Van welvaart naar welzijn

Brede Welvaart

In de Brede Welvaart werkt Suit-case met onder andere NGinfra aan gezamenlijke stappen te zetten op weg naar een andere economie. Een met meer oog voor ecologie en sociaal-maatschappelijk welzijn. De coalitie Brede Welvaart bestaand uit verschillende infrabedrijven die met elkaar in gesprek gaan over uitdagingen, dilemma’s en de betekenis van  brede welvaart voor hun organisatie. 

Samenwerken voor een bredere welvaart

De pandemie geeft aanleiding voor heroriëntatie op de maatschappelijke taak van de infrabeheerders. Niet alleen als basis voor de economie, maar ook als basis voor duurzaamheid, natuurherstel en sociale kwaliteit: brede welvaart. Om sterker uit de coronacrisis te komen, verenigde een aantal infrabedrijven zich met het Verbond Brede Welvaart om zo gezamenlijk stappen te zetten op weg naar een ándere economie, met meer oog voor ecologie en sociaal-maatschappelijk welzijn. Hiermee gaan ze zich toeleggen om optimaal bij te dragen aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale samenleving en willen ze intensiever samenwerken om zo beter te rapporteren én te sturen op brede welvaart.​

Een andere kijk op het begrip welvaart

Momenteel heerst de tendens om welvaart enkel uit te drukken in financiële termen. Echter is dit enkel een onderdeel van de algehele impact van bedrijven en kan de focus op economische groei ten kosten gaan van andere aspecten, zoals het milieu en sociale kwaliteit. Dit vraagt om een verschuiving van hoe naar welvaart moet worden gekeken. Deze brede welvaart laat zich echter lastiger uitdrukken dan kwantitatieve termen zoals euro’s. Daarom is het belangrijk dat infrabedrijven zich samen toeleggen om de transparantie van deze welvaart te verbeteren en samen optrekken in het verbeteren van impactmeten. Op deze manier ontstaan bredere afwegingskaders wat bedrijven helpt te sturen naar maatschappelijke impact.​

Een initiatief van NGinfra

Het Verbond Brede Welvaart is een initiatief wat mede tot stand is gekomen binnen NGinfra waar Yvette en Helen actief in zijn. Met het Verbond dient als start om een coalitie op te bouwen die zich samen toeleggen op het verbeteren van de brede welvaart binnen de infrasector. ​

Resultaten

Om aandacht rondom dit onderwerp te creëren en andere bedrijven uit te nodigen om aan te sluiten bij dit initiatief, is een uitzending opgezet waarin bestuurders van verschillende aangesloten infrabedrijven met elkaar in gesprek gingen over de uitdagingen, dilemma’s en de betekenis van brede welvaart voor hun organisatie. 

Wil je meer lezen over de infrasector?

Benieuwd naar welke uitdagingen spelen binnen de infrasector op het gebied van brede welvaart? Kijk dan op www.verbondbredewelvaart.nl voor alle laatste ontwikkelingen.

Duurzaamheid

Klant

NGinfra is een samenwerkingsplatform waarin grote infrabeheerders kennis delen, ontwikkelen en toepassen om de Nederlandse samenleving de infrastructuur te bieden die past bij de samenleving van nu en in de toekomst.

Team

Helen Nieuweboer

Helen Nieuweboer 
Secretaris NGinfra
Mail Helen

Yvette
Yvette van der Velde 
Secretaris NGinfra
Mail Yvette
Quote
Naam klant
Functie klant