Regiocollege-1

Verduurzamen van het Regio College

Het Regio college wil verduurzamen. Toen dit project startte waren er wel losse initiatieven, maar moest er nog een stap worden gemaakt naar een gecoördineerde en beleidsmatige aanpak. Verduurzamen van een organisatie zit niet alleen in CO2 besparende maatregelingen, maar ook in het opbouwen van draagvlak en eigenaarschap.

Onze participatieve nulmeting duurzaamheid zorgde daarvoor! Met zowel bewustwording om input bij medewerkers en studenten op te halen, als een cijfermatige duurzame nulmeting, zorgden samen voor een analyse met een glashelder, onderbouwd en gedragen advies voor het versnellen van duurzaamheid bij het Regio College.

De uitdaging

We willen wel verduurzamen, maar wat maakt nou echt impact? Waar moeten we beginnen? En hoe nemen we iedereen mee? Allemaal vragen waar het Regio College mee zat.

We beginnen bij het begin: Waarom is het nou noodzakelijk voor een MBO school om te willen verduurzamen? Een MBO school heeft een opvoedrol voor haar studenten die nog een leven lang impact gaan maken en nu worden opgeleid voor de banen van de toekomst. Daarnaast is er ook een maatschappelijke kentering gaande die duurzaamheid verlangt van organisaties. Ook komt er vanuit de overheid nieuwe wetgeving aan waar aan voldaan moet worden. En tot slot zitten er ook financiële gevolgen aan als je nu niet start met verduurzamen. Deze heldere opsomming specifiek voor het MBO maakt het duidelijk waarom verduurzamen nodig is. Kortom, genoeg redenen om aan de slag te gaan, maar waar begin je dan? We zijn begonnen bij de medewerkers en studenten van het Regio College, en bij de data.

De oplossing

Onze participatieve aanpak voor het versnellen van duurzaamheid, leidt tot een oplossing die past bij de organisatie en de fase waar zij op dat moment zijn. Ook zorgen we voor bewustwording over duurzaamheid op een leuke manier.

Onze participatieve aanpak leidt tot veel reuring over duurzaamheid binnen de school. Zoals tijdens de week van de duurzaamheid die we organiseerde, waar een week lang vegetarische proeverijen zijn gehouden, er ‘Wist je dat…’ posters over duurzaamheid door de school hingen, een  en er uitdagende stellingen door de school verspreiden. Studenten bleken veel meer betrokken bij het onderwerp dan eerder gedacht. Ook bleken er uit ons onderzoek al veel bevlogen docenten en medewerkers die zich inzetten voor duurzaamheid, maar zich daar wel alleen in voelen. De nominatie van het lesprogramma ‘StartUp Future proof’ voor de publieksprijs van de SustainaBul (dé coöperatieve benchmark voor duurzame MBO’s) werd als mooi voorbeeld in het zonnetje gezet.

Het resultaat

Duurzaamheid leeft binnen het Regio College. Het staat op de agenda en steeds meer gelijkgestemde mensen kunnen elkaar vinden. Het is duidelijk wat er moet gebeuren!


Voor het Regio College zijn er tijdens onze analyse 60 mogelijke oplossingsrichtingen verzameld en geprioriteerd. Maar om effectief aan de slag te gaan met deze duurzame maatregelen, is het eerst nodig om de juiste randvoorwaarden te creëren vanuit de behoeftes van de organisatie. Specifiek voor het Regio College zijn deze randvoorwaarden: Agendeer duurzaamheid bij de fusie, formuleer een duidelijke visie voor duurzaamheid en installeer een duurzaamheidscoördinator. Hier heeft de organisatie grote behoefte aan en zal duurzaamheid enorm versnellen binnen het Regio College. Wij hebben onze analyse en advies gepresenteerd bij het directieteam en alle managementteams om het draagvlak nog meer te vergroten. Nu gaat het Regio College hier dankbaar mee verder.

Meer weten? Neem contact op met Shaun, Mirjam of Annelou en stoom je bedrijf/organisatie klaar voor de toekomst.

Comments are closed.