Casper Berger

Een afstudeerproject met impact!  

Duurzame dinsdag is een mooie dag om eens terug te blikken op het afstuderen van Casper! Casper Berger is voor de zomer bij Suit-case afgestudeerd en heeft de afgelopen maanden de milieu-impact (CO2uitstoot) van onze bedrijfsvoering in 2021 geanalyseerd. En dat is best een uitdaging, want hoe je dat voor een bedrijf dat helemaal geen fysieke producten verkopen, maar een dienstverlening?

Wat is duurzame dinsdag? De eerste dinsdag van september staat sinds 2012 het in teken van duurzaamheid in Den Haag. Er wordt een koffertje vol met goede ideeën aangeboden aan minister Rob Jetten. Ook wordt vandaag om 14:00 uur de duurzame troonrede voorgelezen. Dit jaar door Eva Rovers. Ga jij ook luisteren?

Normaal gesproken, wordt deze uitstoot ingedeeld in scope 1 t/m 3. Onze impact zit voor een deel in de zogenaamde scope 1 en 2. Hierbij kan je denken aan autoritten naar klanten, de elektriciteit die we verbruiken en gas voor de verwarming op kantoor. Scope 3 omvat vooral de assets die je hebt en de materialen die je inkoopt om je product te produceren. Omdat we een dienstverlenende organisatie zijn en niet een fysiek product verkopen, is onze scope 3 erg minimaal.  

Wat is scope 1, 2 en 3? Afbeelding van: https://plana.earth/academy/what-are-scope-1-2-3-emissions

Hoe brengen we dan onze impact goed in kaart en wat doen we hier vervolgens mee? Dat is de vraag waar Casper zich mee bezig heeft gehouden.  

Onze meetbare uitstoot

Suit-case stootte in 2021 in de eerste twee scopes 3 ton CO2 uit. Doordat dit een corona jaar was én ons team nog een stuk kleiner was, is dit niet erg veel. We verwachten dat dit de komende jaren helaas dus nog wel iets toeneemt.  

Maar, wat doen we al om deze impact zo laag mogelijk te houden? 

 • Alle Suit-casers hebben een business OV-chipkaart. Met de auto naar kantoor of afspraken gaan, wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Ook kunnen veel afspraken prima digitaal plaatsvinden.  
 • We hebben onze CO2 – uitstoot gecompenseerd door bomen te kopen bij Trees for All en een even groot bedrag over te maken naar Just Diggit. Natuurlijk is CO2 uitstoot voorkomen beter dan genezen, maar het planten van bomen is zeker een effectieve klimaatmaatregel.
 • Ons nieuwe kantoor is een monumentaal pand. Met de eigenaar zijn we aan het kijken of we toch verduurzamende maatregelen kunnen nemen om ons gas- en elektra verbruik te minimaliseren.  
CO2 compensatie bij Trees for All

Impact in onze projecten 

Daarnaast kunnen wij natuurlijk een grote positieve impact leveren in onze projecten. Al is dit een stuk lastiger om meetbaar te maken… Samen met andere Suit-casers is Casper een aantal projecten ingedoken. Zijn project bleef niet bij een analyse, Casper heeft een handleiding ontwikkeld waarmee wij in iedere fase van onze projecten duurzaamheid kunnen meenemen en dit kunnen inzetten bij onze klanten! 

Daarnaast heeft Shaun Akse met het team wij een concrete missie geformuleerd en werken wij aan een online verduurzamingstool voor bedrijven. Deze tool maakt het mogelijk om met bedrijven de eerste stappen richting een duurzame organisatie te zetten.  

Een aantal van onze duurzame projecten waar we momenteel aan werken, is:  

 • de verduurzaming van het Regiocollege Zaandam 
 • een circulair afwegingskader voor de GWW-sector in Rotterdam.  

Kortom, er komen nog genoeg interessante ontwikkelingen aan! Maar ook wij zijn natuurlijk nooit uitgeleerd. Wat is jouw tip voor een duurzame bedrijfsvoering? Laat het ons weten via Shaun

Eva van Genuchten partner

Suit-case introduceert nieuwe partner Eva van Genuchten

Wij hebben groot nieuws! Vanaf vandaag is Eva van Genuchten officieel mede-eigenaar, partner en dus ook ondernemer bij Suit-case. Wij zijn dan ook vereerd dat Eva als eerste werknemer van Suit-case samen met ons, Tomas, Marc en Daan, in Suit-case wil ondernemen.  

