Regiocollege-1

Verduurzamen van het Regio College

Het Regio college wil verduurzamen. Toen dit project startte waren er wel losse initiatieven, maar moest er nog een stap worden gemaakt naar een gecoördineerde en beleidsmatige aanpak. Verduurzamen van een organisatie zit niet alleen in CO2 besparende maatregelingen, maar ook in het opbouwen van draagvlak en eigenaarschap.

Onze participatieve nulmeting duurzaamheid zorgde daarvoor! Met zowel bewustwording om input bij medewerkers en studenten op te halen, als een cijfermatige duurzame nulmeting, zorgden samen voor een analyse met een glashelder, onderbouwd en gedragen advies voor het versnellen van duurzaamheid bij het Regio College.

De uitdaging

We willen wel verduurzamen, maar wat maakt nou echt impact? Waar moeten we beginnen? En hoe nemen we iedereen mee? Allemaal vragen waar het Regio College mee zat.

We beginnen bij het begin: Waarom is het nou noodzakelijk voor een MBO school om te willen verduurzamen? Een MBO school heeft een opvoedrol voor haar studenten die nog een leven lang impact gaan maken en nu worden opgeleid voor de banen van de toekomst. Daarnaast is er ook een maatschappelijke kentering gaande die duurzaamheid verlangt van organisaties. Ook komt er vanuit de overheid nieuwe wetgeving aan waar aan voldaan moet worden. En tot slot zitten er ook financiële gevolgen aan als je nu niet start met verduurzamen. Deze heldere opsomming specifiek voor het MBO maakt het duidelijk waarom verduurzamen nodig is. Kortom, genoeg redenen om aan de slag te gaan, maar waar begin je dan? We zijn begonnen bij de medewerkers en studenten van het Regio College, en bij de data.

De oplossing

Onze participatieve aanpak voor het versnellen van duurzaamheid, leidt tot een oplossing die past bij de organisatie en de fase waar zij op dat moment zijn. Ook zorgen we voor bewustwording over duurzaamheid op een leuke manier.

Onze participatieve aanpak leidt tot veel reuring over duurzaamheid binnen de school. Zoals tijdens de week van de duurzaamheid die we organiseerde, waar een week lang vegetarische proeverijen zijn gehouden, er ‘Wist je dat…’ posters over duurzaamheid door de school hingen, een  en er uitdagende stellingen door de school verspreiden. Studenten bleken veel meer betrokken bij het onderwerp dan eerder gedacht. Ook bleken er uit ons onderzoek al veel bevlogen docenten en medewerkers die zich inzetten voor duurzaamheid, maar zich daar wel alleen in voelen. De nominatie van het lesprogramma ‘StartUp Future proof’ voor de publieksprijs van de SustainaBul (dé coöperatieve benchmark voor duurzame MBO’s) werd als mooi voorbeeld in het zonnetje gezet.

Het resultaat

Duurzaamheid leeft binnen het Regio College. Het staat op de agenda en steeds meer gelijkgestemde mensen kunnen elkaar vinden. Het is duidelijk wat er moet gebeuren!


Voor het Regio College zijn er tijdens onze analyse 60 mogelijke oplossingsrichtingen verzameld en geprioriteerd. Maar om effectief aan de slag te gaan met deze duurzame maatregelen, is het eerst nodig om de juiste randvoorwaarden te creëren vanuit de behoeftes van de organisatie. Specifiek voor het Regio College zijn deze randvoorwaarden: Agendeer duurzaamheid bij de fusie, formuleer een duidelijke visie voor duurzaamheid en installeer een duurzaamheidscoördinator. Hier heeft de organisatie grote behoefte aan en zal duurzaamheid enorm versnellen binnen het Regio College. Wij hebben onze analyse en advies gepresenteerd bij het directieteam en alle managementteams om het draagvlak nog meer te vergroten. Nu gaat het Regio College hier dankbaar mee verder.

Meer weten? Neem contact op met Shaun, Mirjam of Annelou en stoom je bedrijf/organisatie klaar voor de toekomst.

