Regiocollege-1

Verduurzamen van het Regio College

Het Regio college wil verduurzamen. Toen dit project startte waren er wel losse initiatieven, maar moest er nog een stap worden gemaakt naar een gecoördineerde en beleidsmatige aanpak. Verduurzamen van een organisatie zit niet alleen in CO2 besparende maatregelingen, maar ook in het opbouwen van draagvlak en eigenaarschap.

Onze participatieve nulmeting duurzaamheid zorgde daarvoor! Met zowel bewustwording om input bij medewerkers en studenten op te halen, als een cijfermatige duurzame nulmeting, zorgden samen voor een analyse met een glashelder, onderbouwd en gedragen advies voor het versnellen van duurzaamheid bij het Regio College.

De uitdaging

We willen wel verduurzamen, maar wat maakt nou echt impact? Waar moeten we beginnen? En hoe nemen we iedereen mee? Allemaal vragen waar het Regio College mee zat.

We beginnen bij het begin: Waarom is het nou noodzakelijk voor een MBO school om te willen verduurzamen? Een MBO school heeft een opvoedrol voor haar studenten die nog een leven lang impact gaan maken en nu worden opgeleid voor de banen van de toekomst. Daarnaast is er ook een maatschappelijke kentering gaande die duurzaamheid verlangt van organisaties. Ook komt er vanuit de overheid nieuwe wetgeving aan waar aan voldaan moet worden. En tot slot zitten er ook financiële gevolgen aan als je nu niet start met verduurzamen. Deze heldere opsomming specifiek voor het MBO maakt het duidelijk waarom verduurzamen nodig is. Kortom, genoeg redenen om aan de slag te gaan, maar waar begin je dan? We zijn begonnen bij de medewerkers en studenten van het Regio College, en bij de data.

De oplossing

Onze participatieve aanpak voor het versnellen van duurzaamheid, leidt tot een oplossing die past bij de organisatie en de fase waar zij op dat moment zijn. Ook zorgen we voor bewustwording over duurzaamheid op een leuke manier.

Onze participatieve aanpak leidt tot veel reuring over duurzaamheid binnen de school. Zoals tijdens de week van de duurzaamheid die we organiseerde, waar een week lang vegetarische proeverijen zijn gehouden, er ‘Wist je dat…’ posters over duurzaamheid door de school hingen, een  en er uitdagende stellingen door de school verspreiden. Studenten bleken veel meer betrokken bij het onderwerp dan eerder gedacht. Ook bleken er uit ons onderzoek al veel bevlogen docenten en medewerkers die zich inzetten voor duurzaamheid, maar zich daar wel alleen in voelen. De nominatie van het lesprogramma ‘StartUp Future proof’ voor de publieksprijs van de SustainaBul (dé coöperatieve benchmark voor duurzame MBO’s) werd als mooi voorbeeld in het zonnetje gezet.

Het resultaat

Duurzaamheid leeft binnen het Regio College. Het staat op de agenda en steeds meer gelijkgestemde mensen kunnen elkaar vinden. Het is duidelijk wat er moet gebeuren!


Voor het Regio College zijn er tijdens onze analyse 60 mogelijke oplossingsrichtingen verzameld en geprioriteerd. Maar om effectief aan de slag te gaan met deze duurzame maatregelen, is het eerst nodig om de juiste randvoorwaarden te creëren vanuit de behoeftes van de organisatie. Specifiek voor het Regio College zijn deze randvoorwaarden: Agendeer duurzaamheid bij de fusie, formuleer een duidelijke visie voor duurzaamheid en installeer een duurzaamheidscoördinator. Hier heeft de organisatie grote behoefte aan en zal duurzaamheid enorm versnellen binnen het Regio College. Wij hebben onze analyse en advies gepresenteerd bij het directieteam en alle managementteams om het draagvlak nog meer te vergroten. Nu gaat het Regio College hier dankbaar mee verder.

Meer weten? Neem contact op met Shaun, Mirjam of Annelou en stoom je bedrijf/organisatie klaar voor de toekomst.

Carnisse-buurtoven-participatie-Elisa-Merel

Een participatieplatform voor de bewoners van Carnisse

Afgelopen jaar werkten we met bewoners van Carnisse en de gemeente Rotterdam aan het wijkplatform Wij (k) Carnisse. Het idee ontstond in een gesprek tussen Burgemeester Aboutaleb, de toenmalige stadsmarinier in de wijk, Daniëlle, en de chief digital officer bij de gemeente Rotterdam. Eén van de aanleidingen was de traditioneel lage stemopkomst in de wijk. Kunnen we de wijk meer met elkaar in verbinding brengen en de betrokkenheid vergroten bij de eigen leefomgeving door middel van een participatieplatform?

