Duurzaam goederenvervoer

CityBarge

CityBarge is een modulair stadslogistiek systeem, bestaande uit een slimme combinatie van een multifunctionele drijvende mini-hub, modulaire elektrische duwboot en duwbakken. Deze flexibele combinatie maakt het mogelijk om per stad het systeem en de service te optimaliseren. CityBarge is na het project ontwikkeld tot een onafhankelijk logistiek dienstverlener die zich focust op het slim gebruiken van bestaande water-infrastructuur.

Waar draagt CityBarge aan bij?

De huidige manier van goederenvervoer van en naar binnensteden heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Vrachtwagens zorgen voor lawaai, uitstoot van CO2, luchtvervuiling en opstoppingen op de weg. Zeker in historische steden, die niet berekend zijn op grote vrachtwagens. CityBarge hernieuwt de vergeten grachten met een duurzaam alternatief.​

Hoe is CityBarge ontwikkeld?

CityBarge is ontstaan vanuit een vraagstuk van de Provincie Zuid-Holland: “Hoe kunnen wij de Schie revitaliseren?” Uit brainstorms met verschillende stakeholders kwam het idee naar voren om duurzame inzet van stedelijke waterinfrastructuur in te zetten om regionaal watertransport aan te wakkeren. Suit-case heeft een actieve rol gespeeld in de gehele ontwikkeling van CityBarge, van conceptualisaties tot realisatie. Door het organiseren en begeleiden van meerdere Design Teams in Design sprints zijn de resultaten van de eerste workshop vertaald tot het huidige concept. 

Wat zijn de resultaten?

Samen met partners is, binnen anderhalf jaar, niet alleen een nieuw product maar een gehele nieuwe service gerealiseerd. Ook is branding van CityBarge door Suit-case ontwikkeld. Het ontwikkelde concept heeft ook twee prijzen gewonnen: De mobiliteitsprijs van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & de Enpuls-challenge. CityBarge is uiteindelijk door Kotug International op de markt gebracht.

Het ontwikkelen van kleine concrete innovaties zoals CityBarge kan leiden tot grote impact en de versnelling van duurzaamheidstransities.  

Klant

CityBarge is ontwikkeld met partners Kotug en de Provincie Zuid-Holland. Na het initiële succes is CityBarge doorontwikkeld tot een onafhankelijke logistieke dienstverlener die zich focust op het slim gebruiken van bestaande water-infrastructuur. 

Team

Tomas te Velde

Tomas te Velde
Mail Tomas

Shaun Akse

Shaun Akse 

Mail Shaun