Het potentieel van de infratech

Positionering, programmering

Explore Plan Go!

De InfraTech is dé beurs voor de infrasector waar tweejaarlijks de infrastructuur sector bij elkaar komt. Hier ontmoet de sector elkaar en wordt kennis uitgewisseld. 

De vraag van Ahoy Rotterdam aan Suit-case was: hoe kunnen we de InfraTech (2019) nóg aantrekkelijker maken en de gastheren een mooie positie geven? Hierbij was een belangrijk doel voor mede-gastheer Gemeente Rotterdam om hun zichtbaarheid als innovatieve partij te vergroten.

 

Onze aanpak

  • Creatieve brainstorm met partners

    Wat is het potentieel van de InfraTech? Door het uitvoeren van interviews met partners van de InfraTech, kwamen we tot het volgende antwoord. “Realiseer mooie, waardevolle ontmoetingen.” Met deze partners hebben we in een creatieve sessie invulling gegeven aan deze waardevolle ontmoetingen. Dit hield onder andere in dat de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een rol als gastheer gingen bekleden.

  • Van workshops naar programma

    Om de rol van de gastheren tot een succes te maken organiseerden we verschillende workshops. Aan de hand hiervan hebben we het programma op het Gemeenteplein vormgegeven, en brachten we innovaties van de Gemeente Rotterdam bijeen. Oftewel, reisplan compleet! Hiermee zetten we de Gemeente Rotterdam en alle andere gemeenten op het plein neer als innovatieve vooruitstrevende partijen.

  • Uitvoering van het programma

    Door te focussen op het verhaal van de innovatieve partijen en betrokken mensen zorgden we ervoor dat de Gemeente Rotterdam zich als innovatieve partij kon presenteren. Veel bezoekers en genodigden op het GemeentePlein hebben gezien wat de gemeente Rotterdam onderneemt om de stad te vernieuwen. Paneldiscussies, workshops en presentaties droegen bij aan onderling contact, nieuwe netwerken en inzichten.

Enthousiast?

Ben je benieuwd hoe jouw product of dienst meerwaarde kan bieden? En wil je samen met ons aan de slag gaan om dit te ontdekken? Geef Tomas een belletje (06 55 30 76 62) of mail naar info@suit-case.nl om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Waar start jouw innovatiereis?