SSRMainports

Explore, Plan, Go

Ontwikkeling methode en oprichting fynly

SSRMainports (SSRM) heeft in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH) de verantwoordelijkheid gehad voor het uitvoeren van het programma voor keteninnovatie en circulaire economie. Onderdeel daarvan was de ontwikkeling van een methode die zich richt op keteninnovatie en circulariteit. Suit-case heeft in deze opdracht geadviseerd en bijgedragen aan de ontwikkeling van deze methode. Deze methode wordt de Delta Innovation Team methode genoemd. Ook heeft Suit-case bijgedragen aan het vormgeven van de commerciële uitvoering van deze methode in de vorm van een nieuwe entiteit, Fynly.

Explore

Inspiratie uit de D:Dream hall

Kunnen we inspiratie halen uit de bestaande Delftse dreamteams om maatschappelijke vraagstukken op te pakken? Waar het doel bij de dreamteams is om een internationale competitie te winnen, wilde SSRM deze innovaties doorzetten naar market-ready producten. Met de ervaring van Tomas in het Solar Boat team, leek ons dit een gave uitdaging om op te pakken. 

binoculars innovation 2

Plan

De delta innovation team methode

Kernpunten in de DIT methode zijn het werken met innovatieteams, het werken in korte, snelle iteraties van ontwikkeling, een goede combinatie van ervaren experts en jonge onbevangen designers, en een focus op duidelijke producten of dienstenOrganisatorisch is deze methode ingericht naar voorbeeld van de nog steeds succesvolle en bekende Prince2 methode voor projectmanagement. Suit-case is bij de hele ontwikkeling van deze methode betrokken geweest. Daarbij zijn we steeds met het hele eco-systeem van stakeholders in contact geweest. Dit bestaat uit kennisinstituten, overheden en bedrijven.

Landkaart innovatie

Go!

Fynly

Inmiddels heeft Suit-case al een aantal Delta Innovation Teams begeleidt. Dit heeft geleid tot het inrichten van een bijbehorende organisatie: Fynly. Fynly verbindt hierin overheid en bedrijfsleven en zoekt financiering gedurende het hele ontwerptraject. Hierin adviseren we SSRM in de bedrijfsvoering, verdeling van projectbudgetten en de tijdsplanning, en levert Suit-case teamleiders die deze Delta Innovation Teams kunnen begeleiden.

Wereldbol innovatie