Vanaf het moment dat Eva in dienst trad bij Suit-case bouwt ze mee aan de organisatie van Suit-case. Deze betrokkenheid is in de loop van de tijd alleen maar verder gegroeid. Eva heeft nadrukkelijk een stempel gezet op het ontwikkelen van het thema duurzaamheid binnen Suit-case, onder andere naar aanleiding van haar rol als bestuurder bij de Jonge Klimaatbeweging. Onder haar aanvoering streeft Suit-case steeds meer naar het maken van impact in alle projecten, iets dat ook steeds meer waardering krijgt bij onze klanten.  

Formeel treedt Eva vanaf 1 januari 2022 toe als aandeelhouder van de onderneming, maar vandaag op 9 augustus zijn dan ook alle handtekeningen gezet bij de notaris! Reden voor een klein feestje! We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat je Eva nog niet kent, maar tijd om haar nog wat beter te leren kennen. 

In 2019 kwam je bij Suit-case werken. Waarom Suit-case?  

Tekenen van het arbeidscontract in 2019

“Ik heb een achtergrond als industrieel ontwerper (TU Delft) en ben afgestudeerd op het onderwerp participatie. Suit-case was toen bezig met een gaaf participatieproject voor de gemeente Rotterdam. Over dit onderwerp raakte ik in gesprek met Suit-case. Al snel had ik een goede klik met Marc, Daan en Tomas. De innovatieve blik, de drive om de wereld te verbeteren, en het enthousiasme en de energie van de mannen, sprak me erg aan. Alle vier willen we iets doen wat waardevol is voor de wereld en bijdraagt een de grote transities van deze tijd. Daar kunnen we elkaar goed in vinden.”

Wat is het leukste project dat je bij Suit-case hebt gedaan?  

“Een van de mooiste projecten waaraan ik heb meegewerkt, is het ontwerpen en bedenken van een platform voor bewoners in de wijk Carnisse in Rotterdam. Dat was een project waar we veel de wijk ingingen, mooie gesprekken hebben gevoerd met bewoners en initiatieven. Samen met bewoners hebben we nagedacht over wat dat platform dan is. Uiteindelijk hebben we de bestaande verhalen, fysieke plekken en initiatieven in de wijk nog beter uitgelicht door informatieborden in de wijk te plaatsen. Op de website Wij(k)Carnisse die momenteel wordt gebouwd, kunnen bewoners met elkaar werken aan projecten, initiatieven en elkaar op de hoogte houden van evenementen.  

Een andere mooie opdracht die recent is afgerond, is het voeren van gesprekken tussen agrariërs (akkerbouw en bloementeelt) en het Hoogheemraadschap van Rijnland met als doel om meer begrip te creëren voor ieders werkwijze. Water is sinds afgelopen week een hot-item in Nederland met de aanhoudende droogte. Maar bij het Hoogheemraadschap houden ze zich dagelijks bezig met waterkwaliteit en kwantiteit. In het kader van klimaatverandering en de Kader Richtlijn Water een heel belangrijk onderwerp. We hebben met beide partijen nagedacht over de vraag: Hoe kunnen we samen met agrariërs in het gebied de waterkwaliteit verbeteren? Veel van de inzichten gingen over betere communicatie, waardoor er gewerkt kan worden aan meer vertrouwen tussen de partijen.” 

Waar ben je echt trots op?  

Het team! De mensen die zich elke dag bij Suit-case inzetten. Het is supertof en inspirerend om met deze groep mensen iedere dag samen te mogen werken. We leren nog veel als organisatie en groeien hard. Dat brengt ook wel eens uitdagingen met zich mee. Maar we halen hier ook veel plezier en inspiratie uit met z’n allen.”  

Wat is je visie op de toekomst voor Suit-case?  