Een participa.. wat?

Negen maanden lang spraken we met bewoners en initiatieven in de wijk, sloten we aan bij evenementen, sloten aan bij een vergadering van de wijkraad, en spraken we ambtenaren die in de wijk werkzaam zijn. We kwamen op bezoek bij de moskee en de kerk, het huis van de wijk, en liepen een middag mee met de wijkmanager van Woonbron.

Maar wat is een participatieplatform nu eigenlijk? Niet iets dat je vast kan pakken ofzo. Eigenlijk gingen de gesprekken daar ook niet over, maar over dromen en wensen voor de wijk, hoe mensen de buitenruimte gebruikten, waar sociale contacten en netwerken zaten, waar men trots op was en wat er beter kon in de wijk.

We ontdekten een enorme betrokkenheid bij de wijk van veel bewoners. We zagen trots voor de wijk en mensen die hun wijk graag wilden vergroenen, socialer maken of meer activiteiten voor ouderen wilden organiseren én ook voor jongeren. En we stuitten op ontzettend veel culturele activiteiten en de beste plekken voor een koffie of een wijntje.

Tijd voor een positief verhaal

Alleen wisten deze bewoners elkaar niet altijd te vinden… Natuurlijk zijn er ook problemen in de wijk, maar de negatieve beeldvorming in de media helpt ook niet mee als je in de wijk woont. We wilden de goede dingen in de wijk meer kracht en energie geven. Tijd voor een positief verhaal! We verbonden initiatieven en actieve bewoners met elkaar via een website waarop zij zelf activiteiten en nieuws met elkaar kunnen delen. We ontwierpen en testten de website met bewoners. Partner Ambasco wist ons ontwerp te vertalen naar een werkende website in het participatieplatform Open Stad. Ook ontwikkelden we een herkenbare identiteit voor de wijk: een logo, iconen, wandeltocht en informatieborden. En we lieten sjaals ontwerpen door Jim Jansen.

De lancering

Op de grote Carnisse bollenplantdag afgelopen oktober was het dan zo ver… de lancering. Meer dan 60 vrijwilligers kwamen helpen om de hele wijk vol te planten met bloembollen. Daarna verzorgde KOCO een lekkere lunch en was er ruimte voor de presentatie. De sjaals werden uitgedeeld en men ging in polonaise door de ruimte op het echte Carnisse wijklied. Een project om met heel veel enthousiasme en trots op terug te kijken!

Onze lessen uit Carnisse

Bottom-up of top-down?

Er zit veel waarde in het feit dat de gemeente zo’n project initieert. Maar hoe zorg je vervolgens dat het echt iets voor en door de wijk wordt? De twee ‘werelden’ aan elkaar verbinden: daar ligt continue de uitdaging.

Ga daar waar de energie is!

Benut evenementen die al in de wijk georganiseerd worden. Onze eigen ‘buurtbrainstorm’ werd niet bezocht, maar evenementen van het geweldige initiatief Buurtklimaatje werden super goed bezocht. En dan draag je ook nog een steentje bij door je handen uit de mouwen te steken met de wijk.

Participatie is niet iets om tijdelijk uit te besteden.

Een derde onafhankelijke partij kan een hele positieve slinger geven in de buurt, nieuwe perspectieven ophalen voor de gemeente, en een goede ‘brug’ vormen tussen de gemeente en bewoners. Maar uiteindelijk is duurzame betrokkenheid van de gemeente heel erg belangrijk. Tijdens dit project hadden we bijvoorbeeld het genoegen om met Eva-Mirre van de gemeente samen te werken, die nog veel meer tijd dan wijzelf kon besteden in de wijk. Hierdoor was de gemeente echt betrokken in het proces.

Digitaal is slechts een middel.

Echte connectie en betrokkenheid ontstaat door fysieke ontmoetingen. Digitale platforms zijn zeker een handig hulpmiddel om bestaande informele structuren meer te openen, laagdrempelige vormen van participatie, of om taalbarrières te overkomen. Maar het platform moet de fysieke ontmoetingen versterken.

—-

Wil je meer weten over onze participatie aanpak? Of een keer sparren over hoe je dat nu het beste aan kan pakken? Neem dan contact op met Eva van Genuchten via eva.vangenuchten@suit-case.nl.

