Product Development

Ontwikkel je product verder door te innoveren

Ontdekken welke innovatie-mogelijkheden er zijn is de eerste stap. Daarna gaat het verder door deze toe te passen op je product. Product development helpt hierbij. Op basis van het product activities framework kunnen we aan de slag. Daarmee kunnen we alle aspecten in beeld brengen die noodzakelijk zijn voor goedlopende product of dienstverlening. Door inzichten te krijgen en te analyseren kunnen we een richting bepalen. Daarmee realiseren we concrete innovaties en verbeteringen waarmee we direct aan de slag kunnen. Meer weten? Lees verder

Product development

  • Inzicht krijgen

    Door een marktonderzoek krijgen we inzicht in de huidige marktomstandigheden. Dit vullen we aan met een klantonderzoek en een onderzoek naar de huidige performance van het product.

  • Analyseren

    Op basis van de eerste inzichten vormen we ons een beeld van de huidige propositie. Ook denken we na of de bestaande businesscase de juiste is. Een goede positionering van het product is hierbij cruciaal.

  • Richting bepalen

    Nadat we inzichten hebben gekregen en deze hebben geanalyseerd kunnen we een richting bepalen. Eerst op strategisch niveau, met bijbehorende missie en visie. Daarna kan dit worden uitgewerkt in verschillende roadmaps. Daarmee krijgt de ontwikkeling ook daadwerkelijk handen en voeten.

Het Resultaat

binoculars innovation 2

Inzicht in Markt & Klanten

We geven inzicht in de huidige markt en klanten die er zijn voor het product.

Matrix

Analyse huidige positie van product

We hebben geanalyseerd hoe je product zich verhoudt tot soortgelijke of andere producten of diensten.

Venn diagram innovatie

Businesscase

Op basis van de analyse van het product hebben we een voorstel hoe de businesscase kan werken. Er zijn meestal verschillende mogelijkheden en manieren waarop deze kan werken.

Prijs

Per development project stellen we een prijs vast. Dit doen we in overleg op basis van een plan dat we maken.

Prijs op aanvraag

Ik heb een project!

Vul het contactformulier in of scroll verder om ons rechtstreeks te bellen of mailen.

Voeg je koptekst hier toe

Benieuwd waar jouw bestemming ligt?

Bel of mail ons. Kom een keer langs om koffie te drinken of schrijf je in voor de nieuwsbrief