“Afgelopen jaar hebben we meer richting gegeven aan wat we doen als Suit-case met de vier thema’s: digitaliseren, duurzaamheid, participatie en verbinden. Hierdoor kunnen we steeds beter uitleggen wat we doen. En weten we ook steeds beter projecten te vinden waar we echte impact kunnen maken. Momenteel ben ik bezig met een nieuwe naam en branding voor Suit-case, in samenwerking met Plant a Flag. Zo kunnen we ons verhaal nog beter vertellen. Met een nieuw kantoor, een aantal nieuwe Suit-casers en nieuwe merkidentiteit breekt er een nieuwe fase aan voor Suit-case.  

Dit is een fase waar we heel veel zin in hebben met z’n vieren en het hele team. Ik verklap nog niet te veel, maar houd de website vooral in de gaten!  

Over een aantal jaar hoop ik dat Suit-case (met een nieuwe naam…) dé partner is op het gebied van transities in de fysieke leefomgeving. Als we onze leefomgeving duurzamer, slimmer, klimaat-adaptief en samen met bewoners in willen richten, moeten we vandaag echt al dingen anders doen. Infrastructurele investeringen zijn bij uitstek lange termijn investeringen, dus de keuzes die nu worden gemaakt zijn heel belangrijk voor een toekomstbestendige leefomgeving. Tegelijkertijd is verandering niet iets wat van de ene op de andere dag gebeurt. Bij Suit-case zien we steeds vaker de zichtbare impact van wat we doen. Ik hoop dat we dat in de toekomst nog veel meer gaan zien, en dit ook nog beter meetbaar te kunnen maken.” 

Aanpak Digitalisering

De businesscase achter digitalisering

Hoe bepaal je de businesscase van een digitaliseringsproject? Het is betrekkelijk eenvoudig om te starten met een bierviltje, toch heb je wat meer onderzoek nodig om precies te weten of het nuttig is om een digitaliseringsproject op te pakken. Hieronder leggen we in hoofdlijnen uit op welke manier je te werk kan gaan om de businesscase achter je digitalisering te bepalen.

Waar start je met de businesscase?

Je begint met je huidige proces in kaart te brengen. Welke personen of afdelingen zijn betrokken, welke programma’s worden gebruikt, welke informatie wordt vastgelegd of verwerkt? Al dit soort vragen stel je om een beeld te krijgen van de bestaande situatie. De belangrijkste vervolgvraag is: hoeveel tijd kost het bestaande proces nu.

Hoe verder?

Onderzoek de verschillende opties die je hebt om je proces te verbeteren. Waar kun je mensen ondersteunen met opleiding of met software die het proces gemakkelijker maakt? Ook kun je erover nadenken om stappen uit het proces te halen die niet noodzakelijk zijn.

Vergelijk kosten en baten

Door de bestaande situatie te vergelijken met de nieuwe situatie kun je bereken hoeveel je kunt besparen. Hieronder een eenvoudig rekenvoorbeeld:

Stel dat je ervoor kunt zorgen dat de uitgeschreven werkbonnen 5 minuten sneller verwerkt worden. En je hebt 5000 van dit soort bonnen die per jaar door je administratie verwerkt worden. Dan bespaar je al snel zo’n 400 uur. Dat staat weer gelijk aan ongeveer 0,25 FTE die je structureel bespaard.

Niet alleen heb je de directe baten als je zoveel tijd weet te besparen. Ook heb je allerlei indirecte voordelen:

 • Je hebt meer zicht op de voortgang van het werk als de werkbonnen digitaal geregistreerd zijn;
 • Er raken minder bonnetjes kwijt wat een hoop zoekwerk en frustratie scheelt;
 • Je mensen hebben meer plezier op hun werk wat uitstraalt op alles wat jouw organisatie doet!

Veel meer mogelijkheden

Er zijn zoveel meer mogelijkheden voor jouw organisatie. Denk aan het uniformeren van de projectaanpak, het werken via SharePoint, eenvoudig kwaliteitscontroles toevoegen aan je werkprocessen, en ga zo maar door. Een belangrijke eerste stap is het opstellen van de businesscase achter je digitalisering.

