Provincie Utrecht Omgevingsvisie

Onze blik op de ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Tot en met 30 september as ligt het ontwerp voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ter inzage. Hier kan iedereen feedback geven op het concept dat er ligt. De Nationale Omgevingsvisie geeft een lange termijn visie voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, waardoor er over verschillende kabinetten heen kan worden gewerkt aan de toekomst. Wij denken dat dit een document een hoopvol perspectief geeft op de toekomst, waar beter wordt samengewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en de burger. Toch blijven echt keuzes soms nog uit. Wat gaat de NOVI betekenen voor de opgaven die er liggen?

Wat is de NOVI?

De NOVI is een visiedocument wat een instrument zal zijn binnen de Nationale Omgevingswet die – naar alle waarschijnlijkheid – in 2021 zal ingaan. De NOVI geeft richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland door een visie te beschrijven voor Nederland in 2050. Het zou moeten helpen in het maken van keuzes, en vooral in het combineren van functies in voor gebieden die vormgegeven moeten worden. De Rijksoverheid en regionale en lokale overheden zullen ook beter moeten samenwerken om deze keuzes te maken.

Een hoopvol toekomstbeeld

Hoe ziet deze toekomst er dan uit? In de ontwerp NOVI zijn vier prioriteiten gesteld: (1) Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, (2) Duurzaam economisch groeipotentieel, (3) Sterke en gezonde steden, (4) Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit zijn natuurlijk erg belangrijke prioriteiten om Nederland toekomstbestendig in te richten. Beleidskeuzes die hierin worden gemaakt moeten prioriteit stellen aan multi-functionaliteit i.p.v. enkelvoudige functies. Daarnaast is het belangrijk om de kenmerken en identiteit van het gebied mee te nemen in keuzes. Wat ligt er in gebied al aan natuurlijk of archeologisch erfgoed en hoe kunnen we dit goed inbedden in de keuzes die worden gemaakt. Tot slot, moeten de keuzes die nu worden gemaakt niet ten koste gaan van toekomstige generaties; en moeten de keuzes dus ook bijdragen aan de visie die er ligt.

Weinig echte keuzes

Ondanks dat er duidelijk gekozen wordt voor een meer duurzame toekomst, blijven echte keuzes in de NOVI nog uit. Nederland moet én duurzaam én de grootste doorvoerhaven blijven van Europa. Nederland moet én duurzaam én de luchtvaart moet competitief blijven. Dit zijn functies die waarschijnlijk lastig te combineren zijn, tenzij deze functies er radicaal anders uit gaan zien. Er wordt nog veel ruimte gegeven aan provinciale en lokale overheden om invulling te geven aan deze opgaven. Maar hiermee wordt ook veel verantwoordelijkheid bij hun neergelegd om zelf de handschoen op te pakken.

Wat betekent dit voor bedrijven en (overheids)organisaties?

Toch geeft de NOVI wel een duidelijk beeld dat er een transitie plaats moet vinden van een lineaire economie naar een circulaire; en van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare. Dit biedt veel ruimte voor innovaties, en vooral voor bedrijven ligt hier een mooie uitdaging om deze maatschappelijke uitdagingen op te pakken en hier nieuwe competitieve business modellen uit te halen. Een win-win situatie denken wij!

Dit betekent voor overheden dat er goed moet worden samengewerkt met zowel de markt als met burgers. Dit vraagt een andere, nieuwe manier van werken. Een manier van werken waar veel vaker en sneller input gevraagd moet worden van verschillende partijen.

Er wordt volop geëxperimenteerd bij regionale en lokale overheden

Gelukkig wordt er in het kader van de omgevingswet die eraan komt, bij gemeenten en provincies al veel geëxperimenteerd en gewerkt ‘op de nieuwe manier’. Zo hebben wij ook voor de Gemeente Rotterdam gekeken hoe we bewoners kunnen betrekken bij groot onderhoud projecten. En afgelopen week was Eva in ‘haar provincie’ aanwezig bij een participatie avond voor jongeren in de provincie Utrecht. Hier werd om input gevraagd van jongeren tussen de 18 en 27 jaar voor de provinciale omgevingsvisie. Al met al brengt de NOVI nu dus al veel teweeg, en wordt er volop ontwikkeld. Hier worden wij natuurlijk heel blij van!

