Digitalisering van de organisatie

Puur Water & Natuur (PWN)

Bij PWN werkt Suit-case aan de digitalisering van PWN om beter voorbereid te zijn op de toekomst.  In het process waarin Tomas en Sjoerd het Smart Tech Team leiden werkt de organisatie toe naar digitale toepassingen zoals digital twin of mixed-reality om het lerend vermogen van de organisatie te versterken. Door het gebruik van de Design Thinking wordt er aandacht geschonken aan het menselijke aspect in deze transitie. Door het inleven in verschillende medewerkers neemt de kans van slagen toe. 

Digitalisatie van de toekomst PWN

In het Smart Tech Team van waterleidingsbedrijf PWN helpt Suit-case PWN om haar digitale toekomst te verwezenlijken. Het menselijke aspect in het proces waarin PWN toewerkt naar een digital twin of mixed-reality toepassingen is ontzettend belangrijk. Digitaal is er ontzettend veel mogelijk, maar het moet wel aansluiten bij de behoeftes, kennis en werkwijze van de eindgebruiker. Door je in te leven in verschillende medewerkers, zorg je dat technologische toepassingen een kans van slagen hebben.

Suit-case ontwikkelt toepassingen om het lerend vermogen van de organisatie te versterken en is samen met medewerkers binnen PWN bezig met deze digitale kennisborging. ​

Door te meten kan je slimmere inzichten krijgen

Digitalisering kan in complexe omgevingen zoals een waterbedrijf veel meerwaarde creëren. Door te meten kunnen er slimme inzichten verkregen worden waardoor het werk op een betere en ook leukere manier uitgevoerd kan worden. ​

 

Hoe is Suit-case betrokken geraakt bij de digitalisering van PWN?

Suit-case is onderdeel van het Smart Tech team binnen PWN. Dit team houdt zich bezig met de adaptatie van innovaties binnen PWN. Vanuit een Makathon werd de behoefte voor kennisboring geïdentificeerd en daar binnen zijn verschillende initiatieven gestart. Zo is het team op dit moment bezig met het ontwikkelen van een leerlijn met de Microsoft Hololens om het opleiden van medewerkers bij PWN te versnellen, maar kijken we ook hoe we de kennis binnen PWN slim kunnen borgen in een kennisdatabase. Het belangrijkste hierbij is het meenemen van de medewerker in deze veranderingen. Door samen te experimenteren en te leren zal een innovatie sneller geadopteerd worden door de organisatie. 

Resultaten

Twee grote successen zijn het vinden van verschillende nieuwe manieren van leren voor technisch personeel. Bijvoorbeeld door het gebruik van de Hololens of 3D-simulaties. Bovendien kan technische kennis beter worden gewaarborgd in een kennisdatabase. Deze successen helpen PWN haar digitale toekomst te verwezenlijken.

Tijdens dit proces hebben wij veel geleerd over hoe een organisatie stappen kan maken in een digitaliseringsproces. Niet te vergeten welke uitdagingen je als organisatie kan tegenkomen, en hoe je voor een succesvolle adaptatie kan zorgen.

 

Wil jij als organisatie stappen maken in digitalisering en merk je dat het lastig is om de organisatie mee te krijgen? Neem dan contact op!

Digitalisering

Klant

PWN is een waterleidingbedrijf in de provincie Noord-Holland. Het bedrijf produceert water voor ruim 800.000 huishoudens in Noord-Holland en beheert bovendien het waternet en de PWN duingebieden. 

Team

Tomas te Velde

Tomas te Velde
Mail Tomas

 

Sjoerd Kruimer
Mail Sjoerd

 

Quote
Naam klant
Functie klant