Wil je hier nu meer over weten? Lees meer over onze aanpak van digitalisering op de website

Of neem contact op voor meer informatie!

digitale doeners in de bouw

Doeners in de bouw gaan digitaal

Sinds september 2020 werkt Suit-case aan een digitaliseringstraject bij 3 aannemers in de GWW-sector tegelijk. Deze aannemers, Wallaard, van der Meer en Van Dijk Maasland hebben de handen ineengeslagen om hun interne processen beter op orde te krijgen. Daarvoor doorlopen ze onder onze leiding een innovatietraject dat een jaar in beslag neemt, het doeners in de bouw gaan digitaal project. Nu, inmiddels 8 maanden sinds de start van het project, worden de eerste resultaten zichtbaar.

Wat hebben we gedaan en wat staat ons te wachten? 

In hoofdlijnen doen we 3 dingen: 

 1. We hebben onderzocht hoe de organisatie in elkaar zit. 
 1. Onderzochten welke digitale hulpmiddelen een oplossing zijn voor de gevonden problemen. 
 1. Leiden mensen in de organisatie op om de gekozen digitale hulpmiddelen te gebruiken. 

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het onderzoeken van de organisaties nam bijna 4 maanden in beslag. Door te starten met interviews raakten we in gesprek met verschillende afdelingen. Eerst was er scepsis, wat komen deze buitenstaanders doen…? Door te luisteren, door te vragen en geduldig te zijn ontstaat er een vertrouwensband. Vervolgens deelden mensen steeds meer informatie met ons. Toen hebben wij al die informatie geanalyseerd en een overzicht gemaakt van de grootste knelpunten per organisatie. 

Gesprekken over knelpunten zien wij als de start tot verbetering. Uiteindelijk gaat het altijd over de kansen die er zijn om knelpunten te verbeteren en hoe deze structureel aan te pakken. Zo ook in dit project. Direct na de analyse begonnen we met een matrix waarin we kansen rangschikten op haalbaarheid en impact. In de periode die hierop volgde hebben we deze kansen onderzocht en uitgediept. 

Op maat gemaakt digitaal hulpmiddel voor de bouw

In dit project is de oplossing een op maat gemaakt digitaal hulpmiddel. Precies passend bij de wensen die iedere aannemer daaraan stelt. Het proces van ontwikkeling ging hand in hand met het uitdiepen van de kansen. Een voorbeeld van zo’n digitaal hulpmiddel is een formulier ter vervanging van de nog steeds gebruikte analoge bonnenboekjes. Projectleiders gebruiken die boekjes om kleine opdrachten aan leveranciers te verstrekken. Nu gaat dat proces, inclusief de facturatie, via een digitale route. 

We ontwikkelen de software in dit project in nauwe samenwerking met medewerkers. Zo krijgen zij precies wat ze nodig hebben en sluit het naadloos aan. Het voordeel hiervan is dat we de sleutelfiguren in de organisatie direct opleiden. Gelijktijdig organiseren we bijeenkomsten op alle niveaus, ook tussen verschillende organisaties, waarin we zorgen voor het uitwisselen van kennis over digitale hulpmiddelen. 

Wat maakt dit innovatietraject uniek?

 • De Samenwerking met 3 aannemers
 • De kennisuitwisseling die plaatsvindt op (en tussen) alle niveaus in de organisatie
 • De ontwikkeling en het opleiden van medewerkers om digitaal vaardiger te zijn gaan hand in hand
 • De ontwikkeling van op maat gemaakte software per bedrijf
Kennisuitwisseling op unieke locaties, zoals de waterbus Delft

Wat is de toekomstvisie

De vervanging van een aantal analoge processen is pas de start. Iedere organisatie heeft een toekomstvisie op het gebied van digitalisering. We kunnen met zekerheid zeggen dat elk bedrijf een nog meer stappen gaat zetten om werkprocessen te digitaliseren. Ten slotte, betekent dit dat er veel meer real-time inzicht ontstaan in projecten. Dat moet als gevolg hebben dat risico’s omlaag gaan net zoals de faalkosten.

Tegelijk moet digitalisering zorgen voor een lagere werkdruk en als belangrijkste, nog meer werkplezier bij alle medewerkers in de organisaties. Zo worden Wallaard, van der Meer en van Dijk toekomstbestendige bedrijven.

Sjoerd Kruimer

Even voorstellen: Sjoerd Kruimer

Vandaag stellen we Sjoerd Kruimer aan jullie voor!

