Innoveren voor
maatschappelijke transitie

Pijl naar beneden

Wij zijn Suit-case

Bureau voor innovatie

in de fysieke leefomgeving

Nederland verandert en we staan voor grote uitdagingen: zoals een stijgende zeespiegel, de energietransitie en toenemende ongelijkheid. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie toekomstbestendig is? Wat betekenen vraagstukken op het gebied van digitalisering, verduurzaming, samenwerken en participatie voor jouw organisatie? En hoe kan je hier als organisatie een positieve bijdrage aan leveren?

Overheid en bedrijfsleven spelen een cruciale rol in deze transities om échte verandering te creëren. En daarvoor zijn slimme oplossingen nodig. Suit-case gaat samen met jou op pad om relevante innovaties en veranderingen in je bedrijf of organisatie te ontwikkelen.

Wij ontwerpen verandering

Onze expertises

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het slimmer, nauwkeuriger en efficiënter inrichten van je organisatie. Dit kan bijdragen aan je doelstellingen voor duurzaamheid, kostenefficiënter werken en het opleiden van personeel in sectoren waar dit schaars is.

Participatie & Omgevingswet

Met de komst van de omgevingswet verandert er veel voor overheden. (Burger)participatie wordt belangrijker in projecten in de buitenruimte. Een goed ingericht participatieproces biedt veel kansen voor een mooier, beter of meer gedragen resultaat.

Verduurzaming van en in de fysieke leefomgeving is misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd. Samen met jouw organisatie gaan we op zoek naar oplossingen op het gebied van klimaatmitigatie en adaptatie.

Samenwerken & aanbesteden

Bij complexe opgaven hoort ook een andere manier van samenwerken tussen overheid en markt. We bevinden ons vaak op het snijvlak tussen deze twee en hebben kennis over aanbestedingen. Zo werken we aan slimme oplossingen om projecten in de buitenruimte te ontwikkelen met maatschappelijke meerwaarde.

Drie pijlers in onze aanpak

Co-creatie

We ontwikkelen oplossingen samen met jou, de eindgebruiker en andere belanghebbenden. Door verschillende perspectieven krijg je de beste ideeën!

Snel itereren en prototypen

Als ontwerpers maken wij oplossingen snel tastbaar. Zo kunnen we ze testen, ervan leren en weer verbeteren.

De gebruiker centraal

Een oplossing werkt alleen als dit aansluit bij een échte behoefte. Wij beginnen ons proces altijd met het snappen van en inleven in de eindgebruiker. Zo ontwikkelen we iets waar mensen ook echt op zitten te wachten.

Een design thinking aanpak
Ga met ons mee op innovatiereis

Onze innovation leads zijn jouw sparringpartner in innovatie. Samen met jou gaan we op zoek hoe we jouw organisatie meenemen in verandering om bij te dragen aan maatschappelijke thema's.

We gebruiken hiervoor een combinatie van transitietheorie en Design Thinking methodieken en richten het proces iteratief in, waardoor we snel, veel kleine stappen zetten. We begrijpen de complexiteit van grote organisaties, maar weten complexe problemen te vertalen naar concrete, toepasbare en testbare oplossingen.

Suit-case Design & Strategy Academy
Meer leren over Design Thinking?

Bij Suit-case geloven we in een andere manier van werken. Hierin staan samenwerken, snel fouten maken en hiervan leren en de eindgebruiker centraal. Design Thinking helpt ons oplossingen te bedenken voor complexe problemen. 

En dat delen we graag! Organisaties van de toekomst kunnen omgaan met toenemende complexiteit door zelf ook anders te gaan werken.

Bekijk onze Design & Strategy Academy voor gratis tools en evenementen. Of wil je misschien een Design Thinking training op maat voor jouw team of organisatie? 

Onze klanten en partners
Deze organisaties zijn al met ons op pad geweest

Wij werken met (semi)overheden, MKB-bedrijven en samenwerkingsverbanden die een verandering willen bereiken in hun organisatie om hun maatschappelijke ambities waar te maken. Wij zijn sterk in de infra, mobiliteit, logistiek en andere technische bedrijven. We gaan nooit de uitdaging uit de weg om ons hoofd te breken op jouw unieke case!