Digitalisering Hololens

Samenvatting Wat houdt het concept/project in?

In het Smart Tech Team van PWN helpt Suit-case PWN om haar digitale toekomst te verwezenlijken. De mens kant om toe te werken naar dingen als een digital twin of mixed reality toepassingen is ontzettend belangrijk.  Suit-case ontwikkelt toepassingen om het lerend vermogen van de organisatie te versterken en is samen met medewerkers binnen de organisatie bezig met digitale kennisborging. 

WHY? Waarom … een belangrijke oplossing is? Wat is de toegevoegde waarde van het concept/product?

Digitalisering kan in complexe omgevingen zoals een waterbedrijf veel meerwaarde creëren. Door te meten kunnen er slimme inzichten verkregen worden waardoor het werk op een betere en ook leukere manier uitgevoerd kan worden. 

HOW? Hoe het project is ontstaan? En welke rol heeft Suit-case daarin gehad?

Suit-case is onderdeel van het Smart Tech team binnen PWN. Dit is een team wat zich bezig houdt met innovaties laten landen binnen de organisatie. Vanuit een Makathon werd de behoefte voor kennisboring geïdentificeerd en daar binnen zijn verschillende initiatieven gestart. Zo zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van een leerlijn met de Microsoft Hololens om het opleiden van medewerkers bij PWN te versnellen, maar kijken we ook hoe we de kennis binnen PWN slim kunnen borgen in een kennisdatabase. Het belangrijkste hierbij is het meenemen van de medewerker in deze veranderingen. Door samen te experimenteren en te leren zal een innovatie sneller geadopteerd worden door de organisatie. 

WHAT? Wat zijn de resultaten?

-Verschillende nieuwe manieren van leren voor technisch personeel (Hololens, 3D simulaties etc)

-Kennisborging van technische kennis in een kennisdatabase

Wat kan de lezer er zelf mee?

Wil als organisatie stappen maken in digitalisering en merk je dat het lastig is om de organisatie mee te krijgen?