact op met Tomas te Velde via tomas@suit-case.nl !

Carnisse-buurtoven-participatie-Elisa-Merel

Een participatieplatform voor de bewoners van Carnisse

Afgelopen jaar werkten we met bewoners van Carnisse en de gemeente Rotterdam aan het wijkplatform Wij (k) Carnisse. Het idee ontstond in een gesprek tussen Burgemeester Aboutaleb, de toenmalige stadsmarinier in de wijk, Daniëlle, en de chief digital officer bij de gemeente Rotterdam. Eén van de aanleidingen was de traditioneel lage stemopkomst in de wijk. Kunnen we de wijk meer met elkaar in verbinding brengen en de betrokkenheid vergroten bij de eigen leefomgeving door middel van een participatieplatform?

Een participa.. wat?

Negen maanden lang spraken we met bewoners en initiatieven in de wijk, sloten we aan bij evenementen, sloten aan bij een vergadering van de wijkraad, en spraken we ambtenaren die in de wijk werkzaam zijn. We kwamen op bezoek bij de moskee en de kerk, het huis van de wijk, en liepen een middag mee met de wijkmanager van Woonbron.

Maar wat is een participatieplatform nu eigenlijk? Niet iets dat je vast kan pakken ofzo. Eigenlijk gingen de gesprekken daar ook niet over, maar over dromen en wensen voor de wijk, hoe mensen de buitenruimte gebruikten, waar sociale contacten en netwerken zaten, waar men trots op was en wat er beter kon in de wijk.

We ontdekten een enorme betrokkenheid bij de wijk van veel bewoners. We zagen trots voor de wijk en mensen die hun wijk graag wilden vergroenen, socialer maken of meer activiteiten voor ouderen wilden organiseren én ook voor jongeren. En we stuitten op ontzettend veel culturele activiteiten en de beste plekken voor een koffie of een wijntje.

Tijd voor een positief verhaal

Alleen wisten deze bewoners elkaar niet altijd te vinden… Natuurlijk zijn er ook problemen in de wijk, maar de negatieve beeldvorming in de media helpt ook niet mee als je in de wijk woont. We wilden de goede dingen in de wijk meer kracht en energie geven. Tijd voor een positief verhaal! We verbonden initiatieven en actieve bewoners met elkaar via een website waarop zij zelf activiteiten en nieuws met elkaar kunnen delen. We ontwierpen en testten de website met bewoners. Partner Ambasco wist ons ontwerp te vertalen naar een werkende website in het participatieplatform Open Stad. Ook ontwikkelden we een herkenbare identiteit voor de wijk: een logo, iconen, wandeltocht en informatieborden. En we lieten sjaals ontwerpen door Jim Jansen.

De lancering

Op de grote Carnisse bollenplantdag afgelopen oktober was het dan zo ver… de lancering. Meer dan 60 vrijwilligers kwamen helpen om de hele wijk vol te planten met bloembollen. Daarna verzorgde KOCO een lekkere lunch en was er ruimte voor de presentatie. De sjaals werden uitgedeeld en men ging in polonaise door de ruimte op het echte Carnisse wijklied. Een project om met heel veel enthousiasme en trots op terug te kijken!

Onze lessen uit Carnisse

Bottom-up of top-down?

Er zit veel waarde in het feit dat de gemeente zo’n project initieert. Maar hoe zorg je vervolgens dat het echt iets voor en door de wijk wordt? De twee ‘werelden’ aan elkaar verbinden: daar ligt continue de uitdaging.

Ga daar waar de energie is!

Benut evenementen die al in de wijk georganiseerd worden. Onze eigen ‘buurtbrainstorm’ werd niet bezocht, maar evenementen van het geweldige initiatief Buurtklimaatje werden super goed bezocht. En dan draag je ook nog een steentje bij door je handen uit de mouwen te steken met de wijk.

Participatie is niet iets om tijdelijk uit te besteden.