Wat vinden jullie van de NOVI? En waar zien jullie kansen? Of wil je weten hoe wij jouw organisatie toekomst-proof kunnen maken? Laat het ons weten!

Participatieavond Provincie Utrecht – Opgaven puzzelen op de kaart
Olietankers ombouwen tot dorpen

Een spookvloot aan olietankers

Olietankers zijn de afgelopen maand regelmatig in het nieuws geweest vanwege de conflicten rondom Iran. Afgelopen maandag was Albert Veenstra (Dinalog) te gast bij BNR Nieuwsradio om een andere reden. Als bij-effect van de klimaatmaatregelen neemt namelijk de vraag naar olietankers af, en dreigt er een enorme spookvloot te ontstaan. Dit levert niet alleen een enorme schade op voor het milieu, maar daarbij worden deze tankers door veel bedrijven gedropt voor de kust van landen in Zuid Azië, waar ze vervolgens met blote handen uit elkaar worden gehaald. De Correspondent schreef hier in 2014 al een interessant en schokkend artikel over. Bij Suit-case begonnen onmiddellijk de radertjes te draaien: kunnen we geen nieuwe bestemming vinden voor deze olietankers?

De olietankers zijn een bron van hoogwaardige materialen die hergebruikt kunnen worden. Schone sloop is echter duur en bedrijven ontvangen veel geld per olietanker om deze te dumpen op een Aziatisch strand. Daarnaast geeft Veenstra in het interview ook aan dat er niet genoeg capaciteit is om al deze schepen te verwerken. Dus kunnen ze ook op een andere manier worden hergebruikt?

Herbestemming voor olietankers?

Wij waren niet de eersten die hier aan dachten. Zo is er al een Nederlands team van architecten die een ontwerp heeft gemaakt om de schepen om te bouwen tot een compleet dorp. Ook de BBC heeft onlangs een aantal interessante ontwerpen op een rijtje gezet. Zoals bijvoorbeeld het bedrijf ShipEco Marine uit het VK heeft een ontwerp gemaakt om er schone energie mee op te wekken door gebruik te maken van golven, en is dit momenteel aan het testen in een prototype. Het zouden zelfs zelfvoorzienende fabrieken kunnen worden die drijven op de oceaan. Of kunnen we ze inzetten als kunstmatige riffen op de bodem van de oceaan?

Olietankers ombouwen tot een dorp
Olietankers ombouwen tot dorpen | AFBEELDING: CHRIS COLLARIS, RUBEN ESSER, SANDER BAKKER EN PATRICK VAN DER GRONDE via HP de Tijd

Waarom gebeurt het dan nog niet?

Toch lijken er nog geen oplossingen te bestaan die al op grote schaal geïmplementeerd worden. Ondanks internationale inspanningen om het probleem op te lossen. En dat is ook niet zo gek, want een dergelijk afgedankt schip kost toch al gauw enkele miljoenen dollars. Innovatie gaat dus niet alleen om het bedenken van goede ideeën, maar ook om het vinden van een sluitende business case en een manier om de innovatie te implementeren. Dit is typisch zo’n complex probleem, waar niet één duidelijke probleemeigenaar is, en er veel samenwerking tussen partijen nodig is, om daadwerkelijk iets te veranderen.

Onze handen gaan er in ieder geval van jeuken. Welke partij(en) zouden we moeten benaderen om hiermee aan de slag te gaan? Of heb jij hier ideeën of inzichten over? Laat het ons weten!

Foto vliegtuig Sydney reizen en innoveren

Wat heeft reizen met innoveren te maken?

Op reis gaan, het mooiste dat er is toch…? Nu het vakantietijd is kan je met dit artikel helemaal in de stemming raken. Waar ga jij heen? Vliegen, met de auto, of doe je het dit jaar helemaal anders? Leuk!