Botlek-brug-Education-Factory

Scholieren enthousiasmeren voor techniek met The Education Factory

Afgelopen jaar is Suit-case samen met een aantal partners The Education Factory gestart. The Education Factory verbindt onderwijs, overheden en bedrijven door een platform te bieden met technische, praktische en competentiegerichte lesprogramma’s uit de eigen leefomgeving. Op deze manier enthousiasmeren we scholieren en studenten voor een vak in de techniek.

Ontwerpopdrachten over infrastructurele projecten

Afgelopen najaar hebben we de eerste drie lesprogramma’s gedraaid. Door middel van ontwerpopdrachten over infrastructurele projecten in de eigen leefomgeving, maken we leerlingen enthousiast voor de techniek. Leerlingen gaan een dag of meerdere dagen aan de slag met het ontwerp van bijvoorbeeld een brug of een bezoekerscentrum voor een waterzuiveringsinstallatie. Onder begeleiding van een overheid, een aannemer, docenten en Suit-case doorlopen ze ontwerpproces. Natuurlijk met een bezoek aan de betreffende brug of waterzuivering!

Begrip tussen partijen

Het project zorgt niet alleen voor enthousiasmering van scholieren, maar ook voor enthousiasme tussen partijen die normaal niet op deze manier samenwerken. Zo ontstaat meer begrip tussen al deze partijen. een paar leuke voorbeelden uit de afgelopen maanden:

  • Bewondering van Rijkswaterstaat voor de creativiteit en uitkomsten van het werk van eerstejaars VMBO b/k.
  • Docenten deden nieuwe inzichten op voor het onderwijs door een lesprogramma dat gebaseerd is op samenwerken en creativiteit. Dit sprak leerlingen op een hele andere manier.
  • Leerlingen zien een breder beeld van wat techniek inhoudt, omdat medewerkers van bijvoorbeeld het team van Rijkswaterstaat vertellen over hun werk.
  • Respect voor elkaars werk, van leraren tot technici.

Nieuwsgierig hoe deze lesprogramma’s er in de praktijk uitzien?

Leerlingen op bezoek bij de Botlek Brug | Ontwerpsprint Bruggenbouwers en Stroomversnellers

In de video proef je de sfeer van het lesprogramma Bruggenbouwers en Stroomversnellers. De creativiteit van de leerlingen spat ervan af! In de video vertellen Arjan van der Palen, Maarten van der Stel, Jeroen Hopmans, Annelou Hoogerwerf en Merel Hoijnck van Papendrecht over dit project. De video is gemaakt door Jorn Koning.

Op naar het volgende technische lesprogramma!

Hoe meer leerlingen echt in contact komen met techniek in hun eigen leefomgeving, hoe meer ze ervaren hoe leuk het is om in de sector te werken. Werk jij in het onderwijs? Of in de technische sector? En heb je interesse in een georganiseerd lesprogramma van The Education Factory? Stuur ons een berichtje of kijk op de website.


De eerste drie projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland, Stichting Sterk Techniek Onderwijs, Penta Oude Maas, Penta Bahûrim en Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam.

Promo-citizen-engagement-01-2

De waarde van bewonersparticipatie in stedelijke opgaves

Burgerparticipatie is al een aantal jaren ‘hot topic’. De komst van de omgevingswet in 2022 heeft hier een grote rol in gespeeld. Maar de uitdagingen waar steden voor staan, vragen ook om een meer participatieve aanpak. Steden worden voller en de druk op de gedeelde buitenruimte neemt dus toe. Gemeentes experimenteren erop los met verschillende vormen van participatie. Maar waarom is participatie van belang en hoe zorg je dat het waarde toevoegt aan een project?

Waarom doet het ertoe?

Steden in Nederland (maar ook daarbuiten) staan voor enorme opgaven, denk aan de energietransitie, aardgasvrije wijken en de stad klimaat adaptief maken. Tegelijkertijd wil je de stad leefbaar houden. Bewoners kunnen aan deze opgaven vaak een grote bijdrage aan leveren, door bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak aan te leggen, tuinen te onttegelen of overstappen op een deelauto.

Ten tweede, gaat het om aanpassingen in hun eigen leefomgeving. En laat bewoners daar nu net expert van zijn. Het betrekken van bewoners kan enorm veel waardevolle informatie opleveren om niet alleen tot een gedragen plan te komen, maar zelfs tot slimmere, betere of mooiere oplossingen.

Tot slot, ontwikkelen bewoners betrokkenheid bij de stad en de eigen leefomgeving door te participeren. Het betrekken van bewoners in de strategie of wijkaanpak voor deze opgaven, voor grootonderhoud-projecten of andere zaken die een impact hebben op de leefomgeving van bewoners, is dus ontzettend belangrijk en waardevol.