Een derde onafhankelijke partij kan een hele positieve slinger geven in de buurt, nieuwe perspectieven ophalen voor de gemeente, en een goede ‘brug’ vormen tussen de gemeente en bewoners. Maar uiteindelijk is duurzame betrokkenheid van de gemeente heel erg belangrijk. Tijdens dit project hadden we bijvoorbeeld het genoegen om met Eva-Mirre van de gemeente samen te werken, die nog veel meer tijd dan wijzelf kon besteden in de wijk. Hierdoor was de gemeente echt betrokken in het proces.

Digitaal is slechts een middel.

Echte connectie en betrokkenheid ontstaat door fysieke ontmoetingen. Digitale platforms zijn zeker een handig hulpmiddel om bestaande informele structuren meer te openen, laagdrempelige vormen van participatie, of om taalbarrières te overkomen. Maar het platform moet de fysieke ontmoetingen versterken.

—-

Wil je meer weten over onze participatie aanpak? Of een keer sparren over hoe je dat nu het beste aan kan pakken? Neem dan contact op met Eva van Genuchten via eva.vangenuchten@suit-case.nl.

Botlek-brug-Education-Factory

Scholieren enthousiasmeren voor techniek met The Education Factory

Afgelopen jaar is Suit-case samen met een aantal partners The Education Factory gestart. The Education Factory verbindt onderwijs, overheden en bedrijven door een platform te bieden met technische, praktische en competentiegerichte lesprogramma’s uit de eigen leefomgeving. Op deze manier enthousiasmeren we scholieren en studenten voor een vak in de techniek.

Ontwerpopdrachten over infrastructurele projecten

Afgelopen najaar hebben we de eerste drie lesprogramma’s gedraaid. Door middel van ontwerpopdrachten over infrastructurele projecten in de eigen leefomgeving, maken we leerlingen enthousiast voor de techniek. Leerlingen gaan een dag of meerdere dagen aan de slag met het ontwerp van bijvoorbeeld een brug of een bezoekerscentrum voor een waterzuiveringsinstallatie. Onder begeleiding van een overheid, een aannemer, docenten en Suit-case doorlopen ze ontwerpproces. Natuurlijk met een bezoek aan de betreffende brug of waterzuivering!

Begrip tussen partijen

Het project zorgt niet alleen voor enthousiasmering van scholieren, maar ook voor enthousiasme tussen partijen die normaal niet op deze manier samenwerken. Zo ontstaat meer begrip tussen al deze partijen. een paar leuke voorbeelden uit de afgelopen maanden:

 • Bewondering van Rijkswaterstaat voor de creativiteit en uitkomsten van het werk van eerstejaars VMBO b/k.
 • Docenten deden nieuwe inzichten op voor het onderwijs door een lesprogramma dat gebaseerd is op samenwerken en creativiteit. Dit sprak leerlingen op een hele andere manier.
 • Leerlingen zien een breder beeld van wat techniek inhoudt, omdat medewerkers van bijvoorbeeld het team van Rijkswaterstaat vertellen over hun werk.
 • Respect voor elkaars werk, van leraren tot technici.

Nieuwsgierig hoe deze lesprogramma’s er in de praktijk uitzien?

Leerlingen op bezoek bij de Botlek Brug | Ontwerpsprint Bruggenbouwers en Stroomversnellers

In de video proef je de sfeer van het lesprogramma Bruggenbouwers en Stroomversnellers. De creativiteit van de leerlingen spat ervan af! In de video vertellen Arjan van der Palen, Maarten van der Stel, Jeroen Hopmans, Annelou Hoogerwerf en Merel Hoijnck van Papendrecht over dit project. De video is gemaakt door Jorn Koning.

Op naar het volgende technische lesprogramma!

Hoe meer leerlingen echt in contact komen met techniek in hun eigen leefomgeving, hoe meer ze ervaren hoe leuk het is om in de sector te werken. Werk jij in het onderwijs? Of in de technische sector? En heb je interesse in een georganiseerd lesprogramma van The Education Factory? Stuur ons een berichtje of kijk op de website.


De eerste drie projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland, Stichting Sterk Techniek Onderwijs, Penta Oude Maas, Penta Bahûrim en Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam.

