Participatie voor een betere waterkwaliteit

Hoogheemraadschap van Rijnland

Samen met Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Suit-case samengewerkt aan een verbeterde waterkwaliteit door met boeren in gesprek te gaan. Door met de boeren in gesprek te gaan en hen te betrekken bij deze waterverbetering kwamen er nieuwe inzichten en oplossingen boven water. De gebruiker centraal stellen, onderdeel van Design Thinking, stelde het team nieuwe inzichten te vergaren in het participatie traject. Deze inzichten zijn vertaald naar onder andere praatplaten en tijdlijnen.

Boeren participatie voor verandering

De Europese Unie heeft aangescherpte regels opgesteld om de waterkwaliteit in Nederland in de komende vijf jaar te verbeteren. Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor deze verbetering. Rijnland is samen met Suit-case in gesprek gegaan met de Nederlandse boeren, om zo een dialoog te starten en nieuwe samenwerkingen te stimuleren.   

De gebruiker centraal stellen vergroot de succesfactor

User-centered design is een kernprincipe van Suit-Case. In het participatieproces van Rijnland kwam duidelijk naar voren dat de stem van de boeren een cruciale factor is in de verbetering van de waterkwaliteit. Door middel van losse interviews met Rijnland en de boeren kon Suit-case samen met Rijnland een beter beeld vormen van de problematiek en bovendien welke oplossingen kunnen bijdragen aan de verbetering van waterkwaliteit. 

Resultaten

Het in gesprek gaan met Rijnland en de boeren in losse interviews vormde het fundament voor sessie die is georganiseerd met boeren. Tijdens de sessie is een discussie geactiveerd door middel van verschillende stellingen. Als resultaat interessante inzichten voor Rijnland en Suit-case.  De inzichten uit de interviews en sessie werden vertaald naar praatplaten met daarin knelpunten in de huidige situatie en bovendien wat de ideale situatie is. Daarnaast is er een tijdlijn opgesteld, in de tijdlijn zijn contactmomenten tussen boeren en Rijnland uitgelicht en hoe beiden kanten van dit contact geïnterpreteerd kan worden. Maar ook hoe deze contactmomenten kunnen lijden tot spanningen en frustraties. Tot slot, een tijdlijn van dit onderzoek en de uitkomsten hiervan.  

Wat hebben we geleerd? Innovatie gaat niet zonder participatie

Participatie & Omgevingswet

Klant

Team

Eva van Genuchten

Eva van Genuchten

Mail Eva

 

Sjoerd Kruimer

Mail Sjoerd

 

Quote
Naam klant
Functie klant