Toen Sjoerd begon met werken bij Suit-case dook hij direct in het diepe. Terwijl hij pas officieel begin januari zou starten, kon hij het niet laten om direct na het sollicitatietraject begin december al mee te doen met een design sprint bij PWN. Precies zoals hij het zelf fijn vindt: gelijk de uitdaging aangaan. Daarnaast heeft hij ook al snel het team van Suit-case beter leren kennen door aanwezig te zijn bij het Suit-case kerstevent. Zijn hoofd stond ook al op de ‘Chateau du Suit-case’ wijnfles! (Hebben jullie hem gespot?) Op het moment van schrijven draait hij zelfs al mee op drie projecten van Suit-case! Een snelle en leuke introductie in de wereld van Suit-case dus!

Wat is je achtergrond?

“Ik ben eind augustus afgestudeerd als Industrieel Ontwerper bij de master Integrated Product Design aan de TU Delft, waar ik ook de bachelor Industrieel Ontwerpen heb afgerond. Van kinds af aan vind ik techniek en dingen bedenken en creëren heel erg leuk. Vroeger vertaalde dat zich in veel spelen met lego – wat ik af en toe nog steeds doe overigens – en tijdens mijn studie vertaalde dat zich in het bedenken en ontwikkelen van innovatieve producten en services. Ik denk graag in oplossingen en industrieel ontwerpen heeft me enorm geholpen dit te verbeteren. Ik voel me helemaal thuis in creatieve processen en krijg energie van ‘out-of-the-box’ denken.

Ook ben ik tijdens mijn studie geïnteresseerd geraakt in start-ups en business development en heb mezelf hierin ontwikkeld. Dus meedenken over en opzetten van nieuwe initiatieven schuw ik niet. Mijn interesses en achtergrond sluiten wat dat betreft erg goed aan bij de werkzaamheden van Suit-case.”

Waarom Suit-case?

“Wat me vooral aanspreekt bij Suit-case, naast de focus op innovatie en verbetering natuurlijk, is dat het een klein maar hecht team is waar je gelijk verantwoordelijkheid krijgt. Het feit dat ik nu al op 3 projecten meedraai, mijn steentje kan bijdragen en invloed kan hebben is erg fijn en geeft veel energie. En omdat het bedrijf nog relatief jong is, maakt ook dat nog lang niet alles tot in de puntjes is vastgelegd en het bedrijf zich nog aan het ontwikkelen is. Ik vind het erg interessant om die ontwikkeling mee te krijgen en hier ook aan bij te dragen. Dit is voor mij de perfecte plek om me zowel op het gebied van innovatie als business development verder te ontwikkelen en ervaring op te doen.”

En wat doe je naast je werk?

“Naast mijn werk vind ik het erg leuk om te sporten en met mijn handen bezig te zijn. In de lockdown ben ik begonnen met wielrennen en dit jaar ga ik zelfs meedoen aan de tourversie van de Amstel Gold race, waarbij ik 150km ga fietsen. Ook heb ik om fit te blijven thuis een mini gym gecreëerd om nog workouts te kunnen doen. En als ik niet aan het sporten ben, vind ik het leuk om te klussen of iets in elkaar te zetten. Soms zijn dat DIY meubels en soms is het lego (mag nog steeds als je volwassen bent 😉). Daarnaast vind ik het ook leuk om met vrienden af te spreken, bordspelletjes te doen en lekker te eten en drinken en dan is de week al weer gevuld.”

Welkom bij het team Sjoerd! Benieuwd naar wie er nog meer bij Suit-case werkt? Bekijk hier het team.

Yvette van der Velde

Even voorstellen: Yvette!

Vandaag stellen we Yvette van der Velde aan jullie voor!

Sinds november werkt Yvette bij Suit-case voor de organisatie Next Generation Infrastructures. Hier verbindt ze verschillende infrapartners aan elkaar, zodat ze gezamenlijk kunnen werken aan de infrastructuur van de toekomst.

Wat is je achtergrond?