Lancering-DigiCampus-InfraTech-3

Terugblik InfraTech 2023

Suit-casers liepen 4 dagen rond op InfraTech en hadden een bijdrage in allerlei programmaonderdelen. Hoe kijken wij terug op deze week?

De infrasector staat voor grote uitdagingen: schaartse in materiaal, arbeidskrachten en tijd. En niet te vergeten de grote bijdrage aan klimaatverandering. Maar, als wij één ding geloven, is het wel: met samen de krachten bundelen, komen we samen verder. En daar hebben we ons best voor gedaan afgelopen week op InfraTech.

Gemeenteplein en GWW-plein

Mirjam, Helen, Merel en Daan hebben het inhoudelijk programma voor het Gemeenteplein en het Rondom GWW-plein vormgegeven de afgelopen maanden. Op beide pleinen werden mooie verbindingen gelegd en waren de presentaties en workshops goed bezocht. Het Gemeenteplein was zelfs volledig circulair ontworpen door Pitchkoff!

Suit-casers waren overal op de beurs

Maar je kon Suit-casers overal tegenkomen op de beurs! Dinsdag was Helen bijvoorbeeld mede-dagvoorzitter op de lancering van het Young Professional Netwerk Infra. Op woensdag werd de DigiCampus gelanceerd door Stichting Rondom GWW, Regio Ingenieur, Economic Board Zuid-Holland. Daan en Helen zullen hier het programma mangement van gaan doen de komende jaren. Ook was Tomas te zien in de jury voor de innovatieprijs.

Op donderdag & vrijdag hadden we wat ‘eigen’ programma-onderdelen. Er werd een serious game over digitaliseren gespeeld met Marc en Mirjam, de PubQuiz duurzaamheid werd door Shaun gehost en er was een netwerk event voor jongere mensen in de sector in regio Rotterdam (Jong Buitenwerk), begeleid door Eva.

Hoe nu verder?

Zoals Helen vorige week prachtig zei: “Laat je verbazen, luister, wees flexibel, toon lef en kwetsbaarheid en sta open voor andere oplossingen, perspectieven en werkwijzen. Dus wees creatief, mensgericht en denk buiten de kaders, want de oplossingen zijn dichterbij dan je denkt.”

We hebben veel partijen gesproken die bezig zijn met de uitdagingen van de sector en hier al mooie stappen in zetten. Maar ook zien we dat er grote en snelle veranderingen nodig zijn in de komende jaren. Wil jij ook innoveren voor de uitdagingen van morgen? Op thema’s zoals duurzaamheid, burgerparticipatie, samenwerken en digitaliseren. En wil je vandaag al aan de slag? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we wat onze innovation leads voor jouw organisatie kunnen doen.

Slim samenwerken in aanbestedingen met Project Match

Slim samenwerken in aanbestedingen met Project Match

Hoe vind je het beste team voor een opdracht en kan je grote aanbestedingen aantrekkelijk maken voor kleinere bedrijven? Met deze vragen is het initiatief Project Match gestart in 2019. Wat begon als een idee onder de naam ‘Tinder in de Tender’ groeide uit tot een nieuwe manier voor effectieve combinatievorming.

Project Match werd getest op het onderhoudscontract WOCU

Met de aanbesteding ‘Waardegedreven onderhoudscontract van de uiterwaarden’ (WOCU) werd project Match in de praktijk gebracht. De coronapandemie zorgde voor een extra uitdagingen. Bij het matchen van bedrijven voor een project is fysiek contact namelijk een belangrijke voorwaarde, maar hoe doe je dit als dit niet mogelijk is?

Onderzoek naar de effecten

De Universiteit Twente deed gedurende het traject onderzoek naar het effect van Project Match. Het effect op de specifieke aanbesteding was niet ontzettend groot, maar deelnemers hebben veel waardevolle contacten opgedaan voor samenwerkingen in de toekomst. egelijkertijd is een van de winnende combinatie wel uit het matchingsevent ontstaan: een combinatie die zich vooraf al had gevormd, is uitgebreid met nieuwe partners. Lees meer over de inzichten van Project Match in de blog op Vitale Infrasector, geschreven door Rijkswaterstaat.

