Participatie voor verandering

Enpuls participatie

Bij Enpuls participatie heeft Suit-case gewerkt aan de Enpuls challenge met het Citybarge designteam. Suit-case en Enpuls zijn samen het participatie traject ingegaan om beter te begrijpen hoe inwoners in Utrecht afvalinzameling ervaren. De gebruiker centraal stellen, onderdeel van Design Thinking, stelde het team nieuwe inzichten te vergaren in het participatie traject. Deze inzichten zijn vertaald in het ontwerp van de communicatie waardoor het concept beter kon landen. 

Bewoner participatie in een duurzame verandering

Om een duurzame verandering te realiseren in de stad is het essentieel om bewoners mee te nemen met de ontwikkeling. Met deze insteek werd de Enpuls challenge gewonnen met het CityBarge designteam. Samen met Enpuls zijn we een participatie traject ingegaan om onderzoek te doen naar hoe de inwoners van Utrecht afvalinzameling ervaren.

De gebruiker centraal stellen vergroot de succesfactor

User-centered design is een kernprincipe van Suit-Case. In het ontwerpproces van CityBarge kwam duidelijk naar voren dat de technische haalbaarheid niet de grootste uitdaging zou vormen. Door nadruk te leggen op bewonersparticipatie is de kans van slagen bij een ontwerp veel groter. 

Hoe het Enpulse participatie project met Suit-case is ontstaan

Samen met de ontwerpers van Enpuls hebben wij het participatie traject ontwikkeld. Op basis van de ontwikkeling van CityBarge en de daarbij horende burgerparticipatie zijn wij nog een stap verder gegaan door het creëren van een ‘FYNLY Venture Dashboard’. Dit interactieve systeem zorgt ervoor dat wij met de ontwikkelingen van nieuwe ventures nog gerichter bezig zijn met het user-centered design.​

Resultaten

Als onderdeel van ons participatietraject, zijn er interviews afgenomen met een breed spectrum aan inwoners van de Gemeente Utrecht en gemeente Delft. Hier zijn meerdere vernieuwende inzichten uit gekomen. Een belangrijke les was bijvoorbeeld dat voor de inwoners geluidsoverlast de grootste irritatie was rondom vrachtwagens in de binnenstad, terwijl het initiële ontwerp nadruk legde op het verminderen van congestie. De inzichten die we daaruit hebben gehaald hebben wij dan ook kunnen vertalen naar het ontwerp en de communicatie, waardoor het concept beter kan landen.​

Wat hebben we geleerd? Innovatie gaat niet zonder participatie!

Participatie & Omgevingswet

Klant

Enpuls Warmte Infra richt zich op duurzame warmte-infrastructuur. Zij investeren mee, leggen netwerken en zorgen voor het beheer van deze infrastructuur. Enpuls speelt een centrale rol in de ontwikkeling van duurzame en publieke warmtenetten.

 

Team

Shaun Akse

Shaun Akse
Mail Shaun

 

 

Quote
Naam klant
Functie klant