“Ik heb de bachelor International Studies gedaan. Ik vond het erg interessant om te leren over de afhankelijkheden tussen landen en hoe verschillende landen zich ontwikkelen, vooral op het gebied van duurzaamheid. Na een semester Cultural Studies aan de universiteit van Helsinki gestudeerd te hebben, wilde ik me meer focussen op duurzaamheid.

Daarom heb ik de minor Geo-Resources for the Future gedaan aan de TU Delft en dit gaf me een mooie brug om de MSc Industrial Ecology te doen. Hier heb ik veel geleerd over duurzame processen, van LCA’s tot GIS modellen en van circulaire economie tot nature-based solutions.

Voor mijn afstudeerscriptie heb ik onderzocht hoe groene infrastructuur de flood resilience van Fatih kan bevorderen, en heb ik samengewerkt met de gemeente van Istanbul. Hoe stedelijke gebieden kunnen omgaan met klimaatverandering vind ik een erg interessant vraagstuk.”

Waarom Suit-case?

“Ik merk dat vaak de nadruk gelegd wordt op hoe belangrijk het is dat organisaties samenwerken om verschillende problemen zoals klimaatverandering te verhelpen. Zo’n samenwerking gaat in de praktijk vaak minder gemakkelijk dan op papier. Ik wilde graag van dichtbij ervaren hoe zo’n samenwerking echt in elkaar zit. Toen kwam ik de vacature van Suit-case bij de organisatie NGinfra tegen. Het onderwerp trok mij meteen. En Suit-case is een enthousiast en ambitieus team waar ik veel kan leren.”

En…

“Mijn voornemen voor 2022 is meer piano spelen, dus in mijn werkpauzes probeer ik dit nu vaker te doen. Naast mijn werk vind ik koken erg leuk. Ik zoek graag vreemde of buitenlandse recepten op en probeer ze uit. Verder houd ik ervan om museums te bezoeken en films te kijken. Qua sporten doe ik graag aan zwemmen.”

Welkom bij het team Yvette!

Hanneke Wander

Even voorstellen: Hanneke

Vandaag mogen we Hanneke Wander aan jullie voorstellen! Hanneke en Lena zijn sinds half oktober bij ons aan de slag als projectondersteuners. Hanneke is met haar achtergrond in landschapsarchitectuur graag in de natuur te vinden. Nu zet ze haar visuele skills en kennis over landschapsarchitectuur in bij Suit-case. Welkom bij het team Hanneke!

Waarom Suit-case?

“Suit-case richt zich op voor mij de perfecte combinatie tussen opgaves in de openbare ruimte, en innovatie bij bedrijven en organisaties. Hierbij kan ik mijn visualisatie skills inzetten en tegelijkertijd meer te weten komen over innovatie in de praktijk.”

Wat wil je leren?

“Tijdens mijn Master Landschapsarchitectuur komen er grote ruimtelijke opgaves voorbij, en draait het er onder andere om hoe we in de toekomst bijvoorbeeld steden in kunnen richten ten behoeve van verschillende transities. Bij Suit-case kan ik meekijken aan de andere kant; hoe gaat het er in de praktijk aan toe en hoe kan er op dit moment geïnnoveerd worden? Deze inzichten kunnen mij helpen in (toekomstige) projecten.”

En..

“Naast mijn studie en werk hou ik me graag bezig met sporten, gezelligheid met vrienden en je kan mij altijd bellen voor een spelletjesavond. Ik ben ook graag met planten bezig, door een mini moestuin op m’n balkon te houden. Ik word er altijd enthousiast van als ik weer sla, tomaatjes of pepers van eigen balkon kan eten.”

Lena de Rouw

Even voorstellen: Lena

Vandaag stellen we Lena de Rouw aan jullie voor! Lena en Hanneke zijn sinds half oktober bij ons aan de slag als projectondersteuner. Helaas zullen we Lena niet voor lang in Rotterdam zien. Vanaf januari mag zij een half jaar studeren aan Lund University in Zweden. We wensen je heel veel succes bij deze toffe uitdaging Lena!

Waarom Suit-case?

“Tomas kende ik al van het TU Delft Solar Boat Team. Hij was in 2014 teammanager, in 2020 nam ik die functie over. We hadden al snel een klik. Toen de vacature voor werkstudent strategisch advies en innovatie voorbij komen, dacht ik meteen: wauw super leuk! De open sfeer binnen het team, het vertrouwen dat je krijgt en de maatschappelijke vraagstukken die worden aangepakt, maken Suit-case een ontzettend fijne plek om te werken.” 