De bewoner centraal

Hoe pak je bewonersparticipatie dan aan? Een van de grondbeginselen van design thinking is om de gebruiker centraal te stellen. Bij participatie is dit eigenlijk niet anders: de bewoner centraal. Wie is die bewoner, of beter nog wie zijn de bewoners? Wat vindt hij of zij belangrijk? Waarschijnlijk kan je hier verschillende doelgroepen in onderscheiden. Deze kan je vervolgens op een specifieke manier benaderen, bij specifieke vraagstukken en in verschillende interactieve vormen laten meedenken over hun eigen leefomgeving.

Meer weten? Bekijk de webinar!

Eva is dinsdag te gast bij de webinar ‘De toekomst van Citizen Engagement’. Samen met Eline van Weelden (Gemeente Rotterdam) zal zij een presentatie geven over bewonersparticipatie bij grootonderhoud projecten in Rotterdam. Met een creatieve en mensgerichte ontwerpersblik, werken zij beiden aan lastige publieke vraagstukken in een snel veranderende wereld.

Op dinsdagmiddag 16 februari delen we onze verhalen in een online event over “De Toekomst van Citizen Engagement”. Een presentatie met veel praktische voorbeelden en inspiratie. Dit doen we samen met andere inspirerende sprekers die onder andere in zullen gaan op de rol van nieuwe technologie in dit speelveld. Wees welkom en meld je hier gratis aan!

Gemeente Rotterdam Onderzoek

Bewonersbijeenkomst op afstand

Vanwege de coronacrisis kunnen geplande bewonersbijeenkomsten voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden niet meer doorgaan. Maar om beheer- en onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, blijft het toch belangrijk om input op te blijven halen bij bewoners. Hoe behouden we bewonersparticipatie op afstand? 

Wij bieden een tool die het mogelijk maakt om ook nu snel informatie op te halen bij bewoners. Op deze manier brengen we overzichtelijk in kaart wat er speelt in de wijk. Waar moet tijdens beheer of onderhoudswerkzaamheden extra aandacht aan worden besteed? Welke initiatieven spelen er in de wijk en hoe kan je hier slim mee samenwerken? Of waar ondervinden mensen overlast, en kan daar iets aan gedaan worden tijdens de werkzaamheden?  

Veel bewoners zitten op het moment toch thuis en vinden het waarschijnlijk een leuke afwisseling om feedback te geven op hun eigen wijk! Door middel van een enquête pakketje kunnen mensen punten aangeven in de wijk en op verschillende thema’s feedback geven. Deze tool hebben wij eerder getest in Rotterdam in voorbereiding op een grote rioolvervanging, en hier ontvingen we hele positieve reacties op!  

BewVerschillende brievenbussen worden verspreid over de wijkonersparticipatie Brievenbus Corona Bewonersavond
Verschillende brievenbussen worden verspreid over de wijk

Hoe werkt het?  

Door het tijdelijk kort ophangen van speciale brievenbussen en verspreiden van een enquête middels brieven, kunnen we snel en veel informatie ophalen bij bewoners. Dat doen we in vijf stappen!

  1. We houden een online intake met de projectleider. Wat voor project is het en wat voor soort input is belangrijk? Wat is er al gedaan aan bewonersparticipatie en wat zijn bekende initiatieven in de wijk? Dit soort vragen zullen we doornemen om de enquête aan te passen naar de specifieke behoeften van het project.
  2. De bewoners krijgen een enquête pakketje toegestuurd en vullen deze in. Eventueel kunnen we ook een digitale enquête variant ontwikkelen. Al heeft een papieren versie een breder bereik. 
  3. De bewoners krijgen een A3 kaart van hun wijk en plakken daarop gekleurde stickers om speciale plekken te markeren. Daarnaast krijgen de bewoners 5 themakaarten die corresponderen met de gekleurde setjes stickers. Op die themakaarten kunnen ze beschrijven wat er op de met stickers gemarkeerde locaties speelt in een bepaald thema. 
  4. De bewoners deponeren de envelop in de speciaal daarvoor opgehangen brievenbussen in de wijk (en halen meteen even een frisse neus).  
  5. Wij verwerken de gegevens en koppelen deze terug aan de projectleider. 
Gemeente Rotterdam Onderzoek
Voorbeeld enquête pakket

Het hele proces duurt ongeveer 3 weken vanaf intake tot aan terugkoppeling van de resultaten. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar daan@suit-case.nl voor meer informatie.  

Hebben jullie nog originele bewonersparticipatie tools voorbij zien komen de afgelopen twee weken? Laat het ons weten in een reactie!  

