CityBarge Concept

Samenvatting Wat houdt het concept/project in?

Om een duurzame verandering te realiseren in de stad is het essentieel om bewoners mee te nemen met de ontwikkeling. Met deze insteek werdt de Enpuls challenge gewonnen met het CityBarge design team. Samen met Enpuls zijn we een participatie traject ingegaan om onderzoek te doen naar hoe de inwoners van Utrecht afvalinzameling ervaren.

WHY? Waarom … een belangrijke oplossing is? Wat is de toegevoegde waarde van het concept/product?

User-centred design is een kernprincipe van Suit-Case. In het ontwerpproces van CityBarge kwam duidelijk naar voren dat de technische haalbaarheid niet de grootste uitdaging zou vormen. Door nadruk te leggen op bewonersparticipatie is de kans van slagen bij een ontwerp veel groter. 

HOW? Hoe het project is ontstaan? En welke rol heeft Suit-case daarin gehad? 

Samen met de ontwerpers van Enpuls hebben wij het participatie traject ontwikkeld. Op basis van de ontwikkeling van CityBarge en de daarbijhorende burgerparticipatie zijn wij nog een stap verdre gegaan door het creeren van een ‘FYNLY Venture Dashboard’. Dit interactieve systeem zorgt ervoor dat wij met de ontwikkelingen van nieuwe ventures nog gerichter bezig zijn met user-centered design.

WHAT? Wat zijn de resultaten?

Als onderdeel van ons participatietraject, zijn er interviews afgenomen met een breed spectrum aan inwoners van de Gemeente Utrecht en gemeente Delft. Hier zijn meerdere vernieuwende inzichten uit gekomen. Een belangrijke les was bijvoorbeeld dat voor de inwoners geluidsoverlast de grootste irritatie was rondom vrachtwagens in de binnenstad, terwijl het initiele ontwerp nadruk legde op het verminderen van congestie. De inzichten die we daaruit hebben gehaald hebben wij dan ook kunnen vertalen naar het ontwerp en de communicatie, waardoor het concept beter kan landen.

Wat kan de lezer er zelf mee?

Innovatie gaat niet zonder participatie!