een betere samenwerking door roadshows

Gespreksfacilitatie, samenwerking, visualisatie resultaten

Explore Plan

De Stichting Rondom GWW (Grond-, Weg-, Waterbouw) is een stichting die aannemers en gemeenten dichterbij elkaar brengt. Als doelstelling hebben ze het bevorderen van een goede, leuke en professionele samenwerking bij onderhoudsprojecten in de publieke ruimte. Ook van elkaar leren en werken aan duurzaamheid zijn onderwerpen die hoog in het vaandel staan. 

Dit zijn prachtige doelstellingen, maar ook lastig om te bereiken. De gemeente heeft vanuit zijn opdrachtgeversschap een andere rol en werkwijze dan de aannemers die opdrachtnemer zijn. Allerlei belangen spelen hierin een rol en dit zorgt in de praktijk nog wel eens voor onduidelijkheid en onbegrip bij beide partijen. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, wordt er gezocht naar waar deze knelpunten liggen en hoe hier oplossingen voor gezocht kunnen worden. Hiervoor worden jaarlijks een aantal ‘convenant projecten’ geselecteerd waar gezocht wordt naar betere manieren van samenwerking. 

Roadshow Rondom GWW Belevenisboerderij Rotterdam

Onze aanpak - Het gesprek aangaan

  • Explore - Gespreksfacilitatie Roadshows

    Samenwerking is dé doelstelling van deze Stichting. Daarom hebben we meegeholpen met de ontwikkeling van 6 Roadshows, waar het gesprek tussen de gemeente en aannemers werd gefaciliteerd. De kern van de Roadshows: moeilijkheden benoemen, praten en vooral leren van de andere partij. Zó brengen we gemeente en aannemers dichterbij elkaar. Suit-case kan hier als onafhankelijke partij het gesprek goed faciliteren.

  • Plan - Resultaten verwerken tot inzichten en leerlijn

    De lessen uit de roadshows zijn samengevat en worden verwerkt tot een aantal bouwstenen voor de gemeente en aannemers om mee te nemen in convenant projecten. Daarnaast wordt een programma en leerlijn ontwikkeld waarin zowel inhoudelijke kennisthema's (bijvoorbeeld circulariteit) als 'soft skills'(bijvoorbeeld samenwerking) worden behandeld.

Stichting Rondom GWW Roadshow
Stichting Rondom GWW Roadshow Infra
Stichting Rondom GWW Roadshow Infra

Enthousiast?

Wij faciliteren graag het gesprek tussen overheden en marktpartijen. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Geef Eva een belletje (06 22 68 96 13) of mail naar info@suit-case.nl om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Waar start jouw innovatiereis?