App Met de je data overweg mobiliteit Provincie Utrecht

Met je data overweg – Provincie Utrecht

Het Regionaal Data Team Midden-NL (RDT) (met o.a. de provincie Utrecht) heeft ons gevraagd om de waarde van mobiliteitsdata te demonstreren aan beleidsmakers en (weg)beheerders. Er wordt ontzettend veel waardevolle data verzameld door overheden en andere instanties. Door deze data overzichtelijk te presenteren op een gebruiksvriendelijk platform en de verschillende data met elkaar te combineren, kan de data worden ingezet voor het maken van beleid en verbeteren van beheer.

In dit project werkten we samen met Jim Ebbelaar, Dave Ebbelaar en Wilfried Hoffman aan een dashboard voor mobiliteit data. 

Een demo app voor één gebruiksscenario 

De vraag: ontwikkel een demonstratie app voor één gebruiksscenario dat relevant is voor beleidsmakers in de provincie Utrecht. We gingen aan de slag met wegbeheerders om de huidige staat van de weg beter in beeld te brengen. Op korte termijn (binnen 2 maanden) moest deze app worden opgeleverd voor een conferentie in Brussel.  

Voor het gebruiksscenario gingen we op zoek naar iets praktisch dat men snel kan begrijpen. Ook was het belangrijk dat het niet een heel politiek onderwerp was, omdat dat de discussie over de waarde kan vertroebelen. Daarom is er gekozen voor een usecase die ging over het inzicht bieden in de staat van de wegen voor wegbeheerders bij de gemeente.  

Aanpak in designsprints 

Vanwege de strakke deadlines is er in dit project gewerkt met een sprint aanpak. In korte cycli van één week kwamen we iedere week een stap verder. Hoe pakten we dit aan?  

 1. Een vaste dag in de week werd er met het hele team aan het project gewerkt. 
 1. Iedere sprintdag begon met een stand-up waarin werd gekeken wat iedereen aan het einde van de dag zou opleveren.  
 1. Tussendoor werd snel feedback verzameld doordat er wekelijks een presentatiemoment was voor de klant.  
 1. Eindgebruiker betrekken in het ontwerpproces. 

De oplossing  – Met je data overweg 

Samen met wegbeheerders gingen we aan de slag. In de huidige situatie werken ze met tabellenboeken, en zit er veel kennis in de hoofden van wegbeheerders. In de nieuwe situatie werden dit real-time data in een dashboard. Dat is een grote verandering. Daarom hebben we eerst de stappen inzichtelijk gemaakt die een wegbeheerder doorloopt in z’n hoofd. Om zo een oplossing te maken die echt aansluit bij de werkwijze van de wegbeheerder.  

De uiteindelijke oplossing was een dashboard waar de belangrijkste data werden samengevoegd tot relevante inzichten voor de wegebeheerder, zoals het gebruik van de weg en het aantal keer dat het had gevroren. 

De voordelen?  

 • Door efficiënter en gerichter onderhoud is er minder verspilling.  
 • Dit is niet alleen duurzamer, maar bespaart ook een heleboel kosten.  
 • Het maakt het werk van wegbeheerders makkelijker.  

Hoogtepunten van het project 

 • In korte sprintjes kan je heel veel bereiken. Je houdt de energie in het project en het is leuk! Je verrast jezelf met hoeveel je kan doen.  
 • We hebben het netwerk van Suit-case goed ingezet om snel met een aantal testpersonen in contact te komen.  
 • De gesprekken met de gepassioneerde wegbeheerders die graag hun kennis delen, waren heel leuk!  
 • De eindpresentatie bij regionaal Data Team  
 • Met het ontwerp hebben we een brug geslagen tussen techniek en de eindgebruiker.

Meer weten over hoe je data op een waardevolle manier in kan zetten? Neem dan contact op met Tomas te Velde via tomas@suit-case.nl !

Lancering-DigiCampus-InfraTech-3

Terugblik InfraTech 2023

Suit-casers liepen 4 dagen rond op InfraTech en hadden een bijdrage in allerlei programmaonderdelen. Hoe kijken wij terug op deze week?

