Key Performance Indicatoren (KPI's)

Hoe maak je de resultaten van je experiment tastbaar?

KPI's

Wat heb je nodig?

  • KPI Canvas 
  • Post-its en pennen 
  • Collega‘s die mee willen denken

Waarvoor is het handig?

Creatief faciliteren kan je helpen bij de volgende design activiteiten:

MANAGE: Het kunnen organiseren van je werk

EVALUATE: Je werk op het juiste moment  kunnen evalueren 

 

Het KPI canvas

Wat zijn Key Performance Indicatoren (KPI's)?

Key Performance Indicatoren of KPI’s zijn indicatoren die je helpen om vooruitgang in een bepaald project zichtbaar te maken. Dit is handig wanneer je een nieuw project of experiment opzet. Wanneer is het project dan geslaagd? Maar het kan juist ook goed van pas komen, als je een oplossing wil opschalen. Wat zijn je doelen hiermee? En wanneer kan je zeggen dat het geslaagd is? 

Om progressie te tastbaar te maken is het goed om data te hebben om dit aan te tonen. Welke indicatoren zijn het belangrijkste hiervoor? Dit moet je eerste bepalen voordat je ze kan meten over een periode van tijd. Met die uitkomsten zal er een duidelijk plaatje tevoorschijn komen van jouw progressie. 

Leidende en resultaat indicatoren

Ga samen met jouw team het gesprek aan over welke indicatoren belangrijk zijn en passen bij jullie doelen. Maak een onderscheid tussen leidende en resultaat indicatoren. Leidende indicatoren zijn als het ware de ‘input’ om een bepaald resultaat de behalen. Resultaat indicatoren geven juist weer hoe het resultaat te meten is.

Stel dat je doel bijvoorbeeld is om de biodiversiteit in een bepaald gebied te verhogen. Dan is een leidende indicator bijvoorbeeld aantal (verschillende) planten gepland in een gebied. Een resultaat indicator daarvan kan zijn dat de dier- en plantsoorten in het gebied zijn toegenomen met X aantal. 

SMART KPI’s

Het is belangrijk dat de KPI’s SMART zijn:  

Specifiek = Is de doelstelling eenduidig?  

Meetbaar = Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?  

Acceptabel = Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?  

Realistisch = Is het doel haalbaar?  

Tijdgebonden = Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 

Stappen - Hoe pas je het KPI canvas toe?

  1. KPI’s kunnen in diverse categorieën vallen. Bijvoorbeeld: financieel, human resources, verkoop en technisch. Bedenk samen met je collega’s goed welke categorie KPI’s belangrijk is.
  2. Je kunt ook meerdere canvassen invullen als meerdere categorieën belangrijk zijn. Vul aan de hand daarvan het canvas van boven naar beneden in met behulp van post-its.
  3. Ga pas naar het volgende onderdeel als je klaar bent met de vorige. 
  4. Hang het canvas op een zichtbare plaats in jullie kantoor (of verwerk het tot een aantrekkelijke poster met behulp van zakelijk tekenen). Spreek met elkaar af wanneer je terugkijkt op de behaalde resultaten.