Inleven in de eindgebruiker

Voor wie ontwikkel je jouw product of dienst?

Wat heb je nodig?

 • Inzichten over je doelgroep
 • Papier
 • Post-its en pennen
 • Persona canvas

Waarvoor is het handig?

Het inleven in de eindgebruiker, kan je helpen bij de volgende design activiteiten:

FORMULATE: Het probleem te vinden en (her)formuleren 

MOVE: Stappen te ondernemen om een probleem dichter bij een oplossing te brengen  

Wat houdt inleven in de eindgebruiker in?

Om goede oplossingen te bedenken en te ontwikkelen, is inzicht krijgen in je gebruikers of klanten essentieel. In design thinking wordt deze fase ook wel ‘empathize’ genoemd. Maar hoe doe je dat nu precies? Dit doe je door op zoek te gaan naar de problemen en struikelblokken die ze ervaren. Je graaft zelfs nog dieper: wat is de oorzaak van hun problemen? Pas als je vol zelfvertrouwen durft te zeggen dat je je doelgroep door en door kent, ga je door naar de volgende fase waarin je gaat brainstormen over oplossingen. Misschien wel tijdens een creatieve sessie?

De mens centraal stellen, is een van de grondbeginselen van design thinking. Door de eindgebruiker goed te begrijpen en in beeld te brengen, kan je oplossingen bedenken die aansluiten bij de behoeften van deze eindgebruiker.

De eindgebruiker centraal

Het centraal stellen van de eindgebruiker is belangrijk om je product, dienst of organisatie niet alleen technisch en economisch haalbaar te maken, maar ook wenselijk te maken. Je ontwikkelt op deze manier oplossingen die echt aansluiten bij behoeften van bepaalde klantsegmenten of doelgroepen. Dit kan je natuurlijk toepassen op het ontwikkelen van producten, maar wist je dat de gebruiker centraal stellen ook steeds meer gebeurd bij lokale overheden? Hoe kan een gemeente bijvoorbeeld verschillende doelgroepen in de stad aanspreken, documenten voor iedereen begrijpbaar maken en zijn eigen dienstverlening verbeteren?

In deze methode gaan we dieper in op het gebruik van persona’s. Het opstellen van een persona, helpt je te begrijpen wie de eindgebruiker nu echt is. Soms zijn er meerdere gebruikers of doelgroepen te benoemen en kan je dus ook meerdere persona’s ontwikkelen.

Desirable Feasible Viable

Stappen - Hoe pas je het persona canvas toe?

Een persona canvas werkt het best als je persona’s baseert op echte cijfers of inzichten. Op deze manier kan je jouw doelgroep zo specifiek en accuraat mogelijk weergeven.

Een aantal tips voor onderzoek doen naar de doelgroep:

  • Ga in gesprek met je doelgroep! Interviews, observaties of enquêtes kunnen hierbij goed van pas komen. Denk hierbij goed na over de vragen die je stelt. Bekijk bijvoorbeeld dit filmpje over de MOM-test over het stellen van goede vragen.
  • De kans is groot dat je niet genoeg tijd om alle belangrijke inzichten meteen op te schrijven, dus neem je interviews en observaties op (na toestemming van de deelnemer). Zo kun je op een later tijdstip alles nog eens rustig terugkijken voor een goede analyse.
 1. Verzamel alle resultaten van je onderzoek. Schrijf de belangrijke inzichten op post-its en bespreek ze met je collega’s. Cluster de post-its daarna gezamenlijk als bepaalde inzichten elkaar aanvullen, goed bij elkaar passen of in dezelfde categorie vallen.
 2. Pak het Persona Canvas erbij en vul deze zo specifiek mogelijk in. Geef de persona echt een persoonlijkheid! Geef de persona bijvoorbeeld een naam en voeg een foto, tekening of plaatje toe.
 3. Gebruik (geanonimiseerde) quotes uit de interviews om te persona nog meer tot leven te wekken.