De infrasector staat voor grote uitdagingen: schaartse in materiaal, arbeidskrachten en tijd. En niet te vergeten de grote bijdrage aan klimaatverandering. Maar, als wij één ding geloven, is het wel: met samen de krachten bundelen, komen we samen verder. En daar hebben we ons best voor gedaan afgelopen week op InfraTech.

Gemeenteplein en GWW-plein

Mirjam, Helen, Merel en Daan hebben het inhoudelijk programma voor het Gemeenteplein en het Rondom GWW-plein vormgegeven de afgelopen maanden. Op beide pleinen werden mooie verbindingen gelegd en waren de presentaties en workshops goed bezocht. Het Gemeenteplein was zelfs volledig circulair ontworpen door Pitchkoff!

Suit-casers waren overal op de beurs

Maar je kon Suit-casers overal tegenkomen op de beurs! Dinsdag was Helen bijvoorbeeld mede-dagvoorzitter op de lancering van het Young Professional Netwerk Infra. Op woensdag werd de DigiCampus gelanceerd door Stichting Rondom GWW, Regio Ingenieur, Economic Board Zuid-Holland. Daan en Helen zullen hier het programma mangement van gaan doen de komende jaren. Ook was Tomas te zien in de jury voor de innovatieprijs.

Op donderdag & vrijdag hadden we wat ‘eigen’ programma-onderdelen. Er werd een serious game over digitaliseren gespeeld met Marc en Mirjam, de PubQuiz duurzaamheid werd door Shaun gehost en er was een netwerk event voor jongere mensen in de sector in regio Rotterdam (Jong Buitenwerk), begeleid door Eva.

Hoe nu verder?

Zoals Helen vorige week prachtig zei: “Laat je verbazen, luister, wees flexibel, toon lef en kwetsbaarheid en sta open voor andere oplossingen, perspectieven en werkwijzen. Dus wees creatief, mensgericht en denk buiten de kaders, want de oplossingen zijn dichterbij dan je denkt.”

We hebben veel partijen gesproken die bezig zijn met de uitdagingen van de sector en hier al mooie stappen in zetten. Maar ook zien we dat er grote en snelle veranderingen nodig zijn in de komende jaren. Wil jij ook innoveren voor de uitdagingen van morgen? Op thema’s zoals duurzaamheid, burgerparticipatie, samenwerken en digitaliseren. En wil je vandaag al aan de slag? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we wat onze innovation leads voor jouw organisatie kunnen doen.

Casper Berger

Een afstudeerproject met impact!  

Duurzame dinsdag is een mooie dag om eens terug te blikken op het afstuderen van Casper! Casper Berger is voor de zomer bij Suit-case afgestudeerd en heeft de afgelopen maanden de milieu-impact (CO2uitstoot) van onze bedrijfsvoering in 2021 geanalyseerd. En dat is best een uitdaging, want hoe je dat voor een bedrijf dat helemaal geen fysieke producten verkopen, maar een dienstverlening?

Wat is duurzame dinsdag? De eerste dinsdag van september staat sinds 2012 het in teken van duurzaamheid in Den Haag. Er wordt een koffertje vol met goede ideeën aangeboden aan minister Rob Jetten. Ook wordt vandaag om 14:00 uur de duurzame troonrede voorgelezen. Dit jaar door Eva Rovers. Ga jij ook luisteren?

Normaal gesproken, wordt deze uitstoot ingedeeld in scope 1 t/m 3. Onze impact zit voor een deel in de zogenaamde scope 1 en 2. Hierbij kan je denken aan autoritten naar klanten, de elektriciteit die we verbruiken en gas voor de verwarming op kantoor. Scope 3 omvat vooral de assets die je hebt en de materialen die je inkoopt om je product te produceren. Omdat we een dienstverlenende organisatie zijn en niet een fysiek product verkopen, is onze scope 3 erg minimaal.  

Wat is scope 1, 2 en 3? Afbeelding van: https://plana.earth/academy/what-are-scope-1-2-3-emissions

Hoe brengen we dan onze impact goed in kaart en wat doen we hier vervolgens mee? Dat is de vraag waar Casper zich mee bezig heeft gehouden.  

