Creatief faciliteren

Hoe neem je jouw team of organisatie mee in een creatief proces?

Wat heb je nodig?

 • 7P’s Workshop Preparation Canvas 
 • Post-its 
 • Flip-overs 
 • Pennen, stiften of iets anders om mee te schrijven 
 • Je collega(‘s) met wie je de sessie gaat geven 

Waarvoor is het handig?

Creatief faciliteren kan je helpen bij de volgende design activiteiten:

FORMULATE: Het probleem te vinden en (her)formuleren 

MOVE: Stappen te ondernemen om een probleem dichter bij een oplossing te brengen  

EVALUATE: Om je werk op het juiste moment te kunnen evalueren 

Wat is creatief faciliteren?

Hoe kan je een organisatie meenemen in een creatief proces? Bij complexe problemen wil je vaak alle stakeholders betrekken bij het volledige creatieve proces. Dit verhoogt de betrokkenheid en zorgt er vaak voor dat ze aan het eind ook achter de uitkomst staan. Alleen hebben niet alle mensen kennis van een creatief ontwerpproces. Daarom is het belangrijk dat jíj weet hoe je ze door het creatieve proces kunt begeleiden. Hiervoor kan je bijvoorbeeld een brainstorm of creatieve sessie organiseren.

“Creative Facilitation is the art of leading a team through a creative process in order to solve problems or generate new shared visions and opportunities for organizations. Getting everyone on the same page in an open and trustful atmosphere of creative collaboration demands special care and attention.” (Marc Tassoul, 2009)

Om een brainstorm goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk om hier een goede structuur in aan te brengen en dit dus goed voor te bereiden. Het 7P’s canvas kan je hier goed mee helpen. Het 7P’s canvas beschrijft de 7 onderdelen van een goede workshop voorbereiding: Purpose, People, Proces, Product, Preparation, Practical concerns en Pitfalls. 

Jouw rol als creatief facilitator

Als creatief facilitator begeleid je de brainstorm. Hierbij ‘bewaak’ je een aantal elementen die nodig zijn voor een goede brainstorm, namelijk de groepsdynamiek, de sfeer in de groep en het plan.

 • Groepsdynamiek: Werkt de groep samen – als een team – naar een goed resultaat toe? Bouwen ze voort op elkaars ideeën en stimuleren ze elkaar in het vinden van creatieve oplossingen?
 • Sfeer in de groep:  Hoe is de sfeer in de groep? Is het open sfeer waarin iedereen kan zeggen wat hij of zij denkt? Hoe gaan deelnemers met elkaar om?
 • Plan: Wat is het einddoel wat je in gedachten hebt en hoe ga je daar komen? Hou de planning in de gaten, en leidt het team als het ware naar het einddoel toe.
Rol creatief facilitator

Stappen - Hoe pas je het 7P's canvas toe?

 1.  Pak wat post-its, stiften en een flip-over.
 2.  Neem het canvas over de flip-over of print het canvas op A1 formaat.
 3.  Bespreek stap voor stap de onderdelen van de Workshop Preparation Canvas. Begin met het doel van de geplande sessie. Wat wil je bereiken? Waarom organiseer je de bijeenkomst? Met welk product, idee of gevoel wil je de deelnemers naar huis laten gaan?
 4. Brainstorm over mogelijkheden voor iedere ‘P’ en schrijf deze op post-its. Ben je op zoek naar leuke werkvormen? Kijk eens rond in de rest van onze innovatietoolbox of doe online inspiratie op. De website van het boek Gamestorming is bijvoorbeeld erg leuk als inspiratiebron.
 5. Blijf itereren, zodat je tot de kern komt van wat je wil bereiken met de creatieve sessie. 
 6. Wanneer je klaar bent met brainstormen en bespreken, schrijf de uiteindelijke antwoorden op 1 post-it per onderdeel. Zorg dat je planning voor de sessie helder is, en maak een taakverdeling wat er aan voorbereiding moet gebeuren. Maak duidelijke afspraken over ieders rol tijdens de sessie.
 7. Zorg dat je je goed voorbereid op de sessie en veel plezier!