De laatste keer dat ik ver op reis ging was ik in Australië, daar komt ook de eerste foto op onze website vandaan! Fantastische slingerwegen langs de kust, mooi uitzicht, af en toe een voorbijspringende kangoeroe. Eén groot avontuur, niet precies weten waar je ’s avonds zal gaan slapen, en toch is het gelukt, weer levend terug in Nederland!

Avonturen aangaan, wie doet dat nou nog? Goed je snapt waar ik naartoe wil: reizen en innoveren, er zijn veel gelijkenissen. Vooraf weet je niet zeker waar je uit gaat komen, én toch doe je het met veel plezier. Waarom dan niet bij je eigen bedrijf? Er zijn voorbeelden genoeg van bedrijven die wel zulke avonturen aangaan, en geloof het maar, ook zij zijn lang niet altijd zeker van de uitkomsten van hun avonturen. Ongeveer een kwart van de innovaties haalt het uiteindelijk tot volwassen marktintroductie. (1)

Ondanks dat zijn de grote bedrijven in Nederland volop bezig om te innoveren. En ze besteden daar een substantieel deel van hun inkomsten aan:

Royal DSM – €399 Miljoen – 5% van de omzet

ASML – €1.6 Miljard – 15% van de omzet

Rijkzwaan – €165 Miljoen – 39% van de omzet (2)

Waarom doen ze dat? Ze hebben het nodig om zoveel nieuwe dingen ontdekken om succesvol zijn en toonaangevend te blijven! Daarmee dagen ze zichzelf continu uit. Ook zoiets dat met reizen te maken heeft…

Om bij deze grote jongens te blijven, de slogan van ASML zegt genoeg: “How do you know something’s impossible if you don’t try it?”

Ik ben het er helemaal mee eens, het is dé manier om dingen te leren. Zo deed je het vroeger als kind toch ook? Uitproberen of je iets kan en leuk vindt, de eerste keer met vallen en opstaan, later gaat het steeds beter. Exact dat deed ik ook toen ik naar Australia ging, uitproberen of ik het leuk vond, en geloof mij, het was een fantastisch avontuur!

Ik denk dat je nu het antwoord op de vraag zelf wel kunt bedenken: reizen en innoveren, wat heeft dat met elkaar te maken?

Veel plezier op vakantie!

Daan

Ben je benieuwd wat je van deze grote bedrijven kan leren? Of ben je op vakantie eens rustig aan het denken over je toekomst? Schroom niet om contact op te nemen met ons! Suit-case is een adviesbureau dat bedrijven helpt om te groeien door innovaties te ontdekken en maken om daarmee het verschil te maken in de toekomst.

(1) http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Most-Innovative-Companies-Jan-2018_tcm9-207939.pdf

(2) https://www.technischweekblad.nl/upload/documents/tinymce/COMSOL_ad_NL_TWTopPosters.pdf

Woestijn Innovatie

5 tips om meerwaarde te creëeren voor je klanten

Overlopende agenda’s met afspraken om uit te kiezen, bomvolle supermarkten met veel gelijksoortige producten, de auto of de trein? Zomaar een paar voorbeelden van keuzemomenten die je dagelijks voor je kiezen krijgt. Datzelfde hebben je klanten ook, online afwegen is veel makkelijker geworden. Én dus vraag jij je af hoe je ervoor zorgt dat je klanten voor jouw product kiezen. In dit blog 5 manieren om meerwaarde voor je klanten te creëren .

1. Stel de klant centraal en vraag jezelf af: ‘hoe voegt mijn product meerwaarde toe voor een klant?’

Een trend is het steeds meer verder ontzorgen van je klant. Of het nu om een product gaat, een dienst die je verleent of je levert een project op. Bedenk dat je het uiteindelijk voor je klant doet. Vraag jezelf af, hoe voegt mijn product of dienst waarde toe voor hem of voor haar? Probeer ook eens of je het uit kan rekenen, dat helpt!

2. Begrijp dat wensen en eisen niet in beton gegoten zijn, maar met de dag kunnen veranderen

Klanten zijn net mensen, de ene dag willen ze het een, de volgende dag het ander. Daarom kan het nog wel eens zo zijn dat je wat moet veranderen. Probeer hierop te anticiperen. Een droge “nee” is meestal een grote afknapper. Hoewel, dat betekent natuurlijk niet dat je zomaar met alles mee moet bewegen. Wees hierin innovatief.

