Diensten

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het slimmer, nauwkeuriger en efficiënter inrichten van je organisatie. Dit kan bijdragen aan je doelstellingen voor duurzaamheid, kostenefficiënter werken en het opleiden van personeel in sectoren waar dit schaars is.

Participatie & Omgevingswet

Met de komst van de omgevingswet verandert er veel voor overheden. (Burger)participatie wordt belangrijker in projecten in de buitenruimte. Een goed ingericht participatieproces biedt veel kansen voor een mooier, beter of meer gedragen resultaat.

Verduurzaming van en in de fysieke leefomgeving is misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd. Samen met jouw organisatie gaan we op zoek naar oplossingen op het gebied van klimaatmitigatie en adaptatie.

Samenwerken & aanbesteden

Bij complexe opgaven hoort ook een andere manier van samenwerken tussen overheid en markt. We bevinden ons vaak op het snijvlak tussen deze twee en hebben kennis over aanbestedingen. Zo werken we aan slimme oplossingen om projecten in de buitenruimte te ontwikkelen met maatschappelijke meerwaarde.

Onze klanten en partners
Deze organisaties zijn al met ons op pad geweest

Wij werken met (semi)overheden, MKB-bedrijven en samenwerkingsverbanden die een verandering willen bereiken in hun organisatie om hun maatschappelijke ambities waar te maken. Wij zijn sterk in de infra, mobiliteit, logistiek en andere technische bedrijven. We gaan nooit de uitdaging uit de weg om ons hoofd te breken op jouw unieke case!