Onze meetbare uitstoot

Suit-case stootte in 2021 in de eerste twee scopes 3 ton CO2 uit. Doordat dit een corona jaar was én ons team nog een stuk kleiner was, is dit niet erg veel. We verwachten dat dit de komende jaren helaas dus nog wel iets toeneemt.  

Maar, wat doen we al om deze impact zo laag mogelijk te houden? 

 • Alle Suit-casers hebben een business OV-chipkaart. Met de auto naar kantoor of afspraken gaan, wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Ook kunnen veel afspraken prima digitaal plaatsvinden.  
 • We hebben onze CO2 – uitstoot gecompenseerd door bomen te kopen bij Trees for All en een even groot bedrag over te maken naar Just Diggit. Natuurlijk is CO2 uitstoot voorkomen beter dan genezen, maar het planten van bomen is zeker een effectieve klimaatmaatregel.
 • Ons nieuwe kantoor is een monumentaal pand. Met de eigenaar zijn we aan het kijken of we toch verduurzamende maatregelen kunnen nemen om ons gas- en elektra verbruik te minimaliseren.  
CO2 compensatie bij Trees for All

Impact in onze projecten 

Daarnaast kunnen wij natuurlijk een grote positieve impact leveren in onze projecten. Al is dit een stuk lastiger om meetbaar te maken… Samen met andere Suit-casers is Casper een aantal projecten ingedoken. Zijn project bleef niet bij een analyse, Casper heeft een handleiding ontwikkeld waarmee wij in iedere fase van onze projecten duurzaamheid kunnen meenemen en dit kunnen inzetten bij onze klanten! 

Daarnaast heeft Shaun Akse met het team wij een concrete missie geformuleerd en werken wij aan een online verduurzamingstool voor bedrijven. Deze tool maakt het mogelijk om met bedrijven de eerste stappen richting een duurzame organisatie te zetten.  

Een aantal van onze duurzame projecten waar we momenteel aan werken, is:  

 • de verduurzaming van het Regiocollege Zaandam 
 • een circulair afwegingskader voor de GWW-sector in Rotterdam.  

Kortom, er komen nog genoeg interessante ontwikkelingen aan! Maar ook wij zijn natuurlijk nooit uitgeleerd. Wat is jouw tip voor een duurzame bedrijfsvoering? Laat het ons weten via Shaun

Duurzame Dinsdag bij Suit-case

Duurzame dinsdag 2021

Duurzame dinsdag: de dag van de Duurzame Troonrede

Vandaag, dinsdag 7 september, is Duurzame Dinsdag. Ook wel de Prinsjesdag van duurzaamheid. Dit is een moment waarop duurzame initiatiefnemers uit de samenleving de krachten bundelen met politiek Den Haag. Op deze dag wordt ook de Duurzame Troonrede gehouden door de winnaar(s) van de Trouw Duurzame 100. Afgelopen jaar was dat de Jonge Klimaatbeweging.

Een gezamenlijke aanpak op duurzame dinsdag

Ook bij Suit-case weten wij hoe belangrijk een gezamenlijke aanpak is om de transitie naar een duurzame wereld te bewerkstelligen. Bedrijfsleven, burgers, politiek en duurzame initiatieven; we hebben ze allemaal nodig. Op duurzame dinsdag wordt dit allemaal bij elkaar gebracht.

Niet alleen start en ondersteunt Suit-case ook duurzame initiatieven als Sail for the Future, maar werken we ook aan ons eigen begrip. Daarom hebben wij, in het kader van de Suit-case Design en Strategy Academy een reeks interne workshops georganiseerd met het thema ‘Wat is jouw klimaatpitch?’.

Workshop 1: Klimaatverandering, hoe zit dat nou?

De discussie over klimaatverandering is complex omdat het klimaatsysteem complex is. Hierdoor is het voor een individu moeilijk in te schatten is wat nou de gevolgen zijn van onze gezamenlijke acties. Het recente IPCC rapport heeft bevestigd hoe complex het vraagstuk is. En helaas ook hoe groot de gevolgen door en voor de mensheid kunnen zijn.