3. Investeer in de lange termijn relatie met je klanten

Investeer in relatie met je klanten en geef ze de perfecte klantbeleving. Laat zien dat je ze helpt om een nog betere toekomst te creëren. Als je hierin investeert komen je klanten vanzelf bij je terug. Iedereen vindt het fijn om goed geholpen te worden, toch?

4. Creëer stratigische partnerschappen

Omdat je niet alles zelf kan is het nodig om goede partners te vinden. Strategische partners kunnen je helpen om stukjes dienstverlening over te nemen die jij zelf niet kan bieden. Het is niet erg om niet alles te kunnen als je partners hebt die je kunnen helpen. Samen Sterk!

5. Deel de verantwoordelijkheid voor succes

De mooiste oplossingen zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn toch? Juist, in deze moderne digitale wereld is het lastig om ideeën helemaal voor jezelf te houden. En waarom zou je ook? Misschien helpt het delen van je oplossing wel om een nieuwe partner te vinden die je product of dienst nog beter kan maken! Wanneer je samen succes boekt, deel dit dan ook!

Kortom, in een veranderende wereld kan het nodig zijn om je producten en diensten te innoveren. Let daarbij vooral goed op hoe je waarde creëert voor je klant of afnemers. Ga op zoek naar je ultieme waardepropositie en focus daarop.

Poster Delta Innovatie Teams Innovatief

Hoe kom je in 10 weken van lastige uitdaging naar productinnovatie?

In 10 weken naar productinnovatie: door creatief ontwerp; oplossing en businessplan.

Doorbraak in stadslogistiek, het project in een notendop:

  • Uitdaging: Combineren van toenemende vraag naar stadslogistiek en logistieke bewegingen en gelijktijdig de leefbaarheid in openbare ruimte vergroten.
  • Doelstelling: Slimmere organisatie van stadslogistiek die de leefbaarheid in steden verbeterd en ook nog eens voordelig is voor logistieke partijen.

“Groot probleem, goede doelstelling” is een veelgehoorde kreet wanneer ik uitleg waar we in dit project mee bezig zijn. 

“Maar hoe kom je dan naar een oplossing?” Dat is al snel de vervolgvraag die mensen aan mij stellen. Logische vraag, en die leggen we graag eens wat beter uit!

Delta Innovation Team methode

Om snel naar oplossingen te komen gebruiken we de methode van Delta Innovation Teams: 10 weken durende trajecten waarin we een probleemanalyse doen; een creatief ontwerp maken en dit vervolgens koppelen aan een businessplan. Dit vindt allemaal plaats binnen de kaders van Sustainable Development Goals. Een probleemanalyse vindt plaats aan de hand van interviews met experts, cijfers en trends. Vervolgens gaat de ontwikkeling van een productinnovatie aan de hand van een creatief proces. Door vrijheid toe te passen in het traject is er ruimte om met innovatieve oplossingen te komen.

Multidisciplinaire teams

Door multidisciplinaire teams te bouwen van young professionals kunnen we vanuit veel verschillende kennisbronnen putten. Door vervolgens experts in te zetten in de teams worden ontwerpen gevalideerd en vindt verbetering al vroeg in het proces plaats. Juist door snel te valideren met experts is het mogelijk om In 10 weken naar productinnovatie komen.

Van uitdaging naar oplosbaar probleem

Om van een grote globale uitdaging naar oplosbaar probleem te komen passen we data-analyse toe maar altijd in combinatie met (opnieuw) expertkennis. Getallen zeggen veel, maar experts kunnen duiden of dat de interpretatie ook goed is. Dat helpt om de levensvatbaarheid van nieuwe ideeën te checken.

Uitdagingen waarmee Delta Innovation Teams uit de voeten kunnen

Delta Innovation Teams gebruiken methodes gebaseerd op DesignThinking. Dat betekent dat zij met veel verschillende onderwerpen aan de slag kunnen. 

