Slimme Mobiliteit

De Verkeersonderneming (VO)

Met de VO werkt Suit-case aan continue verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Dit doen wij door projecten en maatregelen uit te voeren die zich focussen op schonere mobiliteit, het minderen van ruimtegebrek door deelmobiliteits-oplossingen en het toegankelijk maken van mobiliteit voor iedereen. Samen met bewoners, gemeenten en marktpartijen werken Daan en Shaun aan innovatieve maatregelen die direct effect hebben. 

Toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen

Bij De Verkeersonderneming werken we aan het bereikbaar houden van de regio Rotterdam. Dat doen we door projecten en maatregelen uit te voeren die focussen op schonere mobiliteit, het verminderen van ruimtegebruik door deelmobiliteit-oplossingen in te zetten en het toegankelijk maken van mobiliteit voor iedereen. Samen met bewoners, gemeenten en marktpartijen worden innovatieve maatregelen opgezet die direct effect hebben.

In veel van de maatregelen die we uitvoeren gaat het erom het gedrag van mensen te veranderen. Dat gaat in verschillende fases, van bewustwording, naar uitproberen en uiteindelijk het nieuwe gedrag definitief maken.* (deze methode is gebaseerd op het in Zweden ontwikkelde SUMO: System for evaluation of mobility projects https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10544/RelatedFiles/2014_104_SUMO_System_for_Evaluation_of_Mobility_Projects.pdf).

De maatregelen sluiten daarbij aan, bijvoorbeeld een fietscircus om bewustwording te creëren rondom de mogelijkheden van elektrische fietsen, een uitprobeer-aanbod en uiteindelijk een aantrekkelijke kortingsactie. 

Toegang tot reismogelijkheden voor iedereen

Iedereen wil kunnen reizen, voor zijn werk, om vrienden of familie te kunnen zien, of bijvoorbeeld omdat je wilt sporten. Kortom, kunnen reizen is echt belangrijk voor iedereen, voorheen gebeurde het vaak dat iedereen op hetzelfde moment wilde reizen. Door de projecten en maatregelen die De Verkeersonderneming uitvoert zorgen we ervoor dat het voor iedereen mogelijk blijft om te kunnen reizen. Tegelijkertijd dragen de projecten ook bij aan het verduurzamen van de regio door mensen wel bewuster en waar mogelijk ook minder te laten reizen. En natuurlijk ook door in te zetten op bijvoorbeeld elektrische fietsen, auto’s of elektrische scooters.​

Kortom, we werken aan betere bereikbaarheid. En tegelijkertijd aan duurzaamheid, het beter benutten van de openbare ruimte én aan inclusiviteit.

Welke rol heeft Suit-case bij de VO?

Bij De Verkeersonderneming zijn Shaun en Daan actief als projectleider. Zij zijn betrokken bij het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen. Daarbij volgen we in de hoofdlijn de aanpak van Design Thinking, wel op een pragmatische manier dus. Dat betekent dat we niet altijd vasthouden aan het model of de tools uit Design Thinking als de situatie daarom vraagt. ​

In de praktijk van ons werk zijn we veel in gesprek met allerlei gemeenten waarin de maatregelen worden uitgevoerd. Die gesprekken gaan over het kiezen van de juiste timing om een maatregel in te zetten. Maar bijvoorbeeld ook over het goed communiceren en afstemmen daarvan met de verschillende communicatie-afdelingen. Het laatste en misschien wel belangrijkste onderdeel van ons werk is het praten met bewoners over de maatregelen die we verzinnen. Uiteindelijk zijn zij degenen voor wie we het doen! ​

Resultaten

Bij De Verkeersonderneming worden veel mooie resultaten geboekt. Het is natuurlijk niet zo dat deze alleen door ons tot stand zijn gekomen. De samenwerking binnen het team van de gehele Verkeersonderneming zorgt ervoor dat deze resultaten er zijn. De resultaten worden uitgedrukt in gedragsveranderingen. Bij de projecten waar wij betrokken zijn geweest kunnen we spreken over 100-en gedragsveranderingen. ​

Die zijn tot stand gekomen door de uitgevoerde maatregelen zoals:​

  • Uitprobeeracties voor e-bikes en speed-pedelecs ​
  • Fietscircussen​
  • Kortingsregelingen voor elektrische tweewielers​
  • Deelmobiliteitskortings-acties​

Wil je voorbeelden in detail van deze maatregelen bekijken? Kijk dan op www.ways2go.nl/acties​

​Maar ook het schrijven van een visie op deelmobiliteit is een belangrijk resultaat. Die zorgt er dan weer voor dat in de regio Zuid-Holland (zuid) aanknopingspunten zijn voor gemeenten om hun beleid mee te vormen.

 

Weet jij hoe je mobiliteit nog slimmer kan worden?

Denk jij ook dat er in jouw stad nóg slimmer kan worden nagedacht over mobiliteit? Wil je vanuit jouw werk iets doen aan het verbeteren van de leefbaarheid? Neem dan contact op met ons. ​

Wil je meer weten over De Verkeersonderneming? Kijk dan op www.verkeersonderneming.nl of op www.ways2go.nl voor een overzicht van alle acties en maatregelen.​

Duurzaamheid

Klant

De VO is een samenwerkingsorganisatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. In uiteenlopende projecten werkt de VO aan de verbetering van bereikbaarheid en mobiliteit.

Team

Daan de Wit

Daan de Wit 
Mail Daan

 

Shaun Akse

Shaun Akse
Mail Shaun

 

Quote
Naam klant
Functie klant