Hoe ontwikkel je snel een rendabel businessmodel in leegstaand vastgoed?

De Torenhove aan de Martinus Nijhofflaan 2 – een van de hoogste en markantste torens in Delft – wordt getransformeerd. Er zullen hoogwaardige appartementen komen. Daarom zijn alle bedrijven gedwongen om te verhuizen. Resultaat: grote lege ruimtes die tijdelijk leegstaan. Wij als Suit-case zagen een uitdaging en maakte dit tot onze casus en realiseerden, in samenwerking, een innovatieve pop-up escaperoom. Oftewel, we realiseerden een innovatie in leegstaand vastgoed.

Hoe zijn we op het idee gekomen?

Eind november zagen we allerlei bedrijven verhuizen uit het gebouwen en dachten “daar moeten we iets mee.” In een brainstorm verkenden we de mogelijkheden en gingen we ‘all-out’ op zoek naar hét idee om wat met de leeggekomen ruimten te doen. In eerste instantie bleek het lastig om een goed plan te bedenken… Totdat we de koppeling zagen met onze buurman: een bouwer van pop-up escaperooms! Het creatieve idee van een pop-up escaperoom was geboren.

Van idee naar uitvoering

Het idee was goed, maar hoe kom je vervolgens tot de uitvoering daarvan? Makkelijker gezegd dan gedaan! Lege ruimtes zien is één maar ze ook daadwerkelijk mogen gebruiken is twee. Daarom was het voor ons zaak om met de eigenaar van het gebouw in contact te komen. Het plan werd uitgelegd en uiteindelijk ging de eigenaar akkoord. De belangrijkste horde werd genomen.. 5 verdiepingen kwamen tot onze beschikking om de escaperoom te realiseren.

Werken in parallellen

Maar aan 5 verdiepingen alleen heb je niks zonder een plan en een invulling. Dus parallel aan het overleg begonnen we al we met de ontwikkeling van de escaperoom zelf. Deze parallellen zijn typerend voor het proces geweest. Vanwege de tijdsdruk was het nodig om zoveel mogelijk tegelijkertijd te doen. Daarmee verliepen ontwikkeling en uitvoering tegelijkertijd. Niet alleen de ontwikkeling en uitvoering van de escaperoom zelf moesten parallel lopen, ook het contact met alle andere stakeholders verliep gelijktijdig. Dat betekende dat zonder dat we definitieve informatie hadden we al moesten communiceren over zaken zoals (brand)veiligheid, marketing en organisatie.

Innovatief samenwerken met Pop-up escape

Door de hoge tijdsdruk en handelingssnelheid ontstond er een intensieve samenwerking. Onze enige mogelijkheid was om direct vanaf het begin alles openlijk te bespreken: kosten, tijd, geld, risico en verwachtingen alles ging over tafel. Juist deze openheid leidde tot een fantastische werksfeer waarbij iedereen zich voor 200% inzette om een goed resultaat te bereiken.

Resultaat

Kortom, uiteindelijk lukte het om iedereen mee te krijgen in ons plan en is de escaperoom inmiddels ‘up and running,’ en een groot succes geworden met inmiddels zo’n 1500 spelers! Vanuit het brede plaatje, en onze wil om iets met het deels lege gebouw te doen zijn we uiteindelijk gekomen tot een prachtig resultaat. Voor ons was het belangrijk om te zien dat we vanuit een brainstorm toe hebben kunnen werken naar een concreet business model. Doordat dit binnen een zeer korte periode rendabel was kunnen we wel spreken van een innovatie in leegstaand vastgoed.

Daarnaast hebben we gezien dat het parallel werken, zoals in Design Thinking gebruikelijk is, helpt om tot het resultaat te komen. Daarbij zijn samenwerken, openheid en het onderlinge vertrouwen cruciaal geweest. Al met al kijken we terug op een fantastische ervaring, een mooie samenwerking en last but not least veel enthousiaste spelers van de escaperoom!