Veel verschillende vraagstukken lenen zich uitstekend voor een Delta Innovation Team. Juist daar waar tegengestelde belangen spelen of vraagstukken zich in ketens bevinden zijn Delta Innovation Teams op hun best.

Escape Toren Delft Popup Escaperoom

Hoe ontwikkel je snel een rendabel businessmodel in leegstaand vastgoed?

De Torenhove aan de Martinus Nijhofflaan 2 – een van de hoogste en markantste torens in Delft – wordt getransformeerd. Er zullen hoogwaardige appartementen komen. Daarom zijn alle bedrijven gedwongen om te verhuizen. Resultaat: grote lege ruimtes die tijdelijk leegstaan. Wij als Suit-case zagen een uitdaging en maakte dit tot onze casus en realiseerden, in samenwerking, een innovatieve pop-up escaperoom. Oftewel, we realiseerden een innovatie in leegstaand vastgoed.

Hoe zijn we op het idee gekomen?

Eind november zagen we allerlei bedrijven verhuizen uit het gebouwen en dachten “daar moeten we iets mee.” In een brainstorm verkenden we de mogelijkheden en gingen we ‘all-out’ op zoek naar hét idee om wat met de leeggekomen ruimten te doen. In eerste instantie bleek het lastig om een goed plan te bedenken… Totdat we de koppeling zagen met onze buurman: een bouwer van pop-up escaperooms! Het creatieve idee van een pop-up escaperoom was geboren.

Van idee naar uitvoering

Het idee was goed, maar hoe kom je vervolgens tot de uitvoering daarvan? Makkelijker gezegd dan gedaan! Lege ruimtes zien is één maar ze ook daadwerkelijk mogen gebruiken is twee. Daarom was het voor ons zaak om met de eigenaar van het gebouw in contact te komen. Het plan werd uitgelegd en uiteindelijk ging de eigenaar akkoord. De belangrijkste horde werd genomen.. 5 verdiepingen kwamen tot onze beschikking om de escaperoom te realiseren.

Werken in parallellen

Maar aan 5 verdiepingen alleen heb je niks zonder een plan en een invulling. Dus parallel aan het overleg begonnen we al we met de ontwikkeling van de escaperoom zelf. Deze parallellen zijn typerend voor het proces geweest. Vanwege de tijdsdruk was het nodig om zoveel mogelijk tegelijkertijd te doen. Daarmee verliepen ontwikkeling en uitvoering tegelijkertijd. Niet alleen de ontwikkeling en uitvoering van de escaperoom zelf moesten parallel lopen, ook het contact met alle andere stakeholders verliep gelijktijdig. Dat betekende dat zonder dat we definitieve informatie hadden we al moesten communiceren over zaken zoals (brand)veiligheid, marketing en organisatie.

Innovatief samenwerken met Pop-up escape

Door de hoge tijdsdruk en handelingssnelheid ontstond er een intensieve samenwerking. Onze enige mogelijkheid was om direct vanaf het begin alles openlijk te bespreken: kosten, tijd, geld, risico en verwachtingen alles ging over tafel. Juist deze openheid leidde tot een fantastische werksfeer waarbij iedereen zich voor 200% inzette om een goed resultaat te bereiken.

Resultaat

Kortom, uiteindelijk lukte het om iedereen mee te krijgen in ons plan en is de escaperoom inmiddels ‘up and running,’ en een groot succes geworden met inmiddels zo’n 1500 spelers! Vanuit het brede plaatje, en onze wil om iets met het deels lege gebouw te doen zijn we uiteindelijk gekomen tot een prachtig resultaat. Voor ons was het belangrijk om te zien dat we vanuit een brainstorm toe hebben kunnen werken naar een concreet business model. Doordat dit binnen een zeer korte periode rendabel was kunnen we wel spreken van een innovatie in leegstaand vastgoed.

Daarnaast hebben we gezien dat het parallel werken, zoals in Design Thinking gebruikelijk is, helpt om tot het resultaat te komen. Daarbij zijn samenwerken, openheid en het onderlinge vertrouwen cruciaal geweest. Al met al kijken we terug op een fantastische ervaring, een mooie samenwerking en last but not least veel enthousiaste spelers van de escaperoom!