Izaak van den Berg Fotografie 1
Het Fietscircus: foto door Izaak van den Berg Fotografie

Wat doet De Verkeersonderneming? 

Bij De Verkeersonderneming werken we aan het bereikbaar houden van de regio Rotterdam. Dat doen we door projecten op het gebied van schonere mobiliteit, deelmobiliteit oplossingen en het toegankelijk maken van mobiliteit voor iedereen. Samen met bewoners, gemeenten en marktpartijen worden innovatieve maatregelen opgezet die direct effect hebben.

In veel van de maatregelen die we uitvoeren gaat het erom het gedrag van mensen te veranderen. Dat gaat in verschillende fases, van bewustwording, naar uitproberen en uiteindelijk het nieuwe gedrag definitief maken. Deze methode is gebaseerd op het in Zweden ontwikkelde SUMO: System for evaluation of mobility projects. De maatregelen sluiten daarbij aan. Hierbij kan je denken aan een fietscircus om bewustwording te creëren rondom de mogelijkheden van elektrische fietsen of een uitprobeeraanbod van elektrische fietsen en uiteindelijk een aantrekkelijke kortingsactie.

Waarom is toegankelijke mobiliteit belangrijk?

Iedereen wil kunnen reizen: voor je werk, om vrienden of familie te kunnen zien, of bijvoorbeeld omdat je wilt sporten. Voorheen gebeurde het vaak dat iedereen op hetzelfde moment wilde reizen, waardoor files ontstaan. Door de projecten die De Verkeersonderneming doet, dragen we bij aan het verduurzamen van de regio door mensen bewuster en waar mogelijk ook minder te laten reizen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door in te zetten op bijvoorbeeld elektrische fietsen, auto’s of elektrische scooters, deelmobiliteit en mobility as a service. Tegelijkertijd moeten deze maatregelen ook bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio, door files te verminderen.

Kortom, we werken aan betere bereikbaarheid en duurzaamheid. Inclusiviteit van de maatregelen is een belangrijk onderwerp.

Wat is de rol van Suit-case bij De Verkeersonderneming? 

Bij De Verkeersonderneming zijn Shaun en Daan actief als projectleider. Zij zijn betrokken bij het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van experimenten en maatregelen. Hierbij werken we op een Design Thinking manier: maatregelen uitproberen en hier snel van leren, om de aanpak weer te verbeteren. In de praktijk zijn we veel in gesprek met allerlei gemeenten waarin de maatregelen worden uitgevoerd, een co-creatieve aanpak dus. Die gesprekken gaan over het kiezen van de juiste timing om een maatregel in te zetten. Maar bijvoorbeeld ook over het goed communiceren en afstemmen daarvan met de verschillende communicatie-afdelingen.

Natuurlijk staat hierin de eindgebruiker, namelijk de bewoner, centraal. Het laatste en misschien wel belangrijkste onderdeel van ons werk is namelijk het praten met bewoners over de maatregelen die we verzinnen. Uiteindelijk zijn zij degenen voor wie we het doen!

Resultaten

Bij De Verkeersonderneming worden veel mooie resultaten geboekt. Het is natuurlijk niet zo dat deze alleen door ons tot stand zijn gekomen. De samenwerking binnen het team van de gehele Verkeersonderneming zorgt ervoor dat deze resultaten er zijn. De resultaten worden uitgedrukt in gedragsveranderingen. In de projecten waar wij betrokken zijn geweest, kunnen we spreken over 100-en gedragsveranderingen.

Voorbeelden van maatregelen die we hiervoor hebben ingezet zijn:

  • Uitprobeeracties voor e-bikes en speed-pedelecs
  • Fietscircussen
  • Kortingsregelingen voor elektrische tweewielers
  • Deelmobiliteits-kortingsacties

Wil je voorbeelden in detail van deze maatregelen bekijken? Kijk dan op www.ways2go.nl/acties

Maar ook het schrijven van een visie op deelmobiliteit is een belangrijk resultaat. Die zorgt er dan weer voor dat in de regio Zuid-Holland (zuid) aanknopingspunten zijn voor gemeenten om hun beleid mee te vormen.

Meedenken of doen?

Denk jij ook dat er in jouw stad nóg slimmer kan worden nagedacht over mobiliteit? Wil je vanuit jouw werk iets doen aan het verbeteren van de leefbaarheid? Neem dan contact op met ons.

Wil je meer weten over De Verkeersonderneming? Kijk dan op www.verkeersonderneming.nl of op www.ways2go.nl voor een overzicht van alle acties en maatregelen.