Provincie Utrecht Omgevingsvisie

Onze blik op de ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Tot en met 30 september as ligt het ontwerp voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ter inzage. Hier kan iedereen feedback geven op het concept dat er ligt. De Nationale Omgevingsvisie geeft een lange termijn visie voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, waardoor er over verschillende kabinetten heen kan worden gewerkt aan de toekomst. Wij denken dat dit een document een hoopvol perspectief geeft op de toekomst, waar beter wordt samengewerkt tussen overheid, bedrijfsleven en de burger. Toch blijven echt keuzes soms nog uit. Wat gaat de NOVI betekenen voor de opgaven die er liggen?

Wat is de NOVI?

De NOVI is een visiedocument wat een instrument zal zijn binnen de Nationale Omgevingswet die – naar alle waarschijnlijkheid – in 2021 zal ingaan. De NOVI geeft richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland door een visie te beschrijven voor Nederland in 2050. Het zou moeten helpen in het maken van keuzes, en vooral in het combineren van functies in voor gebieden die vormgegeven moeten worden. De Rijksoverheid en regionale en lokale overheden zullen ook beter moeten samenwerken om deze keuzes te maken.

Een hoopvol toekomstbeeld

Hoe ziet deze toekomst er dan uit? In de ontwerp NOVI zijn vier prioriteiten gesteld: (1) Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, (2) Duurzaam economisch groeipotentieel, (3) Sterke en gezonde steden, (4) Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit zijn natuurlijk erg belangrijke prioriteiten om Nederland toekomstbestendig in te richten. Beleidskeuzes die hierin worden gemaakt moeten prioriteit stellen aan multi-functionaliteit i.p.v. enkelvoudige functies. Daarnaast is het belangrijk om de kenmerken en identiteit van het gebied mee te nemen in keuzes. Wat ligt er in gebied al aan natuurlijk of archeologisch erfgoed en hoe kunnen we dit goed inbedden in de keuzes die worden gemaakt. Tot slot, moeten de keuzes die nu worden gemaakt niet ten koste gaan van toekomstige generaties; en moeten de keuzes dus ook bijdragen aan de visie die er ligt.

Weinig echte keuzes

Ondanks dat er duidelijk gekozen wordt voor een meer duurzame toekomst, blijven echte keuzes in de NOVI nog uit. Nederland moet én duurzaam én de grootste doorvoerhaven blijven van Europa. Nederland moet én duurzaam én de luchtvaart moet competitief blijven. Dit zijn functies die waarschijnlijk lastig te combineren zijn, tenzij deze functies er radicaal anders uit gaan zien. Er wordt nog veel ruimte gegeven aan provinciale en lokale overheden om invulling te geven aan deze opgaven. Maar hiermee wordt ook veel verantwoordelijkheid bij hun neergelegd om zelf de handschoen op te pakken.

Wat betekent dit voor bedrijven en (overheids)organisaties?

Toch geeft de NOVI wel een duidelijk beeld dat er een transitie plaats moet vinden van een lineaire economie naar een circulaire; en van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare. Dit biedt veel ruimte voor innovaties, en vooral voor bedrijven ligt hier een mooie uitdaging om deze maatschappelijke uitdagingen op te pakken en hier nieuwe competitieve business modellen uit te halen. Een win-win situatie denken wij!

Dit betekent voor overheden dat er goed moet worden samengewerkt met zowel de markt als met burgers. Dit vraagt een andere, nieuwe manier van werken. Een manier van werken waar veel vaker en sneller input gevraagd moet worden van verschillende partijen.

Er wordt volop geëxperimenteerd bij regionale en lokale overheden

Gelukkig wordt er in het kader van de omgevingswet die eraan komt, bij gemeenten en provincies al veel geëxperimenteerd en gewerkt ‘op de nieuwe manier’. Zo hebben wij ook voor de Gemeente Rotterdam gekeken hoe we bewoners kunnen betrekken bij groot onderhoud projecten. En afgelopen week was Eva in ‘haar provincie’ aanwezig bij een participatie avond voor jongeren in de provincie Utrecht. Hier werd om input gevraagd van jongeren tussen de 18 en 27 jaar voor de provinciale omgevingsvisie. Al met al brengt de NOVI nu dus al veel teweeg, en wordt er volop ontwikkeld. Hier worden wij natuurlijk heel blij van!

Wat vinden jullie van de NOVI? En waar zien jullie kansen? Of wil je weten hoe wij jouw organisatie toekomst-proof kunnen maken? Laat het ons weten!

Participatieavond Provincie Utrecht – Opgaven puzzelen op de kaart