Wat wil je leren?

“Binnen mijn masteropleiding Strategic Product Design, zijn er een aantal onderwerpen die me ontzettend interesseren: transitiemanagement, complexiteit en het neerzetten van een toekomstvisie.

Toch blijft dit vaak erg theoretisch en abstract. Zeker nu mijn afstuderen dichterbij komt was ik heel erg benieuwd naar hoe dit soort onderwerpen zich ontwikkelen in de praktijk. Bij Suit-case krijg je het vertrouwen en de vrijheid om mee te denken aan grote opgaven binnen een multidisciplinair team. Wat ik bijzonder vind is dat er niet alleen advies wordt gegeven, maar dat ze ook helpen met de implementatie hiervan.”

En..

“Naast mijn studie ben ik nog actief bij het TU Delft Hydro Boat Team (voorheen TU Delft Solar Boat Team) en bij Energietalenten. Maar als ik echt vrije tijd heb ben ik vaak in de bioscoop te vinden. Het liefst de filmhuizen in Rotterdam. Daarnaast sta ik erg graag in de keuken, zowel met mijn vrienden als familie. Mijn laatste ontdekking was het zelf maken van Bao Buns, echt heel lekker, en helemaal niet zo moeilijk.”

Welkom bij het team Lena!

Annelou Hoogerwerf

Even voorstellen: Annelou!

Vandaag stellen we Annelou Hoogerwerf aan jullie voor!

Annelou is eind augustus begonnen als bij Suit-case als Innovation Lead. Ook al is ze pas net begonnen, in haar eerste week heeft ze Suit-case al heel goed leren kennen. Na een kennismaking en onboarding op maandag, mocht ze een workshop faciliteren op het gebied van participatie en ging ze dag erna meteen door naar de 3Dmakerszone in Haarlem. Daarnaast nog een kick-off van een nieuw project en de week gezellig afsluiten met een Vaar-Mi-Bo. Een wat..? Op vrijdagmiddag heerlijk gezeild en iedereen van Suit-case leren kennen op een zeilboot!

Wat is je achtergrond?  

“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mijn (leef)omgeving, de natuur en technische vakken. Daarom heb ik ervoor gekozen om in Wageningen Bodem, Water, Atmosfeer te gaan studeren, met uiteindelijk de specialisatie Watermanagement. Daarna ben ik bij Antea Group gaan werken als adviseur Water. Hier heb ik in veel verschillende projecten gewerkt. Door mijn werkervaring weet ik nu dat ik de meeste energie krijg van het organiseren van projecten en het samenwerken met mensen. En niet onbelangrijk: in een project wat een positieve impact maakt op onze omgeving. Dit kwam in mijn vorige werk mooi samen in mijn werk als omgevingsmanager, maar bij de projecten van Suit-case nog veel meer.”

Waarom Suit-case? 

“Suit-case trekt mij niet alleen aan omdat het een jong, klein en enthousiast bedrijf is, maar ook omdat ze voor echte verandering gaan. Onderbouwd met de Design-Thinking theorie en een ‘we zijn niet te stoppen’-mentaliteit krijgt het bedrijft veel innovaties echt voor elkaar. Dit vind ik mooi en daar wil ik graag aan bijdragen, want het is zo hard nodig om de wereld duurzamer te maken. Daarnaast geeft het bedrijf veel vrijheid om het werk op je eigen manier te doen en zijn er voldoende uitdagingen voor mij om veel te leren!”

Veel ambities dus bij Suit-case! Wat vind je naast je werk nog leuk om te doen?

“Ik hou van afwisseling, nieuwe dingen proberen en mensen ontmoeten. Graag zet ik me naast mijn werk ook maatschappelijk in. Dit heb ik eerder gedaan bij de Jonge Klimaatbeweging als HR-manager, waar ik Eva van ken. Nu ben ik aan het kijken naar de mogelijkheden om zelf een Tiny house te bouwen. Daarnaast speel ik piano, doe ik bordspellen met vrienden, wielrennen en hou ik van concerten en festivals (al is dat wel een tijd geleden).”