Daarom is het belangrijk om in een gesprek over klimaatverandering de kennis die we wel hebben, ook over de onzekerheden, zo helder mogelijk voor ogen te hebben. Maar zelfs met feiten is het soms nog moeilijk inschatten en te bevatten wat er dan moet gebeuren om een klimaatcatastrofe uit de weg te gaan.

Om dit visueel te maken zijn we aan de slag gegaan met de En-Roads Simulation model van Climate Interactive. Deze tool laat je spelen met verschillende beleidskeuzes om de opwarming onder de 1,5 graad te houden. We kunnen je alvast verklappen, makkelijk is het niet!

Een voorbeeld van de En-Roads Simulation Tool

Workshop 2: Communicatie over klimaat

Een goede discussie over klimaatverandering en wat je daar aan kan doen gaat over meer dan kennis. In (klimaat)communicatie is belangrijk om je te kunnen verplaatsen in de ander.

In de tweede Suit-case Design & Strategy Academy gingen we aan de slag met communicatie. Door middel van de Vijf Tinten Groener communicatiestrategie van Motivaction International werkten we aan een klimaatpitch. Dit super handige model maakt duidelijk dat er voor iedereen wel een ‘klimaatpitch’ is. Zolang je maar rekening houdt met de waarden en zorgen van de ander. Herken jij je in een van de vijf groepen?

Het Vijf Tinten Groener model van Motivaction

Workshop 3: Klimaatbijles in de natuur

Tijdens de laatste workshop gingen we op schoolreis met Klimaatbijles. 💼

Onder begeleiding van klimaatwetenschapper Joep van Dijk en ecoloog Pieter Heyning zijn we de natuur in gegaan. In het watergebied ten Noorden van Amsterdam hebben we veel geleerd over de invloed van de mens op de natuur.

Dit is een gebied waar veel turf is gewonnen. Hier hebben we met onze eigen ogen kunnen zien hoe groot de invloed van de mens is op de natuurlijke omgeving. Dit zorgde voor mooie en constructieve discussies over biodiversiteit en klimaatverandering. En natuurlijk wat we zelf kunnen doen om ons steentje bij te dragen.

Wat doen jullie vandaag op Duurzame Dinsdag?

Energietransitie bij een pakje boter?

Energietransitie bij een pakje boter?

Hoe ziet de infrasector eruit in 2050?

Afgelopen weken hebben we tijdens de Suit-case Academy verkend hoe de infrasector er in de toekomst uit kan zien. De vraag die centraal stond was: “Hoe ziet de infrasector eruit in 2050?” We gingen daarmee aan de slag door verschillende trends en ontwikkelingen te bekijken in de infrasector. Hierbij kan je denken aan verdere digitalisering, de energietransitie en een circulaire economie. Een grote inspiratiebron was de Expeditie 2050 van Rijkswaterstaat, waarin verschillende scenario’s voor de toekomst zijn ontwikkeld.

Energietransitie

Op basis van de ontwikkelingen zagen we ook een aantal uitdagingen in die toekomst. Een voorbeeld hiervan is de energietransitie. De energietransitie is momenteel in volle gang. Binnen deze energietransitie wordt verwacht dat elektriciteitsvoorziening steeds meer zal gaan decentraliseren. Nederlanders zullen zelf duurzame elektriciteit gaan opwekken en zich afkoppelen van het grote energie distributienetwerk. Hierdoor worden Nederlanders minder afhankelijk van grote energiecentrales. Naast het opwekken van eigen energie zullen zij hun elektrische auto gebruiken om tijdelijke netspanning op te vangen.

De decentralisatie van energievoorziening klinkt als een positieve ontwikkeling. Echter heeft niet iedereen de mogelijkheid om hun eigen energie op te wekken. De lagere inkomens en kwetsbare wijken hebben bijvoorbeeld minder mogelijkheden tot het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Energietransitie bij een pakje boter?
Energietransitie bij een pakje boter?

