Poster Delta Innovatie Teams Innovatief

Hoe kom je in 10 weken van lastige uitdaging naar productinnovatie?

In 10 weken naar productinnovatie: door creatief ontwerp; oplossing en businessplan.

Doorbraak in stadslogistiek, het project in een notendop:

  • Uitdaging: Combineren van toenemende vraag naar stadslogistiek en logistieke bewegingen en gelijktijdig de leefbaarheid in openbare ruimte vergroten.
  • Doelstelling: Slimmere organisatie van stadslogistiek die de leefbaarheid in steden verbeterd en ook nog eens voordelig is voor logistieke partijen.

“Groot probleem, goede doelstelling” is een veelgehoorde kreet wanneer ik uitleg waar we in dit project mee bezig zijn. 

“Maar hoe kom je dan naar een oplossing?” Dat is al snel de vervolgvraag die mensen aan mij stellen. Logische vraag, en die leggen we graag eens wat beter uit!

Delta Innovation Team methode

Om snel naar oplossingen te komen gebruiken we de methode van Delta Innovation Teams: 10 weken durende trajecten waarin we een probleemanalyse doen; een creatief ontwerp maken en dit vervolgens koppelen aan een businessplan. Dit vindt allemaal plaats binnen de kaders van Sustainable Development Goals. Een probleemanalyse vindt plaats aan de hand van interviews met experts, cijfers en trends. Vervolgens gaat de ontwikkeling van een productinnovatie aan de hand van een creatief proces. Door vrijheid toe te passen in het traject is er ruimte om met innovatieve oplossingen te komen.

Multidisciplinaire teams

Door multidisciplinaire teams te bouwen van young professionals kunnen we vanuit veel verschillende kennisbronnen putten. Door vervolgens experts in te zetten in de teams worden ontwerpen gevalideerd en vindt verbetering al vroeg in het proces plaats. Juist door snel te valideren met experts is het mogelijk om In 10 weken naar productinnovatie komen.

Van uitdaging naar oplosbaar probleem

Om van een grote globale uitdaging naar oplosbaar probleem te komen passen we data-analyse toe maar altijd in combinatie met (opnieuw) expertkennis. Getallen zeggen veel, maar experts kunnen duiden of dat de interpretatie ook goed is. Dat helpt om de levensvatbaarheid van nieuwe ideeën te checken.

Uitdagingen waarmee Delta Innovation Teams uit de voeten kunnen

Delta Innovation Teams gebruiken methodes gebaseerd op DesignThinking. Dat betekent dat zij met veel verschillende onderwerpen aan de slag kunnen. 

Veel verschillende vraagstukken lenen zich uitstekend voor een Delta Innovation Team. Juist daar waar tegengestelde belangen spelen of vraagstukken zich in ketens bevinden zijn Delta Innovation Teams op hun best.

Hoe ontwikkel je snel een rendabel businessmodel in leegstaand vastgoed?

De Torenhove aan de Martinus Nijhofflaan 2 – een van de hoogste en markantste torens in Delft – wordt getransformeerd. Er zullen hoogwaardige appartementen komen. Daarom zijn alle bedrijven gedwongen om te verhuizen. Resultaat: grote lege ruimtes die tijdelijk leegstaan. Wij als Suit-case zagen een uitdaging en maakte dit tot onze casus en realiseerden, in samenwerking, een innovatieve pop-up escaperoom. Oftewel, we realiseerden een innovatie in leegstaand vastgoed.

Hoe zijn we op het idee gekomen?

Eind november zagen we allerlei bedrijven verhuizen uit het gebouwen en dachten “daar moeten we iets mee.” In een brainstorm verkenden we de mogelijkheden en gingen we ‘all-out’ op zoek naar hét idee om wat met de leeggekomen ruimten te doen. In eerste instantie bleek het lastig om een goed plan te bedenken… Totdat we de koppeling zagen met onze buurman: een bouwer van pop-up escaperooms! Het creatieve idee van een pop-up escaperoom was geboren.

Van idee naar uitvoering

Het idee was goed, maar hoe kom je vervolgens tot de uitvoering daarvan? Makkelijker gezegd dan gedaan! Lege ruimtes zien is één maar ze ook daadwerkelijk mogen gebruiken is twee. Daarom was het voor ons zaak om met de eigenaar van het gebouw in contact te komen. Het plan werd uitgelegd en uiteindelijk ging de eigenaar akkoord. De belangrijkste horde werd genomen.. 5 verdiepingen kwamen tot onze beschikking om de escaperoom te realiseren.

Werken in parallellen

Maar aan 5 verdiepingen alleen heb je niks zonder een plan en een invulling. Dus parallel aan het overleg begonnen we al we met de ontwikkeling van de escaperoom zelf. Deze parallellen zijn typerend voor het proces geweest. Vanwege de tijdsdruk was het nodig om zoveel mogelijk tegelijkertijd te doen. Daarmee verliepen ontwikkeling en uitvoering tegelijkertijd. Niet alleen de ontwikkeling en uitvoering van de escaperoom zelf moesten parallel lopen, ook het contact met alle andere stakeholders verliep gelijktijdig. Dat betekende dat zonder dat we definitieve informatie hadden we al moesten communiceren over zaken zoals (brand)veiligheid, marketing en organisatie.

Innovatief samenwerken met Pop-up escape

Door de hoge tijdsdruk en handelingssnelheid ontstond er een intensieve samenwerking. Onze enige mogelijkheid was om direct vanaf het begin alles openlijk te bespreken: kosten, tijd, geld, risico en verwachtingen alles ging over tafel. Juist deze openheid leidde tot een fantastische werksfeer waarbij iedereen zich voor 200% inzette om een goed resultaat te bereiken.

Resultaat

Kortom, uiteindelijk lukte het om iedereen mee te krijgen in ons plan en is de escaperoom inmiddels ‘up and running,’ en een groot succes geworden met inmiddels zo’n 1500 spelers! Vanuit het brede plaatje, en onze wil om iets met het deels lege gebouw te doen zijn we uiteindelijk gekomen tot een prachtig resultaat. Voor ons was het belangrijk om te zien dat we vanuit een brainstorm toe hebben kunnen werken naar een concreet business model. Doordat dit binnen een zeer korte periode rendabel was kunnen we wel spreken van een innovatie in leegstaand vastgoed.

Daarnaast hebben we gezien dat het parallel werken, zoals in Design Thinking gebruikelijk is, helpt om tot het resultaat te komen. Daarbij zijn samenwerken, openheid en het onderlinge vertrouwen cruciaal geweest. Al met al kijken we terug op een fantastische ervaring, een mooie samenwerking en last but not least veel enthousiaste spelers van de escaperoom!