Participatie parcours

Rijkswaterstaat

Bij Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en  Waterstaat heeft Suit-case gewerkt aan het Participatie Parcours . Suit-case en de Rijkswaterstaat zijn samen het participatie traject ingegaan om beter te begrijpen hoe werknemers binnen de Rijkswaterstaat betrokken konden worden bij de veranderingen bij het inwerking stellen van de nieuwe Omgevingswet. De gebruiker centraal stellen, onderdeel van Design Thinking, stelde het team nieuwe inzichten te vergaren in het participatie traject. Deze inzichten zijn vertaald naar vijf concrete keuzehulpen die helpen de juiste sturingsstijlen te kiezen. 

Hoe het participatie project met Suit-case is ontstaan

De in werking gestelde omgevingswet zal veel veranderen teweegbrengen in de toekomst. Het is alleen de vraag wanneer de wet in werking wordt gesteld. Maar hoe kan je als organisatie inspelen op deze veranderingen in de toekomst? Hoe help en steun je medewerkers met deze veranderingen? Rijkswaterstaat herkende dit vraagstuk en riep de hulp in van Suit-case. Samen met Janine heeft Suit-case een keuzehulp voor de Omgevingswet ontwikkeld. De betekenis van de keuzehulp betekent voor de verschillende functies binnen Rijkswaterstaat iets anders.

Werknemer participatie voor verandering

Werknemer participatie is de sleutel tot innovatie succes, Suit-case startte daarom een onderzoek naar de verschillende functies van een keuzehulp binnen de Rijkswaterstaat. Door in gesprek te gaan met verschillende medewerkers hoopten Suit-case beter in kaart te kunnen brengen welke behoeften er speelden en hoe deze keuzehulp vorm moest krijgen.

De gebruiker centraal stellen vergroot de succesfactor

Om een beter beeld te vormen van deze verschillende betekenissen heeft Suit-case interviews gehouden met verschillende mensen binnen de organisatie, om zodoende de behoeften en eisen in kaart te brengen. Het vooraf gestelde doel was een succes en door middel van deze gesprekken kwamen verschillende behoeften naar voren. Door de stem van de gebruiker te activeren en hen te betrekken in het proces zal de keuzehulp beter ontvangen worden door werknemers.

Resultaten

Met als resultaat dat er uiteindelijk vijf specifiek ingerichte keuzehulpen zijn gemaakt. Eén algemene keuzehulp voor de gehele Rijkswaterstaat en nog vier andere keuzehulpen voor vergunningsverleners, het management, het projectbesluit en de NOV adviseurs.
De keuzehulpen zijn allen overzichtelijk en mooi vormgegeven. Zo bevat de keuzehulp voor vergunningverleners checklists en de hulp voor het projectbesluit het formele proces en prikkelende vragen.
Het participatie parcours is een tool om te helpen bepalen welke sturingsstijl past bij de juiste participatiestrategie om mensen mee te nemen in de nieuwe omgevingswet veranderingen. Stap voor stap door keuzes te maken kom je tot de juiste stijl.

En het resultaat mag er wezen! Zoals een omgevingsmanager in de feedbacksessie zei: Wanneer is dit beschikbaar? Want ik heb het liever vandaag dan morgen! Mooier compliment kan je niet krijgen.

 

Participatie & Omgevingswet

Klant

Team

Eva van Genuchten

Eva van Genuchten

Mail Eva

 

Annelou Hoogerwerf Suit-case

Annelou Hoogerwerf

Mail Annelou

 

Quote
Naam klant
Functie klant