Toegankelijkheid tot duurzame energie voor iedereen

Hoe zorg je dan dat mensen zonder deze (financiële) middelen ook van deze transitie kunnen profiteren? Dat was een van de uitdagingen waar we mee verder gingen. Door middel van een Vision in Product (VIP) ontwerpproces kozen we een metafoor voor de interactie die de we wilden ontwerpen.

Meedoen in en profiteren van de energietransitie moet net zo gemakkelijk zijn als het sparen van koopzegels bij je boodschappen.

Wij stelden dat investeren in de energietransitie net zo makkelijk moet zijn als sparen voor koopzegels bij de supermarkt. Oftewel een makkelijke laagdrempelige investering mét rendement.

We bedachten hiervoor de spaar Yuppie. Een digitale spaarkaart in de vorm van een “Tamagotchi”. Hierbij kan je ervoor kiezen om bovenop je supermarktuitgaven een kleine investering te doen in een collectief zonne- of windmolenpark. Zo profiteer jij van het behaalde rendement en hou je ook nog eens je Yuppie blij!

Sparen doe je immers niet in je uppie.

Referenties

Hombergen, L. (2019). Decentralisatie van de energievoorziening bedreigt solidariteit. S&D, 76 (6). pp. 40-43. Opgehaald via https://www.wbs.nl/publicaties/decentralisatie-van-de-energie-voorziening-bedreigt-solidariteit

Lineaire vs Circulaire Economie

Trends voor 2020 – Circulaire economie

De Nederlandse Overheid heeft als doel gesteld dat Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn. Niet zo gek, omdat de voorraad grondstoffen op de wereld nou eenmaal niet oneindig is. Denk bijvoorbeeld aan alle metalen die in onze elektronica zitten. Elk jaar maken we de grondstoffen die de aarde in één jaar kan produceren eerder op (Earth Overshoot Day). Daarom is het belangrijk om materialen te hergebruiken. Maar wat houdt de circulaire economie dan precies in?

Voorraden van belangrijke mineralen raken op

Wat is de circulaire economie?

Als je een product ontwikkelt, voeg je in elk stapje in het productieproces waarde toe aan een product. Je begint bij ruwe grondstoffen. Vervolgens worden dat halffabricaten, en uiteindelijke een product. In een lineaire economie wordt het product gebruikt en vervolgens eindigt het overgrote deel als afval (TU Delft). Dit wordt ook wel de take-make-waste economie genoemd. In een circulaire economie worden de materialen in de loop gehouden, en bestaat er eigenlijk geen afval. Hierdoor behoudt je de waarde die toevoegt aan een product in de keten.

Lineaire vs Circulaire economie
Lineaire vs Circulaire economie

Wat betekent Nederland Circulair in 2050 voor mijn organisatie?

De Nederlandse overheid heeft voor 5 sectoren een transitieagenda opgesteld, waarin beschreven staat hoe deze sector circulair wordt. In verschillende uitvoeringsagenda’s staan vervolgens concrete acties voor 2019 tot en met 2023. Dit zijn de 5 sectoren:

In 2030 wil de overheid 50% minder verbruik van grondstoffen en in 2050 moet Nederland helemaal circulair zijn. Speciaal voor ondernemers is het platform Circulair Ondernemen opgericht, waar inspiratie, kennis en informatie te vinden is.

Hoe kan ik aan de slag met de circulaire economie?

Hoe je het beste aan de slag kan met de circulaire economie verschilt heel erg per organisatie. Maar simpel gezegd betekent het dat er geen afval meer bestaat, maar alle materialen, halffabricaten en producten op een waardevolle manier blijven inzetten. Belangrijk is om hierbij bij het ontwerp van je product al rekening te houden. Kan je het product bijvoorbeeld ontwerpen zonder lijmverbindingen, zodat je alle materialen na gebruik weer netjes kan scheiden. Of kan je producten ontwerpen die ontzettend lang mee gaan? En wat gebeurt er met je product na het eerste gebruik? Kan je tijdens het ontwerpen ook al ontwerpen voor de tweede of derde gebruiker? Dat zijn allemaal vragen waar je rekening mee kan houden als je circulair wil ontwerpen.