Slim samenwerken in aanbestedingen

Tomas en Eva begeleidden het traject in opdracht van Rijkswaterstaat, dat in samenwerking met verschillende brancheorganisaties en partners werd uitgevoerd.

Werk je zelf bij een overheid, en heb jij een complexe uitdaging in de fysieke leefomgeving waar je wel eens een andere manier van samenwerken zou willen toepassen? Suit-case neemt in deze samenwerking graag een rol in tussen verschillende partijen. Bij Suit-case zetten wij het probleem centraal en werken door middel van open innovatie toe naar de meest waardevolle oplossing. Zo helpen we het team om samen door de wateren van het innovatieproces te navigeren.

Neem contact op met Tomas te Velde als je vragen hebt over Project Match of samenwerken in innovatie.

Initiatiefnemers Project Match
InfraTech 2023 Suit-case

InfraTech 2023: move forward

Ben jij vanaf morgen ook op InfraTech 2023?

Weet je nog niet precies waar je naartoe moet? Of kan je niet kiezen? Bekijk de Suit-case keuze voor programmaonderdelen die uitblinken op duurzaamheid, innovatie en/of samenwerking. Zo weet je zeker dat je niks mist! Laat ons weten waar je naartoe gaat! 

Programma InfraTech 2023 – Dinsdag

InfraTech 2023 Suit-case

13:00 – 14:00 Innovatie & duurzaamheid in het HWBP | Waterschapsplein

Hoe wordt innovatie en duurzaamheid meegenomen in de bescherming van ons land tegen klimaatverandering (hoogwaterbeschermingsprogramma)? Aan de hand van verschillende projecten wordt dit toegelicht.

14:00 – 15:00 Hoe bereid je jezelf als professional voor op de toekomst? | Rijkswaterstaat

Grote veranderingen in onze branche zorgen ervoor dat bestaande rollen een andere invulling kunnen krijgen. Of nieuwe functies ontstaan en een grotere rol gaan spelen. Rijkswaterstaat gaat met de deelnemers en experts het gesprek aan over hoe je je daarop voorbereidt.

15:00-15:30 Presentatie CENT-R | Gemeenteplein

Een presentatie over CENT-R (Connected Energy Network Tool Rotterdam). De CENT-R is een soort kastje met een glasvezel- en elektriciteitsaansluiting die multifunctioneel gebruikt kan worden voor o.a. het opladen van een elektrische auto, sensoren die luchtvervuiling en geluid kunnen meten of voor supersnel internet.

17:00-18:00 Speedates: Creatief in Contact! | Gemeenteplein

Wil jij nieuwe samenwerkingspartners ontmoeten om samen aan de buitenruimte te werken? Kom naar de speeddates! Tijdens de speeddates van creatief in contact kun je nieuwe connecties leggen door op verschillende manieren met elkaar in gesprek te gaan, ondersteund door creatieve middelen. Meld je hier aan. 

Programma InfraTech 2023 – Woensdag

InfraTech 2023 Suit-case woensdag

10:00 – 11:00 Dagopening welkom in de toekomst | Thérese van Rossum

De woensdag begint meteen goed met een dagopening met als thema ‘Welkom in de toekomst’.

11:00- 12:00 Uitreiking van de Innovatieprijs

Wil je weten hoe die toekomst er uitziet? Kom dan naar de uitreiking van de innovatieprijs. De prijzen worden uitgereikt door minister Mark Harbers. Maar ook onze eigen Tomas te Velde zit in de jury!

14:00 – 14:30 Cruquiusbrug: slim, demontabel en toekomstbestendig | Provincie Boulevard

De provincie Noord-Holland bouwt van 2023 -2025 de eerste duurzame, energie neutrale en onderhoudsarme brug op basis van de IFD-principes (Industrieel, Flexibel, Demontabel).

15:30 -17:00 Lancering Digicampus | Rondom GWW plein

DigiCampus gaat zich komende jaren inzetten voor digitalisering van de sector in de regio Zuid-Holland. Een grote samenwerking tussen gemeentes, provincie en verschillende aannemers waar praktijk, kennisontwikkeling en opleiding samenkomen. Lancering door o.a. onze eigen Daan de Wit!

