Citybarge

Keteninnovatie, product service system design, business model innovatie, stakeholder analyse, context onderzoek

Afval logistiek over water

In de Randstad zorgt stedelijke verdichting voor een steeds grotere druk op het wegennet. Dus waarom zouden we geen gebruik maken van een infrastructuur die er al eeuwen ligt? De Delftse Schie is zo’n infrastructuur die niet optimaal benut wordt. Van de Provincie Zuid-Holland kregen Suit-case en FYNLY de vraag om hier een integrale oplossing voor te ontwikkelen.

Vanuit een ontwerp-traject van 10 weken, is het project inmiddels gegroeid tot het inrichten van de bedrijfsvoering van CityBarge B.V. Tijdens het hele proces is met zowel publieke als private partijen samengewerkt om tot een integraal totaalontwerp te komen waarin de benodigde stakeholders gezamenlijk een bedrijf inrichten. 

Citybarge Team

Het huidige CityBarge Team

v.l.n.r: Mark, Antine, Tomas, Shaun en Evelyne

De FYNLY aanpak

  • Kansen ontdekken

    Een jong team van 5 ontwerpers, ingenieurs en business experts heeft zich gedurende 10 weken op deze vraag gestort. Hierbij maakten zij gebruik van de Delta Innovation Team methode. Door middel van context onderzoek, geografische analyses en een stakeholder analyse zijn drie concepten ontwikkeld. Deze omvatten oplossingen voor bouwlogistiek, retaillogistiek en afvallogistiek. Hier bleek een afvalboot het meest kansrijke en uitvoerbare concept.

  • Van kans naar ontwerp

    Het uiteindelijke, modulaire ontwerp is in verschillende workshops met experts en marktpartijen tot stand gekomen. Het ontwerp omvat een afvalboot waarin Delftenaren in de binnenstad hun afval kunnen achterlaten. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waar de zakken aan de straatkant gezet moeten worden. Ook zorgt het voor minder schade aan de kademuren, omdat er geen zware vrachtwagens meer overheen rijden. Lees hier meer over het ontwerptraject en het eerste team.

  • Het bouwen van een bedrijf

    Door middel van een feasibility study is de business case vervolgens doorgerekend. Deze bleek rendabel en dus heeft de ontwikkeling een vlucht genomen. In samenwerking met partners Kotug, SKOON en Avalex zijn er ontwikkelsubsidies aangevraagd en toegekend. Hiermee kan een prototype voor de Delftse grachten worden ontwikkeld, en wordt het bedrijf CityBarge opgericht voor binnenstedelijke logistiek over water.

Enthousiast?

Ben jij als (lokale) overheid op zoek naar duurzame en sociale oplossingen voor ketenvraagstukken? En wil je samen met ons aan de slag gaan om dit te ontdekken? Geef Marc een belletje (06 36 53 86 06) of mail naar info@fynly.nl om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

Heb je interesse op samen te werken met CityBarge? Neem dan contact op met Tomas (06 55 30 76 62) of mail naar info@suit-case.nl om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

Waar start jouw innovatiereis?

Logo Suit-case

Bij Suit-case snappen we dat het lastig is om jezelf te blijven innoveren. Hoe ga je om met vraagstukken als de energietransitie, circulaire economie en de omgevingswet? De overheid en het bedrijfsleven spelen een cruciale rol in deze transities, en kunnen daarin échte verandering creëren. En daarvoor zijn slimme oplossingen nodig. Suit-case gaat samen met jou op pad om relevantie innovaties in je bedrijf of organisatie toe passen. Wij creëren visies, strategieën, samenwerkingen, producten en business modellen. 

Contact
Adres

Delftsestraat 5

3013 AB Rotterdam

Telefoonnummer+31 (6) 29497716
Emailinfo@suit-case.nl
KVK67825311
© 2021 Suit-case
Shopping Basket