Circulaire business modellen

Maar ook je business model kan je hierop aanpassen. Het boek Products that Last behandelt een aantal hele interessante circulaire business modellen. Een mooi voorbeeld is ‘The Access Model’. Kan je zorgen dat je product altijd toegankelijk is voor je klant, maar dat jouw bedrijf eigenaar blijft van het product. Je klant betaalt dan bijvoorbeeld een maandelijks bedrag voor een bepaalde dienstverlening, maar zodra het eigendom van het product blijft bij jou. Zo zorg je dat je hoge kwaliteit producten kan ontwikkelen, maar dat je zelf kan bepalen wat er na het eerste gebruik gebeurt met het product. Een aantal leuke voorbeelden:

 • MudJeans: Hier lease je een prachtige jeans voor een vast bedrag per maand. Elk jaar kan je een nieuw model of kleur uitkiezen. En MudJeans verkoopt de broek als vintage item, of recyclet de materialen.
 • GerrardStreet: Lease een super hoge kwaliteit koptelefoon voor een vast bedrag per maand. Is er iets kapot? Dan stuur je de oude op, en krijg je een nieuwe thuis gestuurd. De oude koptelefoons zijn helemaal uit elkaar te halen en elk onderdeeltje is te recyclen.
 • HonQ: is een circulaire, pay-per-use bouwmodule die leegstaand vastgoed tegengaat door makkelijk nieuwe functies toe te voegen aan leegstaande gebouwen. Dit is een product dat we met onze venture builder FYNLY zelf aan het ontwikkelen zijn.
HonQ Prototype
HonQ Prototype

De circulaire economie vraagt dus om innovatie. Maar je hebt niet overal invloed op in je eigen productketen. Bijvoorbeeld om dat bepaalde onderdelen of producten van leveranciers komen. Daarom is het goed om deze keten in kaart te brengen en te kijken of je hier kan samenwerken met leveranciers en partners.

Week van de circulaire economie

Trouwens, wist je dat het alweer bijna de week van de circulaire economie is? Van 3 tot 7 februari staat Nederland in het teken van de circulaire economie. Lees hier meer.

Trends voor 2020

De komende weken geeft Suit-case elke week inzicht in een relevante trend voor 2020 waar ondernemers of organisaties mee worstelen. Volg ons via Facebook en LinkedIn om de hoogte te blijven.

Benieuwd hoe jouw organisatie aan de slag kan met de circulaire economie? Ga samen met ons aan de slag om een innovatiescan uit te voeren en ontdek waar jouw kansen liggen!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Fairphone 3

Right to Repair

Afgelopen week is het goede nieuws bekend gemaakt dat de Europese Commissie heeft ingestemd met de maatregelen die de levensduur van apparaten moet verlengen. Door deze nieuwe regels moeten reserve onderdelen tot wel 10 jaar beschikbaar blijven na de aankoopdatum. En niet alleen bij de producent zelf, maar ook voor onafhankelijke professionele reparateurs moeten deze beschikbaar zijn.

Anders ontwerpen en produceren

Dit betekent dat producenten van huishoudelijke apparaten anders zullen moeten ontwerpen. In het ontwerp zullen zij namelijk rekening moeten houden met de repareerbaarheid van hun producten (design for repair) . Het helpt dus om producten te ontwerpen die ook weer makkelijk uit elkaar te halen zijn. Ook loont het dus om producten te ontwerpen die ontzettend lang mee gaan (design for longevity) in plaats van producten te ontwerpen die na een aantal jaar kapot gaan. Iets wat vooral bij smartphones en laptops vaak het geval is, zodat er meer verkocht worden (planned obsolescence).

Flinke stap vooruit

Deze stap is natuurlijk erg belangrijk om tot een circulaire economie te komen. Bovendien geldt het niet alleen voor Europese producenten, maar ook voor anderen die in de EU willen verkopen. Ook het Verenigd Koninkrijk zal zich hier na de Brexit aan moeten houden, als zij producten aan EU-landen willen verkopen.