19:00 – 20:00 ‘The urban mine: onze toekomstige bron van materialen’ | Provincie Boulevard

Prof. Dr. Ester van der Voet verkent de mogelijkheden van het fenomeen urban mining voor een 100% circulaire economie. Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats.

19:00 – 21:00 | Lancering Jong Amror | Gemeenteplein

De toekomst van de sector staat hier: een samenwerking tussen jongeren in de sector van gemeente Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat. Daar moet je bij zijn!

Programma InfraTech 2023 – Donderdag

10:00 – 11:00 Hoe snel kunnen we ons aanpassen aan klimaatverandering? | Rijkswaterstaat

Hoe bereidt RWS zich voor op de toekomst? Bij de Deltawerken duurde realisatie van plannen ca. 60 jaar. Die tijd lijken we nu niet meer te hebben… Een presentatie samen met Deltares.

12:00 – 12:30 De berm komt tot bloei! Hoe dan? | Provincieboulevard

Met een passende vorm van beheer wordt in de Provincie Zuid-Holland biodiversiteit gestimuleerd. Wil je weten hoe ze dat doen? Sluit dan aan bij de sessie!

15:00- 16:00 Serious Game over informatie delen in de keten | Gemeenteplein

Even wat anders dan een presentatie? Ga dan naar de serious game over informatie delen in de GWW-keten. Doe mee en ontdek waar de knelpunten zitten. Dit programma onderdeel wordt gehost door Suit-case!

Programma InfraTech 2023 – Vrijdag

InfraTech 2023 Suit-case vrijdag

10:00 -11:00 Groene (Pub)Quiz | Rondom GWW plein

Misschien nog wat vroeg voor een borrel… Maar wil jij meer leren over duurzaamheid en hier met collega’s het gesprek over aan gaan? Kom dan naar de PubQuiz op het GWW-plein. De PubQuiz wordt gehost door onze eigen Shaun Akse!

11:00- 13:00 Lancering Jong Buitenwerk | Rondom GWW plein

Jong Buitenwerk is een samenwerking tussen gemeente Rotterdam en aannemers in de regio. Samen denken ze na over hoe we een aantrekkelijke sector creëren en behouden, en hoe we thema’s als samenwerking, duurzaamheid en digitalisering een betere plek kunnen geven in projecten. De toekomst van de sector staat hier! Dus daar wil je bij zijn.

12:00 – 13:00 Samenwerking met kennisinstellingen (Hogeschool Rotterdam/ TU Delft) | Gemeenteplein

De gemeente Rotterdam laat zien hoe zij samenwerkingen aanpakken met kennisinstellingen om tot innovatieve oplossingen te komen.

12:00 – 12:30 Duurzaamste publieke opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant | Provincieboulevard

De provincie Noord-Brabant neemt je mee in hoe je duurzaamheid borgt in infraprojecten.

Bekijk het volledige programma van InfraTech 2023 op de website.

Excursie-Workshop-Living-Lab-Scheveningen-3-1

Terugblik 2022: een jaar vol prachtige projecten en klanten

Terugblik op onze innovatietrajecten

Als we terugblikken op 2022, was dit een jaar waarin Suit-case weer een groeispurt heeft gemaakt. Met een aantal grote trajecten, zoals The Climate Case, Digitale Doeners en Samen Delen Samen Spelen die uitgevoerd zijn afgelopen jaar.  

Verder was het een jaar van het ontwikkelen van een participatief wijkplatform in Carnisse, het organiseren van een serie fietsfestivals, het onderzoeken van mobiliteitsarmoede, het ontwerpen van serious games, organiseren van makeathons en vele creatieve sessies, het verduurzamen van het Regio College, het onderzoeken de samenwerking tussen akkerbouwers en het hoogheemraadschap en 2022 gaat zelfs de boeken in als het jaar dat we onze eerste stappen hebben gezet in het Smart Mobility domein.  