— 

Welkom bij het team Annelou! Benieuwd wie er nog meer werken bij Suit-case? Bekijk de pagina ‘Over ons’ en ontmoet het team.

Duurzame Dinsdag bij Suit-case

Duurzame dinsdag 2021

Duurzame dinsdag: de dag van de Duurzame Troonrede

Vandaag, dinsdag 7 september, is Duurzame Dinsdag. Ook wel de Prinsjesdag van duurzaamheid. Dit is een moment waarop duurzame initiatiefnemers uit de samenleving de krachten bundelen met politiek Den Haag. Op deze dag wordt ook de Duurzame Troonrede gehouden door de winnaar(s) van de Trouw Duurzame 100. Afgelopen jaar was dat de Jonge Klimaatbeweging.

Een gezamenlijke aanpak op duurzame dinsdag

Ook bij Suit-case weten wij hoe belangrijk een gezamenlijke aanpak is om de transitie naar een duurzame wereld te bewerkstelligen. Bedrijfsleven, burgers, politiek en duurzame initiatieven; we hebben ze allemaal nodig. Op duurzame dinsdag wordt dit allemaal bij elkaar gebracht.

Niet alleen start en ondersteunt Suit-case ook duurzame initiatieven als Sail for the Future, maar werken we ook aan ons eigen begrip. Daarom hebben wij, in het kader van de Suit-case Design en Strategy Academy een reeks interne workshops georganiseerd met het thema ‘Wat is jouw klimaatpitch?’.

Workshop 1: Klimaatverandering, hoe zit dat nou?

De discussie over klimaatverandering is complex omdat het klimaatsysteem complex is. Hierdoor is het voor een individu moeilijk in te schatten is wat nou de gevolgen zijn van onze gezamenlijke acties. Het recente IPCC rapport heeft bevestigd hoe complex het vraagstuk is. En helaas ook hoe groot de gevolgen door en voor de mensheid kunnen zijn.

Daarom is het belangrijk om in een gesprek over klimaatverandering de kennis die we wel hebben, ook over de onzekerheden, zo helder mogelijk voor ogen te hebben. Maar zelfs met feiten is het soms nog moeilijk inschatten en te bevatten wat er dan moet gebeuren om een klimaatcatastrofe uit de weg te gaan.

Om dit visueel te maken zijn we aan de slag gegaan met de En-Roads Simulation model van Climate Interactive. Deze tool laat je spelen met verschillende beleidskeuzes om de opwarming onder de 1,5 graad te houden. We kunnen je alvast verklappen, makkelijk is het niet!

Een voorbeeld van de En-Roads Simulation Tool

Workshop 2: Communicatie over klimaat

Een goede discussie over klimaatverandering en wat je daar aan kan doen gaat over meer dan kennis. In (klimaat)communicatie is belangrijk om je te kunnen verplaatsen in de ander.

In de tweede Suit-case Design & Strategy Academy gingen we aan de slag met communicatie. Door middel van de Vijf Tinten Groener communicatiestrategie van Motivaction International werkten we aan een klimaatpitch. Dit super handige model maakt duidelijk dat er voor iedereen wel een ‘klimaatpitch’ is. Zolang je maar rekening houdt met de waarden en zorgen van de ander. Herken jij je in een van de vijf groepen?

Het Vijf Tinten Groener model van Motivaction

Workshop 3: Klimaatbijles in de natuur

Tijdens de laatste workshop gingen we op schoolreis met Klimaatbijles. 💼

Onder begeleiding van klimaatwetenschapper Joep van Dijk en ecoloog Pieter Heyning zijn we de natuur in gegaan. In het watergebied ten Noorden van Amsterdam hebben we veel geleerd over de invloed van de mens op de natuur.

Dit is een gebied waar veel turf is gewonnen. Hier hebben we met onze eigen ogen kunnen zien hoe groot de invloed van de mens is op de natuurlijke omgeving. Dit zorgde voor mooie en constructieve discussies over biodiversiteit en klimaatverandering. En natuurlijk wat we zelf kunnen doen om ons steentje bij te dragen.

Wat doen jullie vandaag op Duurzame Dinsdag?