De regel gaat per 2021 in, en geldt nu alleen nog voor huishoudelijke apparaten. Wij zijn natuurlijk benieuwd… Komen er ook in de toekomst vergelijkbare regels komen voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en laptops?

Voorlopers

Een mooi voorbeeld van een voorloper op dit gebied is Fairphone. Ondanks dat er nog geen regels zijn voor mobiele telefoons op dit gebied, hebben zij een telefoon ontworpen die volledig circulair is. Fairphone zorgt er bijvoorbeeld voor dat elk onderdeel in de telefoon te vervangen is en dat de telefoon naar persoonlijke voorkeuren aangepast kan worden. Ook werken ze met Fairtrade goud in hun telefoons. Mooie innovaties!

Fairphone – Photo: Courtesy Fairphone
Olietankers ombouwen tot dorpen

Een spookvloot aan olietankers

Olietankers zijn de afgelopen maand regelmatig in het nieuws geweest vanwege de conflicten rondom Iran. Afgelopen maandag was Albert Veenstra (Dinalog) te gast bij BNR Nieuwsradio om een andere reden. Als bij-effect van de klimaatmaatregelen neemt namelijk de vraag naar olietankers af, en dreigt er een enorme spookvloot te ontstaan. Dit levert niet alleen een enorme schade op voor het milieu, maar daarbij worden deze tankers door veel bedrijven gedropt voor de kust van landen in Zuid Azië, waar ze vervolgens met blote handen uit elkaar worden gehaald. De Correspondent schreef hier in 2014 al een interessant en schokkend artikel over. Bij Suit-case begonnen onmiddellijk de radertjes te draaien: kunnen we geen nieuwe bestemming vinden voor deze olietankers?

De olietankers zijn een bron van hoogwaardige materialen die hergebruikt kunnen worden. Schone sloop is echter duur en bedrijven ontvangen veel geld per olietanker om deze te dumpen op een Aziatisch strand. Daarnaast geeft Veenstra in het interview ook aan dat er niet genoeg capaciteit is om al deze schepen te verwerken. Dus kunnen ze ook op een andere manier worden hergebruikt?

Herbestemming voor olietankers?

Wij waren niet de eersten die hier aan dachten. Zo is er al een Nederlands team van architecten die een ontwerp heeft gemaakt om de schepen om te bouwen tot een compleet dorp. Ook de BBC heeft onlangs een aantal interessante ontwerpen op een rijtje gezet. Zoals bijvoorbeeld het bedrijf ShipEco Marine uit het VK heeft een ontwerp gemaakt om er schone energie mee op te wekken door gebruik te maken van golven, en is dit momenteel aan het testen in een prototype. Het zouden zelfs zelfvoorzienende fabrieken kunnen worden die drijven op de oceaan. Of kunnen we ze inzetten als kunstmatige riffen op de bodem van de oceaan?

Olietankers ombouwen tot een dorp
Olietankers ombouwen tot dorpen | AFBEELDING: CHRIS COLLARIS, RUBEN ESSER, SANDER BAKKER EN PATRICK VAN DER GRONDE via HP de Tijd

Waarom gebeurt het dan nog niet?

Toch lijken er nog geen oplossingen te bestaan die al op grote schaal geïmplementeerd worden. Ondanks internationale inspanningen om het probleem op te lossen. En dat is ook niet zo gek, want een dergelijk afgedankt schip kost toch al gauw enkele miljoenen dollars. Innovatie gaat dus niet alleen om het bedenken van goede ideeën, maar ook om het vinden van een sluitende business case en een manier om de innovatie te implementeren. Dit is typisch zo’n complex probleem, waar niet één duidelijke probleemeigenaar is, en er veel samenwerking tussen partijen nodig is, om daadwerkelijk iets te veranderen.

Onze handen gaan er in ieder geval van jeuken. Welke partij(en) zouden we moeten benaderen om hiermee aan de slag te gaan? Of heb jij hier ideeën of inzichten over? Laat het ons weten!