Langdurige innovatie partnerschappen

En dat terwijl we voortdurend aan de slag bleven om onze vaste klanten te helpen met het ontwerpen van verandering zoals Rijkswaterstaat met de uitdagingen rondom de invoering omgevingswet, PWN en haar SmartTechTeam, Rondom GWW met kennistafels en Project Startup Kits, Next Generation Infrastructures en Zuid Holland Bereikbaar voor het stimuleren van fietsen. 

Maar veel tijd om terug te blikken hebben we eigenlijk niet, want de ogen zijn al volop gericht op 2023, Hiervoor zijn we al druk aan de slag gegaan met het opzetten van nieuwe initiatieven als The Education Factory, Waterbus Delft, Digicampus, een heleboel moois voor op InfraTech en krijgt Suit-case komend jaar een nieuw jasje (?!). Maar daarover later meer! 

Een groeispurt met het team

Naast alle prachtige projecten, zijn we verhuisd naar een nieuw kantoor met een heus eigen torenkamertje, trad Eva toe als partner, hebben we weer vele mooie teamuitjes, een zeildag, Sinterklaas- en Kerstevent georganiseerd. Ook hebben we weer vele nieuwe mensen mogen verwelkomen: Casper, Twan, Vivian, Merel, Lisa, Nhan, Lievijn, Mirjam, Asja & Emmelie. En, met pijn in het hart hebben we mensen uitgezwaaid die op weg gingen naar nieuwe uitdagingen of studies: Regina, Elisa, Twan, Casper, Nhan, Eefje & Hanneke. 

Kortom, dank aan alle klanten, opdrachtgevers, partners en natuurlijk Suit-casers voor het mogelijk maken van een prachtig jaar. Op naar 2023! 

Delftsestraat-Kantoor-Eva-Sjoerd-Yvette-Marc

Projectondersteuner strategisch advies en innovatie

Vacature! Wil jij graag tijdens je studie al meekijken bij een jonge innovatie consultancy?

Dan zoekt Suit-case jou! Heb jij affiniteit met innovatie, transitiemanagement of design en vind jij het leuk om organisaties mee op innovatiereis te nemen? Wij hebben een vacature voor iemand die ons team komt ondersteunen in de projecten die wij doen. Werken bij Suit-case betekent dat je terecht komt in een creatieve omgeving. Een klein en hecht team, waarin we elkaar uitdagen, hard werken, en waar veel ruimte is voor gezelligheid. We zijn gedreven om organisaties verder te helpen én bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen.

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om – naast zijn studie – binnen projecten te ondersteunen met een aantal taken. Dit zal zich met name richten op het maken van afbeeldingen, posters of websites. Daarnaast help je met praktische en organisatorische zaken zoals bijvoorbeeld het plannen van evenementen of creatieve sessies en het notuleren bij vergaderingen. Ook kan je soms helpen met de facilitering van creatieve sessies.

Door de variatie aan opdrachten kan je kennismaken met hoe wij projecten aanpakken. Jouw inzet zal zijn op basis van een nul-uren contract, wat betekent dat we je flexibel inzetten waar nodig en je een specifieke taak mee geven. Deze taak mag je vervolgens zelf uitvoeren wanneer dat voor jou het beste uitkomt. In de praktijk verwachten we je 1 tot 2 werkdagen per week nodig te hebben, afhankelijk van hoeveel tijd jij hebt.

Hoe ziet dat eruit?

Op bepaalde projecten ondersteun je vaker, zodat je weet wat er gaande is.  Daarnaast hebben we vrijdagochtend projectoverleg en daar bespreken we eventuele last-minute taken (een presentatie moet opgemaakt worden, we hebben een extra host nodig bij een creatieve sessie, heeft iemand tijd om een kort onderzoek uit te voeren) en kijken we welke projectondersteuners de komende week(en) tijd hebben om dit op te pakken. Zo kunnen we de projecten van Suit-case naar een hoger niveau tillen en kan jij je weken slim plannen en wat bijverdienen.

