SSRMainports

Explore, Plan, Go

Ontwikkeling van makerspace - de Tec factory

In opdracht van SSRMainports (SSRM) hebben we een ontwerp gemaakt om een oude fabriekshal in Delft om te toveren tot maker- en communityspace. De ontwikkeling van Makerspace de TEC Factory heeft als resultaat een innovatieve maakfabriek. De maakfaciliteit moest plek geven aan verschillende dreamteams, start-ups, innovatieteams en corporates. Hiervoor lag een ruwe businesscase en de vraag aan Suit-case was om een multi-disciplinair ontwerpteam te begeleiden om dit concept verder te ontwikkelen.

Explore

Makerspace, Rentalspace en communityspace

Toen de locatie was gevonden, aan de Schieweg 25 in Delft, bleek  dat het concept voor een TEC factory verder ontwikkeld zou moeten worden. Hierbij hoorden zowel het fysieke ontwerp van een TEC factory (architectonisch, bouwkundig) als het ontwikkelen van (de werking van) een ecosysteem met betrokken partijen. We hebben ons hierbij gebaseerd op de 3 pijlers die door SSRM zijn opgesteld voor de TEC factory: de MakerSpace, de RentalSpace en de CommunitySpace.

binoculars innovation 2

Plan

Architectonisch ontwerp en ontwerp eco-systeem

Het Delta Innovation Team is begeleid in het ontwikkelen van een circulair ontwerp voor de leegstaande fabriekshal. In de afbeelding ziet u een render van de Makerspace. Daarnaast hoorde bij de begeleiding ook het initiëren van klanten en leveranciers – om tot een innovatieve financieringsstrategie voor de TEC Factory te komen. Er is bijvoorbeeld gezocht naar lease-constructies met leveranciers, het vinden van founding fathers, en publieke subsidies.

Landkaart innovatie

Go!

productierijpe oplossing

Het eerste prototype RentalSpace is gerealiseerd in de hal, waarna een voorstel voor volledige productie heeft plaatsgevonden. 

Inmiddels is de eerste financiering ontvangen in de vorm van zowel privaat als publiek geld. Met het vaststellen van de eerste founding fathers is de TEC Factory begonnen aan de volgende fase: opschaling. Daarnaast maken de eerste klanten gebruik van het product en wordt de volledige productie en exploitatie in gang gezet. Daarmee kan gesteld worden dat de businesscase tot productierijpe oplossing is ontwikkeld. 

Ontwikkeling van Makerspace de TEC Factory

Wereldbol innovatie