Circulaire flexibele oplossingen

HonQ

Suit-case leidde het Delta Innovation Team dat het ontwerp maakte voor de opdracht om een leegstaande hal op een circulaire manier in te richten om het vervolgens te verhuren aan startups. De pay-per-use bouwmodules zijn circulair wat betekent dat ze uit elkaar gehaald kunnen worden en op een andere plek weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo kan het materiaal optimaal worden gebruikt terwijl het leegstaande hallen zo goed mogelijk laat functioneren.

Circulaire bouwmodules om leegstaand vastgoed te hergebruiken

HonQ ontwikkeld een pay-per-use circulaire bouwmodules om leegstaand vastgoed een nieuwe functie te geven. Doordat de module volledig circulair is kan de hele unit uit elkaar gehaald worden en op een andere plek weer opnieuw gebruikt worden. Daardoor kan eigenaarschap bij HonQ blijven die ervoor zorgt dat het materiaal optimaal ingezet wordt om zoveel mogelijk gebouwen zo goed mogelijk te laten functioneren.​

Een circulaire flexibele oplossing

In Nederland staat ruim 30 miljoen vierkante meter vastgoed leeg terwijl er een enorme vraag is. Tegelijkertijd worstelt de bouw met hun materiaalgebruik en afvalproductie. HonQ laat zien dat het mogelijk is om met nieuwe en bestaande productiemethodes een flexibele invulling van vastgoed te realiseren. En dat met een volledig circulair product! Zo kunnen we effectiever gebruik maken van het bestaande vastgoed zodat er minder gesloopt hoeft te worden.​

 

Het ontstaan van HonQ

Het eerste ontwerp van HonQ is ontstaan vanuit een opdracht op een ontwerp te maken om een leegstaande hal op een circulaire manier in te richten om te verhuren aan startups. Suit-case had de leiding over het Delta Innovation Team dat hier het ontwerp voor maakte. Hierna is een eerste module van ca 100m2 gebouwd. Gedurende het bouwen hiervan ontstond de kans om hier een eigen concept van te maken, en zo werd HonQ geboren. Daarna is verkend wat de haalbaarheid is om een nieuw bedrijf in te richten die het principe van de pay-per-use bouwmodules moet exploiteren. Voor verschillende klanten zijn ontwerpen gemaakt en is financiering gezocht. 

Dit heeft nog niet geleid tot een concreet vervolg. Daarom wordt nu onderzocht hoe HonQ als het gedachtegoed kan helpen om, door circulair en modulair te bouwen, vastgoed flexibeler en toekomstbestendiger te maken. 

Resultaten

Er is een eerste circulaire modulaire module gebouwd. Daarnaast is een concrete propositie ontwikkeld om de modules pay-per-use in te zetten om lege hallen om te toveren tot bedrijfsverzamelgebouwen. De marktwaarde hiervan is gevalideerd doordat er meerdere huurders zijn gevonden waar een ontwerp voor is gemaakt. ​

​Ben jij benieuwd naar de visie van HonQ hoe circulariteit en modulariteit kan helpen de bouwopgaves te verwezenlijken? Of ben je benieuwd naar hoe het systeem van HonQ in elkaar zit? Neem dan contact op! ​

Duurzaamheid

Klant

HonQ is een subscription-based, volledig circulaire bouwmodule die de ultieme flexibiliteit biedt in het gebruik van bestaand vastgoed. Door de ‘remontabele’ constructie is de HonQ makkelijk te vervangen, uit te breiden of te wijzigen!

Team

Marc Bolier

Marc Bolier 

Mail Marc

 

Quote
Naam klant
Functie klant