Jij…

 • … doet een HBO- of WO-opleiding
 • … spreekt en schrijft uitstekend Nederlands
 • … bent een pro in het ontwerpen van visuals, infographics en andere grafische uitingen. Adobe Illustrator, InDesign en Photshop kennen dus geen geheimen voor jou.
 • … hebt ervaring met het organiseren van workshops of evenementen.
 • … hebt kennis van innovatie(processen) of vindt het leuk om hier veel over te leren.
 • … kan bij voorkeur ook met WordPress (of vergelijkbaar) overweg.
 • … hebt bij voorkeur ervaring met het voorbereiden en begeleiden van creatieve sessies.
 • … bent voor langere tijd beschikbaar (minimaal een half jaar) en voor gemiddeld 8 tot 16 uur per week.

Wat bieden wij?

 • Samen met jou gaan we in gesprek over waar je goed in bent, wat je wil leren en wat je kan bijdragen aan het team.
 • Je wordt onderdeel van ons jonge, gezellige team in Rotterdam. Uiteraard mag je ook veel thuis werken en heb je de vrijheid om je werk zelf in te delen naast je studie.
 • Brutoloon van 13 euro per uur.
 • Elke vrijdag kan je aansluiten bij de Suit-case Design & Strategy Academy en onze aansluitende vrijdagmiddagborrel.
 • 0 uren contract.

Interesse? Mail je CV, portfolio en motivatie naar marc@suit-case.nl. Heb je nog vragen? Geef Marc een belletje (06-36538605)

Dit is een doorlopende vacature. Benieuwd naar de ervaringen van onze andere projectondersteuners? Lees hier het verhaal van Hanneke.

Mirjam Meijer

Even voorstellen: Mirjam!

Vandaag stellen wij jullie voor aan Mirjam Meijer. Mirjam werkt sinds begin september bij Suit-case als Startende Innovation Lead. Sinds dien werkt ze al mee aan verschillende projecten. Welkom Mirjam!

Wat is je achtergrond?

Dit voorjaar ben ik afgestudeerd van de master Design for Interaction aan de TU Delft. Deze master heeft mij onder andere geleerd om naar de context van een probleem te kijken vanuit meerdere perspectieven. Tijdens mijn studie kwam ik er steeds meer achter dat ik het belangrijk vind om de gebruiker centraal te zetten. Het liefst ontwerp ik voor, met, en vanuit mensen. Ik doe graag grondig onderzoek om de behoeftes en het perspectief van de gebruikers in kaart te brengen, zodat ik dit kan inzetten in hun belang.

Wat maakt Suit-case voor jou bijzonder?

Suit-case biedt voor mij alle benodigdheden waar ik als ontwerper van sta te springen: co-creatie, Design Thinking en snel toepassen en itereren. Ook het duurzaamheidsaspect en het maatschappelijk belang van projecten vind ik erg belangrijk. Verder geeft het werken met verschillende klanten op verschillende locaties een brede en gevarieerde kijk in de infrastructuur-sector. Ik heb zin om klanten te laten zien wat een ontwerpaanpak kan betekenen voor hun organisatie en hoeveel effect visuele middelen kunnen hebben.  

Ook kan ik niet wachten om sessies te organiseren en met dit veelzijdige team aan de slag te gaan om de infrasector klaar te maken voor de toekomst. En natuurlijk wil ik graag op innovatiereis om verandering in gang te zetten en te ontdekken wat Suit-case allemaal voor mij in het verschiet heeft!

Wat doe je graag na werktijd?

Ik sport graag: twee keer per week hockeyen, zorgt ervoor dat ik mijn fanatisme goed kwijt kan. Daarnaast is mijn corona-hobby yoga best goed blijven plakken! Daarbij geeft het lezen van boeken mij altijd een vakantiegevoel en hou ik van tekenen. Daarnaast zou ik graag meer willen doen met acteren. Tijdens mijn tijd op de middelbare school heb ik met heel veel plezier geacteerd, maar op dit moment heb ik er nog geen goede plek voor gevonden. Het lijkt mij daarom ook supergaaf om ooit een stem te mogen inspreken in een animatiefilm! 

Benieuwd wie er nog meer bij Suit-case werken? Bekijk hier het team.